Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo de Profesores de universidades y de la enseñanza superior en Suecia (Västra Götalands län)

Doktorand I Medicinsk Vetenskap - Fet Proteiner Struktur Och FunktionClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom undervisning och pedagogik : Universitets- och högskollärare : Universitets- och högskollärare.

Descripción de la oferta de trabajo:

Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 38 000 studenter och 6 000 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.

Titel på projektet: FET gruppen av Fusionsonkoproteiner, Struktur, bindningspartners och Transformationsmekanismer

Arbetsuppgifter

Projekt

Bakgrund: Konceptet med att tumörutveckling sker genom mutationer, genomisk instabilitet och klonal evolution har under de senaste 5 decennierna varit en röd tråd inom cancerforskningen. De flesta tumörer uppstår genom denna process och blir genetiskt komplexa och instabila. Sarkom som orsakas av FET-fusionsonkogener är ett undantag. Modern fullsekvensering visar att de ofta innehåller endast de mutationer som ger fusionsonkogenerna. FET tumörerna är genetiskt stabila med fungerande P53 system och är lågdifferentierade med motsägelsefulla markörprofiler. De knappt 30 kända fusions-onkoproteinerna i FET-gruppen har samma N-terminala domän och vi har identifierat flera interagerande proteiner som tillhör det kromatin-modellerande SWI/SNF-komplexet. SWI/SNF är aktivt i processer där kromatinstrukturer ändras. Mutationer i SWI/SNF-komplexets ca 15 proteinkomponenter är bland de vanligaste cancer-relaterade genförändringarna.

Syfte/mål: Projektets huvudfrågor gäller FET-onkoproteinernas interaktioner och verkan på SWI/SNF komplexet med nedströms effekter på kromatinstruktur, DNA metylering, differentiering och utmognad.

Genomförande: För studien använder vi inducerbara vektorsystem för expression av FET-onkogener, humana mesenkymala stamceller, immunprecipitation/pull down, mass-spec, NMR samt PLA, immunofluorescence och konfokalmikroskopi. Vi utnyttjar också vår spetskompetens inom encellsanalyser för kvantifiering av protein, RNA och DNA-metylering i enskilda celler eller subpopulationer vårt kliniska material.

Projektet ger en utmärkt introduktion och utsikt inom tumörbiologifältet och goda möjligheter för doktoranden att skaffa sig spetskompetens inom molekylär cell biologi/proteomik och genomik områdena. Laboratoriet ligger på cancercentrum med mer än 100 forskare, postdocs, doktorander och teknisk personal i en integrerande laboratoriemiljö. Inom gruppen har vi kontinuerliga dagliga kontakter och varje vecka ett gruppmöte med projektgenomgång. Vi har nationella och internationella samarbeten och deltar regelbundet i symposier inom vårt ämnesområde. 

Behörighet

För tillträde till utbildning på forskarnivå krävs både grundläggande och särskild behörighet. Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som:

1. avlagt examen på avancerad nivå, eller

2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

3. på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå har den som med godkänt resultat fullgjort kurs engelska B/6 eller har bedömts ha förvärvat motsvarande kunskaper genom tidigare studier.

Anställning

Tidsbegränsad anställning 4 år, med omfattning 100%. Placering: Sahlgrenska akademin, institu

Servicio de empleo de origen: Arbetsförmedlingen, Servicios Públicos de Empleo, Suecia.

País del trabajo: Suecia.

Región: Västra Götalands län.

Ver 1057 ofertas de trabajo en "Västra Götalands län" (Suecia).

Fecha de inicio: 02/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Véase la descripción.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Horas semanales: Heltid/ Ej specificerat.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
titel : telefon 1: () telefon 2: () mobil: e-post:

Link to the vacancy on the Swedish job board

Empresa: Göteborgs universitet.

Dirección: Sahlgrenska akademin Box 400 405 30 Göteborg 40530 Göteborg.

Contacto: titel : telefon 1: () telefon 2: () mobil: e-post:

Ver las 499 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Forskare i sociologi, visstid. Suecia, 15 Dic. 2017.

Utredare. Suecia, 15 Dic. 2017.

Universitetsadjunkt informatik. Suecia, 15 Dic. 2017.

1 doktorand i Skogshushållning, inriktning skogspatologi och skogsbruk. Suecia, 15 Dic. 2017.

Doktorand i organisk kemi. Suecia, 13 Dic. 2017.

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap, inriktning medieutveckling. Suecia, 10 Dic. 2017.

Postdoktor i läkemedelsformulering (torra emulsioner). Suecia, 08 Dic. 2017.

Doktorand i experimentell röntgenfysik, röntgenfluorescens-tomografi. Suecia, 08 Dic. 2017.