Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Médicos generales > Doktor / Doktorica Medicine U Tim-u 1

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DOKTOR / DOKTORICA MEDICINE U TIM-U 1. Croacia

Demanda de Médicos generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales.

Professionals : Health professionals : Medical doctors : Generalist medical practitioners

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članaka 29. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije, urbroj: 2177/1-05-05/2-11-2, klasa:500-01/11-01/32 od 31. ožujka 2011. godine u svezi s člankom 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama („Narodne novine“ broj 141/12), 

Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije , raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za zasnivanje radnog odnosa u Zavodu za hitnu medicinu Požeško-slavonske

županije za radna mjesta

 

 1. doktor medicine u TIM 1  (m/ž) -  jedan (1) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz probni  rok  od 3 mjeseca,

                 mjesto rada: Požeško-slavonska županija, Grad Požega

Uvjeti:

 

 • VSS- završen medicinski fakultet - doktor medicine,
 • odobrenje za samostalan rad (licenca) Hrvatske liječničke komore,
 • položen stručni ispit.

   

 

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati/ kandidatkinje su dužni priložiti:

 

 • životopis,
 • presliku osobne iskaznice,
 • potvrdu o radnom stažu- elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu HZMO (original),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 3 mjeseca do dana objave ovog natječaja (original),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu (preslika),
 • presliku odobrenja (licenca) za samostalan rad nadležne komore.

 

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03) na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

 

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti  pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ukoliko ispunjava uvjete iz natječaja.

 Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg je vidljivo spomenuto pravo te dokaz da je nezaposlen.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

 

Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije će za kandidate koji ispunjavaju uvjete ovog natječaja provesti testiranje (provjera znanja i sposobnosti, sklonost timskom radu, komunikacijske vještine, odgovornost te psihologijsko testiranje), kao i provesti usmeni razgovor, a o čemu će kandidati biti obaviješteni, putem internetske stranice www.hitna-psz.hr, gdje će biti dostupne sve informacije vezano za natječaj.

 

Pisane prijave s obveznom naznakom za koje radno mjesto se prijava podnosi i s obveznim prilozima podnose se na adresu : Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije , Matije Gupca 10, 34000 Požega, s naznakom „Za Natječaj za radno mjesto doktor medicine u Tim-u 1 Požega ili Tim 1 Pakrac“, u roku od 8 dana od dana objave u ‹‹Narodnim novinama››.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje  podnesu nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

 

Zavod za hitnu medicinu Požeško-slavonske županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti , u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem internetske stranice www.hitna-psz.hr u roku od 15 dana nakon donošenja odluke o izboru

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU POŽEŠKO-SLAVONSKE ŽUPANIJE.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Matije Gupca 10, Požega

Identificador de la vacante:1761230.

Ver las 343 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Médicos : Médicos generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: