Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Profesionales del trabajo social > Diplomirani Socijalni Radnik/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacante de Profesionales del trabajo social en Croacia

Diplomirani Socijalni Radnik/ica

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Social work and counselling professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova:

Na temelju članka 55 Zakona o radu („Narodne Novine“ br. 93/14,127/17), članka 215. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne Novine“ br. 157/13,152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17), Odluke Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku KLASA: 112-06/18-01/17, URBROJ: 519-04-3-1-1/2-18-13 i Uputi o mjeri pripravništva upućenoj ustanovama socijalne skrbi KLASA: 112-06/18-01/17, URBROJ: 519-04-2-1-2/1-18-14, članka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Virovitica, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Virovitica objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za zapošljavanje pripravnika na određeno vrijeme - 12 mjeseci

putem mjere za stjecanje prvog radnog iskustva – pripravništvo - 1 izvršitelj

1. diplomirani socijalni radnik/ca, diplomski sveučilišni studij socijalnog rada ili socijalne

politike – 1 izvršitelj

Na natječaj se mogu javiti osobe bez staža osiguranja u traženoj obrazovnoj razini, prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i kod kojih ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi („Narodne Novine“ br. 157/13,152/14, 99/15, 52/16,16/17 i 130/17).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- presliku osobne iskaznice

- presliku diplome

- elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji

Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starije od dana objave natječaja)

- potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljiva prijava u njihovoj evidenciji

(ne stariju od dana objave natječaja)

- uvjerenje o nekažnjavanju

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, priložiti sve dokaze o ispunjavanju tih uvjeta (rješenja, odluke, ugovore, uvjerenja, evidencijski listi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje), kako bi pod jednakim uvjetima ostvarili pravo prednosti u odnosu na ostale kandidate.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za socijalnu skrb Virovitica da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta iz Natječaja, podnose se u roku od 8 (osam) dana, od dana objave u „Narodnim Novinama“, s naznakom: “Za javni natječaj - pripravništvo“, na adresu: Centar za socijalnu skrb Virovitica, 33000 Virovitica, Vladimira Nazora 2.

Nepotpune, nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Centar za socijalnu skrb Virovitica.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: VLADIMIRA NAZORA 2,33 000 VIROVITICA

Identificador de la vacante:1776993.

Ver las 426 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Profesionales del trabajo social ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: