Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de Profesionales en derecho en Suecia (Stockholms län)

Dataskyddsombud Till StadsledningskontoretClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes.
Arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Annat arbete som kräver teoretisk specialistkompetens : Jurister : Övriga jurister.

Descripción de la oferta de trabajo:

Stockholm växer som aldrig förr. Våra ambitioner är höga. Nu söker vi dig som vill vara med och forma morgondagens Stockholm.

Stadsledningskontoret är kommunstyrelsens förvaltning. Vi ska styra och stötta stadens övriga verksamheter och för egen del genomföra beslut utifrån den vision och budget som kommunfullmäktige fastställt. Vi är ca 300 anställda som i huvudsak arbetar med strategiska frågor som har stor betydelse för stadens verksamheter.

Arbetsplatsbeskrivning

Stockholm stads juridiska avdelning finns inom stadsledningskontoret.

Våra uppdragsgivare är stadens nämnder, förvaltningar, bolag och stiftelser. Avdelningens uppgift är dels att ge uppdragsgivarna juridisk sakkunskap och service, dels att ge service åt kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, dess utskott, beredningar och råd samt rotlar och partikanslier. Avdelningen ansvarar även för kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens diarium och arkiv.

Vi är totalt 48 medarbetare på avdelningen, uppdelat i följande fyra enheter; allmänjuridiska enheten, social- och skoljuridiska enheten, KF/KS-kansli samt enheten för verksamhetsstöd.

I maj 2018 kommer en ny EU-förordning om dataskydd att gälla som lag i alla medlemsstater och ersätter i Sverige den nuvarande personuppgiftslagen (PuL). Den nya dataskyddsförordningen ställer nya och högre krav på organisationers hantering av personuppgifter.

I och med den nya förordningen söker vi nu ett dataskyddsombud till den juridiska avdelningen. Dataskyddsombudet kommer att vara direkt underställd stadsjuristen.

Arbetsbeskrivning

Dataskyddsombudet ska kontrollera att personuppgifter behandlas på ett korrekt och lagligt sätt inom stadsledningskontoret samt informera och ge råd om dataskyddsförordningen och angränsande regler. Dataskyddsombudet ska fungera som en kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten och för registrerade personer. Ombudet ska ha en självständig roll i organisationen och rapportera till ledningen.

I uppdraget som dataskyddsombud ingår bl a att:

- Vara ett kunskapsstöd gällande dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning

- Övervaka den interna efterlevnaden av dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning

- Rapportera till stadsledningskontorets ledning om dataskyddsfrågor och organisationens brister och utvecklingsbehov

- Arbeta för att införa säkerhetsskyddsåtgärder enligt lagstiftning inom dataskydd

- Identifiera kompetensutvecklingsbehov, planera och genomföra utbildningar avseende dataskyddsförordningen och angränsande lagstiftning. Övervaka den interna efterlevnaden av organisationens strategi för dataskydd

- Bistå i utredning av misstänkta dataintrång

- Ge råd vid genomförande av konsekvensbedömning av dataskydd och övervaka genomförandet av den

- Omvärldsbevaka frågor rörande dataskyddslagstiftningen

- Fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten Datainspektionen och vid behov genomföra förhandssamråd.

 

Kvalifikationer

För denna tjänst krävs att du har:

- juridisk kandidatexamen

- flera års erfarenhet av självständigt juridiskt arbete

- mycket goda kunskaper inom personuppgiftslagen och är väl insatt i den kommande dataskyddslagstiftningen

- tidigare erfarenhet som personupp

Servicio de empleo de origen: Arbetsförmedlingen, Servicios Públicos de Empleo, Suecia.

País del trabajo: Suecia.

Región: Stockholms län.

Ver 2280 ofertas de trabajo en "Stockholms län" (Suecia).

Fecha de inicio: 14/01/2018.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Véase la descripción.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Carnet de conducir: No.

Horas semanales: 100 %. Tillträde: enligt överenskommelse tillsvidareanställning.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto:
Catharina Gyllencreutz, Stadsjurist titel : telefon 1: 08-50829750() telefon 2: () mobil: e-post:

Link to the vacancy on the Swedish job board

Empresa: Stockholms Stad, Stadsledningskontoret, Juridiska avdelningen.

Dirección: Ragnar östbergs plan 1 11221 Stockholm.

Contacto: Catharina Gyllencreutz, Stadsjurist titel : telefon 1: 08-50829750() telefon 2: () mobil: e-post:

Ver las 166 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Profesionales en derecho : Profesionales en derecho no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Jurist - verka för ett effektivt genomförande av EU-rätten. Suecia, 18 Ene. 2018.

Biträdande jurist till Innerstans Advokatbyrå (Stockholm). Suecia, 16 Ene. 2018.

Dataskyddsombud till Stadsledningskontoret. Suecia, 14 Ene. 2018.

Jurist. Suecia, 11 Ene. 2018.

Jurist och Äganderättsexpert. Suecia, 11 Ene. 2018.

PRV söker jurist med kunskap om immaterialrätt. Suecia, 11 Ene. 2018.

Jurist till myndighet i Solna/Härnösand. Suecia, 03 Ene. 2018.

Kommunjurist. Suecia, 27 Dic. 2017.