Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Médicos generales > Doktor/doktorica Medicine

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de trabajo de Médicos generales en Croacia

Doktor/doktorica Medicine

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales.

Professionals : Health professionals : Medical doctors : Generalist medical practitioners

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju čl. 36 Statuta, Dom zdravlja Varaždinske županije raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijam u radni odnos doktora/ice medicine - 3 izvršitelja/ice (m/ž) na određeno vrijeme do ishođenja suglasnosti Ministarstva zdravstva na neodređeno vrijeme

Natječaj traje do popunjena.

UVJETI:

 • završen diplomski sveučilišni studij medicine ili preddiplomski i diplomski studij medicine (dr.med.)
 • odobrenje za samostalni rad HLK / licenca
 • poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Zamolbu
 2. Životopis
 3. Dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)
 4. Dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja (diploma)
 5. Elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO-a
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 7. Uvjerenje o položenome stručnom ispitu
 8. Odobrenje za samostalan rad

Sva dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je nakon donošenja odluke o odabiru dostaviti na uvid originalne dokumente.

Odluka o odabiru će se donijeti, odnosno ugovor o radu može se zaključiti nakon svih pribavljenih suglasnosti, u protivnom donijet će se odluka o poništenju natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani/a kandidat/kinja nakon donošenja odluke o odabiru, a prije potpisivanja ugovora o radu.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik na adresu:

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Kolodvorska 20, 42 000 Varaždin

„Za javni natječaj – ne otvaraj“

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan/na je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la tu prednost kandidat/kinja mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično) te dokaz da je nezaposlen/a (uvjerenje HZZ).

Rezultati izbora bit će objavljeni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na web-stranici Doma zdravlja Varaždinske županije (www.dzvz.hr/natjecaji).

Opis poslova: poslovi doktora/ice medicine.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 3.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Kolodvorska 20, Varaždin (s naznakom)

Zamolba: Kolodvorska 20, Varaždin (s naznakom)

Identificador de la vacante:1983207.

Ver las 275 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: