Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Od doradcy zawodowego stażysty do doradcy zawodowego

Oferta de empleo en Polonia (Pomorskie) de Especialistas en políticas y servicios de personalClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas y servicios de personal y afines.
Specjaliści : Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania : Specjaliści do spraw administracyjnych : Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi.

Descripción de la oferta de trabajo:
Zakres obowiązków: 1. Świadczenie wyspecjalizowanych usług w zakresie poradnictwa zawodowego w formie indywidualnej i grupowej. Realizacja zadań w zakresie wdrazania regionalnego systemu poradnictwa zawodowego. Opracowywanie i upowszechnianie informacji zawodowych. Prowadzenie dokumentacji i sprawozdawczości oraz archiwizacja dokumentacji poradnictwa zawodowego. Współpraca z innymi wydziałami urzędu. Praca przy komputerze - co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Wymagania: - wykształcenie: wyższe (w tym licencjat) - konieczne - pozostałe: wykształcenie wyższe; osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub skarbowe, nieposzlakowana opinia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych; obywatelstwo polskie lub jednego z członków UE + znajomość jęz. polskiego potwierdzona odpowiednim dokumentem. Wymagania dodatkowe: wykszt. wyższe psychologiczne, studia podyplomowe z zakresu doradztwa zawodowego, doświadczenie w pracy na stanowisku doradcy zawodowego, prowadzeniu konsultacji indywidualnych w zakresie poradnictwa zawodowego oraz zajęć grupowych; dobra znajomość jęz. angielskiego. Składanie ofert na adres: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 z dopiskiem: Oferta Pracy Nr 13/17 w terminie do dnia 17.11.2017 r. do godz. 15:30. Tel.: Wydział Zarządzania Zasobami Ludzkimi: (58) 32-64-876. Miejsce pracy: Gdańsk. Sposób aplikowania: - bezpośrednio do pracodawcy - wymagane dokumenty: 1. List motywacyjny oraz informacje (CV), o których mowa w art. 22 1 ustawy z dnia 26czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2016 poz. 1666 ze zm.). 2. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje i staż pracy. 3. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach. 4. Oświadczenie o niekaralności, posiadanym obywatelstwie (w przypadku osoby będącej obywatelem państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, której na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wsp

Servicio de empleo de origen: PSZ, Servicios Públicos de Empleo, Polonia.

País del trabajo: Polonia.

Región: Pomorskie.

Ver 332 ofertas de trabajo en "Pomorskie" (Polonia).

Fecha de inicio: 30/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: No se precisa.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.00.

Salario: 2000.0 PLN mínimo y 2000.0 PLN máximo (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
Gdańsk Wojewódzki Urząd Pracy

Empresa: Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Dirección: Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, Polska.

Contacto: Gdańsk Wojewódzki Urząd Pracy

Teléfono: 3264876.

Fax: 301-58-71.

Ver las 333 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Especialistas en políticas y servicios de personal y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Kadrowa. Polonia, 17 Dic. 2017.

Specjalista do spraw płac k/m. Polonia, 14 Dic. 2017.

Specjalista do spraw kadr i płac /WIEŚ wyp. lub dop. stanowiska pracy um.117/2017. Polonia, 14 Dic. 2017.

Specjalista do spraw kadr i płac. Polonia, 08 Dic. 2017.

specjalista ds kadr i płac. Polonia, 03 Dic. 2017.

Specjalista ds. rekrutacji. Polonia, 01 Dic. 2017.

Specjalista do spraw rekrutacji pracowników (nr 8392). Polonia, 28 Nov. 2017.

Specjalista do spraw kadri płac. Polonia, 18 Nov. 2017.