Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Doktorgradsstipendiat i offshoreteknologi, stålkonstruksjoner (Mikkelsen)

Empleo de Profesores de universidades y de la enseñanza superior en Rogaland (Noruega)Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Professionals : Teaching professionals : University and higher education teachers : University and higher education teachers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Universitetet i Stavanger (UiS) har omlag 10.700 studenter og 1.560 ansatte. Universitetet ligger i Norges tredje største byregion, med et dynamisk arbeidsmarked og spennende kultur- og fritidsaktiviteter. Vi er eneste norske medlem av European Consortium of Innovative Universities. Universitetet har store ambisjoner. Vi skal være en drivkraft i regionens kunnskapsutvikling og et internasjonalt forskningsuniversitet med vekt på nyskapning og innovasjon. Sammen med våre ansatte og studenter vil vi løfte blikket, og våge å tenke stort og nytt - vi vil utfordre det velkjente og utforske det ukjente.

Institutt for masking, bygg og materialteknologi, som er en del av Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tilbyr studier og driver forskning innenfor offshoreteknologi, marin- og undervannsteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, bygg- og konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi. Det tilbys studier på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har en høy internasjonal profil med ansatte og studenter fra hele verden. Det er i dag 60 ansatte (inklusiv stipendiater og postdoktorer) og 600 studenter ved instituttet.

Jobbnorge ID: 143441

Universitetet i Stavanger har ledig stilling som doktorgradsstipendiat i offshoreteknologi ved Teknisk - naturvitenskapelig fakultet, Institutt for maskin, bygg og materialteknologi.

Dette er en utdanningsstilling som i hovedsak skal gi lovende forskere anledning til faglig utvikling. Stillingen har forskerutdanning fram til doktorgrad som mål.

Stipendiaten ansettes for en periode på tre år med ren forskerutdanning. Stillingen er ledig fra 1.01.2018.

Prosjektets tittel: Analyse av spenninger og akkumulert skade i sveiste forbindelser i offshore stålkonstruksjoner.

Prosjektet skal ha en kritisk gjennomgang av eksisterende modeller og etablert praksis ved analyse av spenninger og akkumulert skade i sveiste forbindelser i offshore stålkonstruksjoner. Formålet er å utvikle anvendbare og pålitelige numeriske modeller for analyse av spenninger og akkumulert skade i sveiste forbindelser. Egnethet og signifikans av nye modeller skal demonstreres i form av relevante case studier. Analyser med numeriske modeller må sammenholdes og evalueres mot tilgjengelige eksperimentelle data. Utfyllende testprosedyrer som er nødvendig for validering av numeriske resultater må identifiseres. Relevante eksperimentelle tester forventes gjennomført i løpet av prosjektet. Utvikling av forbedrede modeller for analyse av spenninger og akkumulert skade i sveiste forbindelser kan bidra til sikker drift, effektivt vedlikehold, pålitelig levetidsforlengelse for aldrende offshore stålkonstruksjoner og kostnadseffektive og sikre design av nye offshore konstruksjoner.

Stillingen er finansiert med midler fra Norsk forskningsråd, NFR

Søkere må ha en sterk faglig bakgrunn med femårig mastergrad innenfor maskin- eller byggkonstruksjon, fortrinnsvis av nyere dato, eller tilsvarende utdanning som gir grunnlag for å gjennomføre en forskerutdanning. Karakter på masteroppgaven og veid gjennomsnittskarakter på masterstudiet må begge hver for seg tilsvare B eller bedre for å komme i betraktning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommende sine personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Den som ansettes må kunne arbeide selvstendig og i et fellesskap, være nytenkende og kreativ. Stipendiaten må ha gode ferdigheter i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

<

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 278 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 22/10/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Universitetet i Stavanger.

Dirección: Ullandhaug 4036 STAVANGER.

Ver las 444 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Stipendiat i Bridge deck aerodynamics. Noruega, 22 Oct. 2017.

Stipendiat i industriell teknologi og driftsledelse. Noruega, 22 Oct. 2017.

Doktorgradsstipendiat i offshoreteknologi, stålkonstruksjoner (Mikkelsen). Noruega, 22 Oct. 2017.

Førsteamanuensis/førstelektor i pedagogikk. Noruega, 22 Oct. 2017.

Førsteamanuensis, psykologi. Noruega, 22 Oct. 2017.

PhD Research Fellowship in growth and characterisation of MLD films for bioactive surfaces - two. Noruega, 19 Oct. 2017.

Førsteamanuensis. Noruega, 19 Oct. 2017.

Professor i medisin (leder for autorisasjonseksamen for leger utenfor EØS og Sveits). Noruega, 16 Oct. 2017.