Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Suecia > Químicos > Doktorand I Fysikalisk Kemi

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacante en Suecia (Stockholms län) de Químicos

Doktorand I Fysikalisk Kemi

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Físicos, químicos y afines : Químicos.

Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens inom naturvetenskap och teknik : Fysiker, geologer m.fl : Kemister

Descripción de la oferta de trabajo:

vid Institutionen för material- och miljökemi. Sista ansökningsdag: 2019-11-05.

Projektbeskrivning

Projekttitel: Nya kryo-EM metoder för bestämmning av 3D-atomstrukturer och laddningar i biomolekyler.

För mer information se gruppens hemsida: www.mmk.su.se/zou.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den på institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av Professor Xiaodong Zou, tfn 08-16 23 89, xiaodong.zoummk.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco.su.se" rel="nofollow">sacosaco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, st.su.se" rel="nofollow">alejandrast.su.se, seko.su.se" rel="nofollow">sekoseko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, sus.su.se" rel="nofollow">doktorandombudsus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

• dina kontakt- och personuppgifter

• din högsta examen

• dina språkkunskaper

• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

• personligt brev

• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och förteckning över självständiga arbeten/uppsatser

• projektplan/forskningsplan som beskriver: 

– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet

– varför och hur du vill bedriva projektet 

– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet

• examensbevis, betyg och intyg som styrker grundläggande och särskild behörighet (max 6 filer)

• eventuella rekommendationsbrev (max 6 filer)

• självständiga arbeten/uppsatser (max 6 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

País del trabajo: Suecia.

Región: Stockholms län.

Ver 2919 ofertas de trabajo en "Stockholms län" (Suecia).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Stockholms Universitet.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:23582555.

Ver las 51 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Físicos, químicos y afines : Químicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: