Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Suecia > Químicos > Doktorand I Miljövetenskap

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Trabajo de Químicos en Stockholms län (Suecia)

Doktorand I Miljövetenskap

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Físicos, químicos y afines : Químicos.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom naturvetenskap och teknik : Fysiker, geologer m.fl : Kemister

Descripción de la oferta de trabajo:

vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi. Sista ansökningsdag: 2019-04-23.

Projektbeskrivning

Det finns ett växande behov av att förstå och utvärdera riskerna med exponering för kemikalieblandningar, både med avseende på miljön och på människors hälsa. Detta är en nödvändig kunskap som underlag för kemikaliereglering. För endokrinstörande kemikalier (s.k. EDCs) är det särskilt viktigt då de redan vid låga doser kan orsaka allvarliga hälsoeffekter, speciellt vid exponering under kritiska utvecklingsstadier. Som ett första steg i alla riskbedömningar behövs kunskap om den interna exponeringen. Därför kommer projektet att genomföra en grundlig exponeringsbedömning. Befintliga litteraturdata kommer att användas och kompletteras med kemisk analys för att få en mer heltäckande exponeringsprofil än vad som är tillgängligt idag.

Doktoranden kommer att ingå i ett Formasfinansierat projekt med titeln Riskmodellering av realistiska blandningar av endokrinstörande kemikalier och etablering av zebrafisk (Danio rerio) embryo som modellorganism. Kandidaten får möjlighet att ta ut en dubbel examen, delad mellan ACES, Stockholms universitet och institutionen för Environment & Health, VU universitet i Amsterdam, Nederländerna.

Doktorandprojektet är indelat i två faser:

Fas 1 – Den interna exponeringsprofilen kommer att kartläggas i nära samarbete med Umeå universitet. Doktoranden kommer att använda kemiskanalys av noggrant utvalda serumprover (stora volymer) representativa för olika populationer. De kemiska analyserna kommer att vara ett komplement till befintliga litteraturdata. Företrädelsevis kommer GC-MS att användas. Tillämpning av derivatiseringstekniker kommer att främja att specifikt analysera fenolära föreningar vid  låga koncentrationer. De fenolära ämnena är typiska EDCs på grund av deras förmåga att tex. binda till receptorer och transportproteiner och de kan inducera immunotoxicitet. Komplexa kemiska blandningar baserade på de etablerade exponeringsprofilerna kommer att sättas samman för effektbedömningar.

Fas 2 - Doktoranden kommer att analysera den metaboloska profilen i Zebrafik som exponerats för de kemiska blandningarna som skapats i fas 1. ”Metabolomik” studerar de små molekylerna, även kända som metaboliter, som förekommer i organismer och ger utryck för hälsostatus. Institutionen för Environment & Health (VU University, Amsterdam) använder toppmoderna plattformar (LC-QToF, LC-MS / MS, GC-ToFMS) för att studera metaboliter i samband med kemisk exponering. Doktoranden kommer att tillbringa tid i Amsterdam för att utföra dessa analyser inom projektet.

Doktorandprojektet är starkt inriktat på organisk analytisk kemi, men då projektets karaktär är tvärvetenskaplig kommer kandidaten att få kunskap inom riskbedömningar i allmänhet, inklusive riskidentifiering, riskkaraktärisering och riskmodellering. En nära kontakt med intressenterna och regelbundet konferensdeltagande kommer att ge kandidaten ett nätverk utanför det vetenskapliga nätverket.

Behörighetskrav

Se länk till fullständig annons nedan.

Urval

Se länk till fullständig annons nedan.

Anställningsvillkor

Se länk till fullständig annons nedan.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Jana Weiss, tfn 08-16 22 12, jana.weissaces.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco.su.se" rel="nofollow">sacosaco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 40 17, st.su.se" rel="nofollow">stst.su.se, seko.su.se" rel="nofollow">sekoseko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, sus.su.se" rel="nofollow">doktorandombudsus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

País del trabajo: Suecia.

Región: Stockholms län.

Ver 3025 ofertas de trabajo en "Stockholms län" (Suecia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Stockholms Universitet.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:8188008.

Ver las 44 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Físicos, químicos y afines : Químicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: