Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Eslovenia > Direktor/direktorica Zavoda Za Kulturo Delavski Dom Trbovlje - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de empleo en Eslovenia

Direktor/direktorica Zavoda Za Kulturo Delavski Dom Trbovlje - M/ž

Descripción de la oferta de trabajo:

DIREKTOR ZAVODA ZA KULTURO, poskusno delo , Določen čas, 60 mesecev, polni delovni čas, 40, ORGANIZIRANJE DELA V ZAVODU, SPREJEMANJE STRATEŠKEGA NAČRTA ZA OBDOBJE PETIH LET, SPREJEMANJE PROGRAMA DELA, SPREJEMANJE AKTA O ORGANIZACIJI DELA PO PREDHODNEM MNENJU SINDIKATA V ZAVODU, SPREJEMANJE AKTA O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST PO PREDHODNEM MNENJU SINDIKATA V ZAVODU, SPREJEMANJE KADROVSKEGA NAČRTA, NAČRTOVANJE IN IZVAJANJE KADROVSKE POLITIKE, SPREJEMANJE DELAVCEV V DELOVNO RAZMERJE, RAZPOREJANJE, SKRB ZA URESNIČEVANJE PRAVIC IZ DELOVNIH RAZMERIJ, IZREKANJE DISCIPLINSKIH UKREPOV, SKRB ZA IZOBRAŽEVANJE DELAVCEV, ODLOČANJE O NAPREDOVANJU ZAPOSLENIH, RAZPOREDU DELOVNEGA ČASA IN IZVAJANJE DRUGE PRISTOJNOSTI S PODROČJA DELOVNIH RAZMERIJ, SPREJEMANJE NAČRTA NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA, SPREJEMANJE DRUGIH AKTOV ZAVODA, POROČANJE USTANOVITELJICI IN SVETU ZAVODA O ZADEVAH, KI LAHKO POMEMBNO VPLIVAJO NA DELOVANJE ZAVODA, PRIPRAVA LETNEGA POROČILA, DRUGE NALOGE, DOLOČENE Z ODLOKOM O USTANOVITVI., Visoka ali univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične usmeritve, najmanj pet let delovnih izkušenj in poznavanje kulturne dejavnosti ter izkušnje pri samostojni pripravi  in organiziranju kulturnih projektov oz. programov.

K prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis, dokazila o izpolnjevanju pogojev ter program dela.

Izbrani kandidat bo imenovan po predhodnem mnenju sveta zavoda za dobo petih let z možnostjo ponovnih imenovanj.

Kandidati naj prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo v 17 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti z označbo "razpis za direktorja Zavoda za kulturo Delavski dom Trbovlje - ne odpiraj" na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje.

Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh po seji občinskega sveta, na kateri bo izbira opravljena.

Vsi pogoji za zasedbo so objavljeni na spletni strani Občine Trbovlje: wwwtrbovlje.si v rubriki Ostali razpisi.,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 5 años.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: OBČINA TRBOVLJE, Mestni trg 4 , 1420 TRBOVLJE.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: PLEVNIK JOLANDA
Contact Phone: 03/5634477 od 8.do 11.ure
Contact Email: obcina.trbovljetrbovlje.si

Identificador de la vacante:NR12039.