Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Embete som tingrettsdommer ved Gjøvik tingrett. Oppland

Empleo en Oppland (Noruega) de JuecesClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Jueces.
Professionals : Legal, social and cultural professionals : Legal professionals : Judges.

Descripción de la oferta de trabajo:

Gjennom den selvstendige stillingen og den høye faglige kvaliteten er domstolene samfunnets fremste konfliktsløsningsorganer. Domstolene bidrar til vern av den enkeltes rettigheter. Et viktig mål for domstolene er å skape tillit i befolkningen ved forsvarlig, upartisk og effektiv dømmende virksomhet.

Dommerarbeidet stiller strenge krav til faglig dyktighet, personlig egnethet og bred yrkes- og livserfaring.

Det er et sentralt personalpolitisk mål at de ansatte i domstolene skal ha en variert erfaringsbakgrunn og gjenspeile befolkningssammensetningen generelt - både når det gjelder kjønn og kulturelt mangfold.

Innstillingsrådet for dommere avgir innstilling om dommerutnevnelser til Kongen i statsråd, hvor utnevning skjer.

Jobbnorge ID: 143987

Det blir ledig et embete som tingrettsdommer ved Gjøvik tingrett. Tiltredelse etter nærmere avtale. Domstolen blir ledet av en sorenskriver, og har i tillegg fire tingrettsdommere, én dommerfullmektig og 9,85 saksbehandlerårsverk fordelt på 10 personer. Domstolen har lokaler i Gjøvik sentrum.

Vi kan tilby

  • et selvstendig og meningsfylt arbeid med rom for faglig utvikling
  • et omfattende introduksjonsprogram for nye dommere
  • årlige oppdaterings- og etterutdanningstilbud
  • mulighet for en måneds studiepermisjon hvert 4. år
  • gode pensjons-, forsikrings- og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søkere må ha juridisk embetseksamen/universitetsgraden cand.jur eller master i rettsvitenskap. Søkere må være norske statsborgere. Generell informasjon til søkerne finnes på www.domstol.no/innstillingsradet. For kandidater som innstilles vil det bli krevd uttømmende politiattest. Den som blir utnevnt må uten erstatning finne seg i de endringene som måtte bli gjort i domstolenes forretningskrets og organisering, f.eks. sammenslåing med andre domstoler. Omorganisering kan føre til bortfall av lederansvar, administrative oppgaver, endring av tittel og/eller nytt kontorsted.

Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste være tilgjengelig på www.domstol.no/innstillingsradet. Det henvises i denne sammenheng til offentleglova § 25, annet ledd og til generell informasjon til søkerne, om mulighetene for å bli unntatt fra søkerlista.

Stilling som tingrettsdommer lønnes for tiden med kr. 1 091 000,-.

Fra dette trekkes vanlig pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, for tiden 2%.

Ytterligere opplysninger om embetet fås ved henvendelse til:

  • Gjøvik tingrett v/sorenskriver Ingjerd Thune, tlf. 61 02 02 00.
  • Innstillingsrådet v/sorenskriver Yngve Svendsen, tlf. 38 17 63 00.
  • Domstoladministrasjonen v/ avd.dir. Solveig Moen, tlf. 73 56 70 00.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes elektronisk via link på denne siden "Søk denne stilling". Alle attester og vitnemål legges ved samlet i et vedlegg. Vennligst opplys i søknaden hvor du først så stillingen.

Søknadsfrist 11. desember 2017

Se annonsen og søk på stillingen www.jobbnorge.no

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oppland.

Ver 68 ofertas de trabajo en "Oppland" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Domstoladministrasjonen - Dommerstilling.

Dirección: Strandgata 26 2821 GJØVIK.

Ver las 12 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Jueces ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Dommerfullmektig. Noruega, 09 Nov. 2017.

Embete som tingrettsdommer ved Gjøvik tingrett. Noruega, 02 Nov. 2017.

Konstitusjon som sorenskrivar ved Bergen tingrett. Noruega, 14 Oct. 2017.

Domarfullmektig. Noruega, 09 Oct. 2017.

To embeter som tingrettsdommer ved Nedre Romerike tingrett. Noruega, 30 Sep. 2017.