Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Médicos generales > Doktor/doktorica Medicine

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DOKTOR/DOKTORICA MEDICINE. Croacia

Ofertas de empleo en Croacia de Médicos generales

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales.

Traducción de la profesión: Professionals › Health professionals › Medical doctors › Generalist medical practitioners.

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju čl. 36 Statuta KLASA: 025-01/19-01/6 URBROJ:2186-01-10-19-4 od 17.6.2019., Dom zdravlja Varaždinske županije, raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

 1. doktor/ica medicine na određeno vrijeme- 3 izvršitelja/ice (m/ž) - zamjena za vrijeme specijalizacije

UVJETI:

 • završen diplomski sveučilišni studij medicine ili preddiplomski i diplomski studij medicine (dr.med.)
 • odobrenje za samostalni rad HLK/licenca
 • poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na javni natječaj kandidati/kinje su dužni/e priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Zamolbu
 2. Životopis
 3. Dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica)
 4. Dokaz o stupnju obrazovanja (diploma)
 5. Elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO-a
 6. Uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 7. Odobrenje za samostalan rad

Dokumentacija se dostavlja u neovjerenim preslikama, a izabrani/a kandidat/kinja dužan/na je nakon donošenja odluke o odabiru dostaviti na uvid originalne dokumente.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se ili preporučenom poštanskom pošiljkom ili osobno na urudžbeni zapisnik do popunjenja na adresu:

DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

Kolodvorska 20, 42 000 Varaždin

„Za javni natječaj – ne otvaraj“

Mogućnost stalnog zaposlenja.

Dom zdravlja Varaždinske županije pridržava pravo, bez obrazloženja, djelomično ili u cijelosti, u svako doba poništiti natječaj.

Prijavom na Natječaj kandidati/kinje daju privolu Domu zdravlja za obradu osobnih podataka navedenih u prijavi u svrhu zapošljavanja, a u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Ako kandidat/kinja ostvaruje pravo na prednost kod zapošljavanja prema posebnom zakonu, dužan/na se pozvati na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate/kinje samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario/la tu prednost kandidat/kinja mora uz prijavu dostaviti dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo navedeno pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca te dokaz da je nezaposlen/a.

Rezultati izbora bit će objavljeni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na web-stranici Doma zdravlja Varaždinske županije (www.dzvz.hr/natjecaji).

Opis poslova: poslovi doktora/ice medicine.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 3.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Empleador: DOM ZDRAVLJA VARAŽDINSKE ŽUPANIJE.

Instrucciones para solicitar:

OsobniDolazak: Kolodvorska 20, 42 000 Varaždin

Zamolba: Kolodvorska 20, 42 000 Varaždin

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 30 de Septiembre de 2023, y con identificador de la vacante:2363245.

Ver las 197 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Profesionales de la salud › Médicos › Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: