Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Médicos generales > Doktor/ica Medicine Specijalist/ica Pedijatrije

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DOKTOR/ICA MEDICINE SPECIJALIST/ICA PEDIJATRIJE. Croacia

Trabajar en Croacia de Médicos generales

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Medical doctors › Generalist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije iz Bjelovara, Josipa Jelačića 13c, objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos

1. jednu/jednog doktorice/doktora medicine spec. pedijatra na neodređeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Čazmi;

2. jednu/jednog doktorice/doktora medicine spec. pedijatra na neodređeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu djece predškolske dobi u Bjelovaru;

3. jednu/jednog doktora/ice Opće/obiteljske medicine na neodređeno vrijeme u Garešnici;

4. jednu/jednog doktora/ice Opće/obiteljske medicine na neodređeno vrijeme u Čazmi

5. jednu/jednog doktora/icu specijalista bilo koje specijalizacije na neodređeno vrijeme u mobilnom palijativnom timu

6. jednu/jednog doktora/ice Opće/obiteljske medicine na određeno vrijeme u Hercegovcu radi zamjene za vrijeme specijalizacije

7. jednu/jednog doktora/ice Opće/obiteljske medicine na određeno vrijeme u Daruvaru radi zamjene za vrijeme specijalizacije

8. jednu/jednog doktorice/doktora medicine spec. ginekologa na neodređeno vrijeme u ordinaciji za zdravstvenu zaštitu žena u Grubišnom Polju;

Uvjeti pod 1-8: VSS - doktor/ica medicine sa završenim sveučilišnim integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem, položen stručni ispit, položen specijalistički ispit /za pedijatra i mobilni palijativni tim/, odobrenje za samostalan rad, poznavanje rada na računalu, vozački ispit B kategorije, uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od šest mjeseci.

Svi kandidati su uz svoju prijavu dužni priložiti sljedeću dokumentaciju u presliku, dok će izabrani kandidati biti pozvani da dostave u izvorniku ili ovjerenu presliku i to: životopis, diplomu o završenom studiju, uvjerenje o položenom specijalističkom ispitu /za pedijatra, mobilni palijativni tim I ginekologa/, odobrenje za samostalan rad /licenca/, elektronički zapis odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO, potvrdu ili osobnu izjavu o poznavanju rada na računalu, vozačku dozvolu, uvjerenje o nekažnjavanju.

Obavještavaju se svi kandidati koji će se javiti na raspisani natječaj da Bjelovarsko-bilogorska županija ima otvoren javni poziv o dodjeli subvencija liječnicima i medicinskom osoblju zaposlenim u zdravstvenim ustanovama na području Bjelovarsko-bilogorske županije kojima je osnivač Bjelovarsko-bilogorska županija koje obuhvaćaju slijedeće mjere:

- subvencioniranje kamata na stambene kredite za potrebe stanovanja na području Bjelovarsko-bilogorske županije, za liječnike, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije - do 20.000 kuna godišnje;

- subvencioniranje troškova podstanarstva za liječnike, magistre farmacije i magistre medicinske biokemije koji nemaju riješeno stambeno pitanje na području Bjelovarsko-bilogorske županije, - do 1.400 kuna mjesečno;

- subvencioniranje troškova stručnog usavršavanja i doškolovanja za liječnike i medicinsko osoblje, koji se školuju o vlastitom trošku - do 50% iznosa godišnje.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Za kandidate koji ispunjavaju uvjete natječaja Dom zdravlja pridržava pravo provesti testiranje /provjera znanja, sposobnosti, sklonosti timskom radu, komunikacijske vještine/ kao i usmeni razgovor o čemu će kandidati biti obaviješteni.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja na temelju posebnog Zakona, u prijavi su dužni pozvati se na to pravo te dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa.

Sukladno obvezi iz članka 103. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, 121/17), objavljujemo poveznicu na internetsku stranicu Ministarstva branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti prilikom zapošljavanja: https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403.

Dom zdravlja obrađuje dostavljene podatke pristupnika u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka. Dostavljeni podaci obrađivati će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge svrhe se neće koristiti.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se u roku 8 dana od dana objave natječaja na Zavodu za zapošljavanje i na web stranici Doma zdravlja, na adresu Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije, J.Jelačića 13c, 43000 Bjelovar, s naznakom: “za natječaj”.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dom zdravlja Bjelovarsko-bilogorske županije pridržava pravo poništenja natječaja.

Rezultati natječaja biti će objavljeni na web stranici Doma zdravlja.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: DOM ZDRAVLJA BJELOVARSKO - BILOGORSKE ŽUPANIJE.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: JOSIPA JELAČIĆA 13 C BJELOVAR

Zamolba: JOSIPA JELAČIĆA 13 C BJELOVAR

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:2266440.

Ver las 202 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: