Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Médicos generales > Doktor/ica Medicine - Specijalizant Iz Fizikalne Medicine I Rehabilitacije

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DOKTOR/ICA MEDICINE - SPECIJALIZANT IZ FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE

Empleos de Médicos generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales.

Professionals : Health professionals : Medical doctors : Generalist medical practitioners

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju Pravilnika o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 100/11, 133/11, 54/12, 49/13, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16 – Ispravak i 6/17), Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) te usvojenog Plana specijalizacija Lječilišta Topusko, Ravnatelj Lječilišta Topusko raspisuje

N A T J E Č A J

za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju

Natječaj se raspisuje za:

• jednu specijalizaciju iz fizikalne medicine i rehabilitacije

1.Opći uvjeti koje pristupnik mora ispunjavati jesu:

- zdravstveni radnik sa završenim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem zdravstvenog usmjerenja

- odobrenje za samostalan rad (licenca)

2.Uz prijavu za natječaj (molbu) pristupnici trebaju priložiti:

- životopis

- preslik diplome

- preslik domovnice

- preslik odobrenja za samostalan rad

- preslik prijepisa položenih ispita na studiju

- preslik potvrde o općem prosjeku ocjena tijekom studija te duljini trajanja studija

- preslik nagrada za vrijeme studija

- preslik potvrde o statusu poslijediplomskog doktorskog studija

- popis objavljenih radova i kopije radova

- preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

- preslik ugovora o radu ako je pristupnik radio kao doktor medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi

- preslik rezultata psihološkog testiranja

- potvrdu o radnom iskustvu

- potvrdu o nekažnjavanju (ne stariju od tri mjeseca)

3. Prema Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) vrednovat će se duljina trajanja studija, opći prosjek ocjena studija, nagrade za vrijeme studija, poslijediplomski studij (doktorski studij), stručna i znanstvena aktivnost, rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i rad doktora medicine bez specijalizacije u bolničkoj zdravstvenoj ustanovi

4. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, priložiti za to dokumentaciju navedenu u tim propisima te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

5. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme s probnim radom od šest mjeseci.

6. Bodovanje i razgovor obavlja se samo za one pristupnike koji dostave svu potrebnu dokumentaciju u roku određenom ovim natječajem.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

Na razgovoru su pristupnici obvezni predočiti Povjerenstvu izvornike priloženih dokumenata, a o terminu razgovora kandidati će biti obaviješteni putem elektroničke pošte pa su dužni dostaviti elektroničku adresu zbog nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Pristupnici su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve e-poruke.

7. Odluku o izboru specijalizanta koji se prima na specijalizaciju donosi Ravnatelj Lječilišta Topusko na prijedlog Povjerenstva.

Odluka o izboru specijalizanta bit će objavljena na oglasnoj ploči i na internetskoj stranici Lječilišta Topusko pod "NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE".

8. Lječilište Topusko pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne izabrati ni jednog kandidata, bez obrazloženja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

9. Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se Lječilištu Topusko, Trg bana J. Jelačića 16, 44415 Topusko s napomenom "Za natječaj za prijam pristupnika i upućivanje na specijalizaciju". Ponude se dostavljaju u vremenu od 14.08. do 29.08.2019. godine. Natječaj će se objaviti na internetskoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, internetskoj stranici Lječilišta Topusko pod "NATJEČAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE" te internetskoj stranici Ministarstva zdravstva.

Osobni podaci prikupljeni u postupku provedbe natječaja obrađivat će se u svrhu provedbe istog te će se ime, prezime i adresa kandidata objaviti na mrežnim stranicama Lječilišta Topusko (poziv kandidatima, odluka o odabiru i sl.). Javljanjem na ovaj natječaj, kandidat daje svoju privolu Lječilištu Topusko za obradu osobnih podataka prikupljenih u postupku provedbe natječaja kao i za gore navedenu objavu imena, prezimena i adrese.

Sve obavijesti vezane uz natječaj kandidati mogu dobiti u Upravi Lječilišta Topusko (Ured ravnatelja), na telefon 044/886-688 ili 044/886-666.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: LJEČILIŠTE TOPUSKO.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Trg bana J. Jelačića 16, 44415 Topusko

Identificador de la vacante:1784846.

Ver las 414 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: