Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Médicos generales > Doktor/ica Medicine

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo de Médicos generales en Croacia

Doktor/ica Medicine

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales.

Professionals : Health professionals : Medical doctors : Generalist medical practitioners

Descripción de la oferta de trabajo:

DOM ZDRAVLJA DRNIŠ

Broj,_927___/19.

Drniš, 31.05.2019. god.

Na temelju čl. 32. Statuta Doma zdravlja Drniš dana 31.05.2019. godine donosim odluku o raspisivanju

N A T J E Č A J A

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme ( zamjena za odsutnu radnicu na roditeljskom dopustu) za slijedeće radno mjesto:

1. doktor medicine, m/ž, jedan izvršitelj, rad na određeno vrijeme

Mjesto rada: ordinacija obiteljske medicine u Unešiću

Uvjeti: završen sveučilišni diplomski studij medicine, položen stručni ispit, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu.

Uz prijavu za natječaj kandidati trebaju priložiti: životopis, preslik domovnice, preslik dokumenta o stečenoj stručnoj spremi, preslik uvjerenja o položenome stručnom ispitu, preslik odobrenja za samostalan rad, potvrda ili osobna izjava o poznavanju rada na računalu, uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju posebnog zakona dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti dokaze o tom statusu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''NN'' 121/17), dužni su uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja i dokaze propisane člankom 103. stavkom 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje na adresu: Dom zdravlja Drniš, Drniš, Josipa Kosora 16, s naznakom '' za natječaj''.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Dom zdravlja Drniš zadržava pravo ne donijeti odluku o izboru kandidata te poništiti natječaj bez obrazloženja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DOM ZDRAVLJA DRNIŠ.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: JOSIPA KOSORA 16,22320 DRNIŠ

Identificador de la vacante:1762410.

Ver las 343 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: