Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Suecia > Profesores de universidades y de la enseñanza superior > Doktorand Inom Matematik

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Doktorand inom matematik. Stockholms län. Suecia

Ofertas de trabajo de Profesores de universidades y de la enseñanza superior en Stockholms län (Suecia)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom undervisning och pedagogik : Universitets- och högskollärare : Universitets- och högskollärare

Descripción de la oferta de trabajo:

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, historia och filosofi.

Projektbeskrivning

Forskarutbildningsämne: Tillämpad matematik och beräkningsmatematik, inriktning matematisk statistik.

Avdelningen för Matematisk statistik vid Institutionen för matematik, KTH, söker en stark kandidat till en doktorandtjänst i kontaktytan mellan tillämpad sannolikhetslära och datorintensiv statistik.

Den annonserade doktorandtjänsten avser det av Vetenskapsrådet finansierade projektet "Algoritmisk inferens och adaption för sekventiella Monte Carlo-metoder". Sekventiell Monte Carlo (SMC) används för att simulera rekursivt — online — från sekvenser av sannolikhetsfördelningar. I dessa algoritmer, som är av genetisk typ, propageras viktade simuleringar stokastiskt genom mutation och urval. SMC tillämpas med stor framgång inom en mängd olika fält — såsom maskininlärning, datorseende, robotik, signalbehandling, optimering och finansiell matematik — och utgör idag ett standardverktyg inom beräkningsstatistik.

Trots ett mycket stort intresse för SMC under senare år är det fortfarande ett öppet — och fundamentalt — problem att utarbeta en numeriskt stabil och matematiskt konsistent skattning av precisionen hos dessa algoritmer. Projektet syftar därför till att dels utforma beräkningsmässigt effektiva och konsistenta online-skattningar av variansen hos SMC, dels använda de framtagna skattningarna för optimal, variansbaserad adaption av SMC-metoder.

Den valda kandidaten förväntas ha stark matematisk bakgrund inom tillämpad sannolikhetslära och ett stort intresse för beräkningsstatistik. Goda programmeringskunskaper är meriterande.

Institutionen för matematik vid KTH är en av de ledande matematikinstitutionerna i Norden. Doktoranden kommer således att verka i en mycket stark forskningsmiljö med frekvent interaktion med andra ledande universitet. I samband med anställningen, som är begränsad till 5 år och inkluderar 20% institutionstjänstgöring, t.ex. undervisning och handledning, kommer doktoranden att antas till doktorsprogrammet i Tillämpad matematik och beräkningsmatematik.

Vi erbjuder

- Möjligheten att doktorera i en dynamisk, internationell forskarmiljö i nära samarbete med industrin och framstående universitet världen över.

- En personlig studieplan för att stötta din utveckling inom dina intresseområden.

- Livslångt nätverk i form av https://www.kth.se/alumni.

- En arbetsplats med https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/personalformaner-kth-for-mig-1.365793 och månadslön enligt https://intra.kth.se/anstallning/anstallningsvillkor/lon/doktorandstegen-1.572915.

- Arbete och studier i Stockholm, en av Europas snabbast växande huvudstäder som samtidigt har närhet till naturen och havet.

Behörighet för antagning

För att bli antagen till forskarutbildning (kap 7 39 § högskoleförordningen) krävs att den sökande har grundläggande behörighet:

- avlagt en examen på avancerad nivå,

- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller

- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Urval

För att lyckas med dina doktorandstudier på KTH behöver du vara målinriktad och ihärdig i ditt arbete. Vid urval av de sökande bedöms förmågan att:

- självständigt driva sitt arbete framåt,

- kunna samarbeta med andra,

- ha ett professionellt förhållningssätt och

- analysera och arbeta med komplexa frågor.

Efter behörighetskraven kommer stor vikt läggas vid personliga egenskaper och personlig lämplighet.

Målexamen: Doktorsexamen.

Information om antagning och anställning 

Bara den som antagits till forskarutbildning får anställas som doktorand. Anställningen får gälla för högst ett år och därefter förnyas. En anställd doktorand får i begränsad omfattning (högst 20 %) utföra vissa arbetsuppgifter inom t.ex. utbildning och administration.

Fackliga representanter

Du hittar kontaktuppgifter till fackliga representanter på https://www.kth.se/om/work-at-kth/fackrepresentanter-1.500898.

Doktorandsektionen (Tekniska högskolans studentkår)

Du hittar kontaktuppgifter till doktorandsektionen på https://www.dr.kth.se/.

Ansökan 

Du ansöker via KTH:s rekryteringssystem. Du som sökande har huvudansvaret för att din ansökan är komplett när den skickas in.

Ansökan ska vara KTH tillhanda senast sista ansökningsdagen vid midnatt, CET/CEST (Central European Time/Central European Summer Time). 

Ansökan ska ha följande innehåll

- CV med relevanta professionella erfarenheter och kunskaper.

- Ansökningsbrev med en kortfattad redogörelse om varför du vill bedriva forskarstudier, om dina akademiska intressen och hur de relaterar till dina tidigare studier och framtida mål. (Max 2 sidor)

- Betygsavskrift, kopior av examensbevis och betyg från tidigare universitetsstudier. Översättningar till engelska eller svenska om originaldokumentet inte är utfärdade på ett av dessa språk.

- Representativa publikationer eller tekniska rapporter. För längre dokument, bifoga gärna en sammanfattning (abstract) och en webblänk till den fullständiga texten.

Övrigt

Jämställdhet, mångfald och avståndstagande från alla former av diskriminering är både en kvalitetsfråga och en självklar del av KTH:s värdegrund.

För information om behandling av personuppgifter i samband med rekrytering https://www.kth.se/om/work-at-kth/processing-of-personal-data-in-the-recruitment-process-1.823440

Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

País del trabajo: Suecia.

Región: Stockholms län.

Ver 2987 ofertas de trabajo en "Stockholms län" (Suecia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Kungliga Tekniska Högskolan.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:8318305.

Ver las 495 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la enseñanza : Profesores de universidades y de la enseñanza superior : Profesores de universidades y de la enseñanza superior ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: