Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Directores de servicios de cuidado de las personas de edad > Direktor Družbe - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

DIREKTOR DRUŽBE - M/Ž. Eslovenia

Vacantes en Eslovenia de Directores de servicios de cuidado de las personas de edad

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de cuidado de las personas de edad.

Menedžerji : Menedžerji/menedžerke za proizvodnjo in operativo : Menedžerji/menedžerke za strokovne storitve v zdravstvu, šolstvu, socialnem varstvu, financah ipd : Menedžerji/menedžerke na področju varstva starejših občanov

Descripción de la oferta de trabajo:

MENEDŽERJI ZA VARSTVO STAREJŠIH OBČANOV, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, NAČRTUJE, ORGANIZIRA, VODI IN KONTROLIRA DELOVNE PROCESE,

ODGOVARJA ZA ZAKONITOST DELA DRUŽBE IN PRI IZVAJANJU POSLOVODNE FUNKCIJE,

PREDLAGA TEMELJE POSLOVNE POLITIKE,

PREDLAGA DELOVNI NAČRT IN PROGRAM RAZVOJA TER SPREJEMA UKREPE ZA NJUNO IZVAJANJE,

PREDLAGA ORGANIZACIJO DRUŽBE,

IZVRŠUJE SKLEPE SKUPŠČINE,

DAJE POROČILA O REZULTATIH POSLOVANJA,

SKRBI ZA OBVEŠČANJE DRUŽBENIKOV,

ZASTOPA IN PREDSTAVLJA DRUŽBO,

SODELUJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI IN LOKALNIM TER ŠIRŠIM OKOLJEM,

ODLOČA O UKREPIH S PODROČJA JAVNIH POOBLASTIL,

UREJA ZADEVE S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ,

ODLOČA O DISCIPLINSKI ODGOVORNOSTI DELAVCEV ZA STORJENE KRŠITVE DELOVNIH OBVEZNOSTI TER IZREKA UKREPE,

OCENJUJE DELOVNO USPEŠNOST DELAVCEV,

SKRBI ZA STROKOVNO USPOSABLJANJE DELAVCEV,

DAJE STROKOVNE NASVETE IN USMERITVE DELAVCEM,

VODI, ORGANIZIRA IN OCENJUJE USPEŠNOSTI DELA VODIJ POSAMEZNIH SLUŽB IN ZAGOTAVLJA POGOJE ZA NJIHOVO DELO,

OPRAVLJA DRUGE NALOGE V SKLADU S STROKOVNO DOKTRINO DELA IN ZAKONSKIMI PREDPISI.

, Za direktorja/ico družbe je lahko imenovan/a kandidat/ka, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje v skladu s 33.členom Zakona o visokem šolstvu pravne, ekonomske, organizacijske smeri ali smeri v skladu z 56.,57. in  69. členom Zakona o socialnem varstvu.Pogoji za zasedbo delovnega mesta so objavljeni v časniku Štajerski Tednik in na spletni strani družbe (www.cso-ormoz.si). Pisne prijave na obrazcu za prijavo, ki je objavljen na spletni strani družbe, pošljite v zaprti kuverti na naslov: CSO Ormož, Center za starejše občane, d.o.o., Ul. Dr. Hrovata 10/a, 2270 Ormož, z oznako: "Ne odpiraj - Javni razpis za direktorja družbe".,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 5 años.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: CSO ORMOŽ CENTER ZA STAREJŠE OBČANE D.O.O., Ulica dr. Hrovata 10 A, 2270 ORMOŽ.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: SLUŽBA KADROVSKA
Contact Phone: 02/741-62-07
Contact Email: kadrovskasluzbacso-ormoz.si

Identificador de la vacante:NP94266.

Ver las 35 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de cuidado de las personas de edad ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: