Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Bélgica > Programadores de aplicaciones > Data-expert - Sap (masterdiploma) (m/v/x).referentienummer: 9110-132

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Data-expert - SAP (Masterdiploma) (m/v/x).Referentienummer: 9110-132

Empleos de Programadores de aplicaciones en Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad (Bélgica)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de tecnología de la información y las comunicaciones : Desarrolladores y analistas de software y multimedios : Programadores de aplicaciones.

Intellectuele, wetenschappelijke en artistieke beroepen : Specialisten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie : Software- en applicatieontwikkelaars en -analisten : Applicatieprogrammeurs

Descripción de la oferta de trabajo:

REF.1074539

Fedasil kent materiële hulp toe aan aanvragers van internationale bescherming en aan andere categorieën van vreemdelingen die ook recht hebben op opvang ("opvangwet" van 12 januari 2007). Fedasil organiseert, rechtstreeks of via haar partners, een kwaliteitsvolle opvang en begeleiding. Het Agentschap beheert bovendien de observatie en oriëntatie van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (de 'NBMV'). Fedasil coördineert de programma's voor vrijwillige terugkeer vanuit België. Fedasil draagt bij tot het uitwerken, de voorbereiding en de uitvoering van het opvangbeleid. In het kader van verschillende initiatieven zorgt Fedasil voor de integratie van de opvangcentra binnen de plaatselijke gemeenschap.

Fedasil zoekt een Data-expert - SAP (Masterdiploma) (m/v/x)

Interne / externe selectie

Referentienummer: 9110-132

Functie

Doel

Als data-expert met SAP kennis werk je mee aan de ontwikkeling van de SAP datawarehousing en business intelligence oplossing. Je onderzoekt op eigen initiatief verbeteringen en nieuwe mogelijkheden. Je formuleert aanbevelingen aan de directie en de collega's van Fedasil en zo heb je een sturende impact.

Context

De dienst Data & Analyse verzamelt, controleert, rapporteert en analyseert kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over het opvangnetwerk en de opdrachten van Fedasil. Op basis van de verwerkte gegevens produceert de dienst dynamische rapporten en diepgravende ad-hoc analyses voor een uitgebreid aantal stakeholders binnen en buiten de organisatie. Je maakt deel uit van een multidisciplinair team met uitgebreide mogelijkheden tot bijscholing en een boeiende werksfeer.

Inhoud

¿ Je hebt een sturende rol bij de ontwikkeling van de nieuwe Datawarehouse en Business Intelligence oplossing. Deze oplossing wordt gezamenlijk met een externe consultant ontwikkeld op het SAP platform en ze zal o.a. bestaan uit SAP HANA en SAP Analytics Cloud.

¿ Je beheert de SAP oplossing samen met je collega¿s. Zo sta je in voor het onderhoud van de huidige opzet alsook de verdere uitbouw en het toevoegen van nieuwe gegevens.

¿ Je helpt bij het organiseren van een kwalitatieve en uitgebreide dataverzameling en de uiteindelijk integratie van de verschillende bronnen binnen het datawarehouse (ETL).

¿ Je volgt de behoeften op en de correctheid van de gegevens binnen het agentschap, dit binnen een snel veranderende en dynamische omgeving. Nadien dienen de nodige gegevens gemodelleerd te worden en ter beschikking worden gesteld aan de directie en de stakeholders.

,

Zin om te solliciteren?

Heb je interesse in deze functie en herken je jezelf in het profiel solliciteer via de link in de vacature op https://fedasil.be/nl/werken-bij-fedasil

Solliciteer ten laatste op 05/01/2020.

Om in overweging genomen te worden, moet uw kandidatuurdossier het volgende bevatten:

- een motivatiebrief

- een gedetailleerd CV (waarmee we diplomavoorwaarden en ervaring kunnen beoordelen)

- een kopie van het vereiste diploma.

Buitenlands diploma

Indien je het diploma vereist voor de functie in het buitenland hebt behaald, moet je een gelijkwaardigheidsattest toevoegen, uitgereikt door NARIC-Vlaanderen. Voor meer informatie, raadpleeg de website over gelijkstellingen van NARIC-Vlaanderen.

Kennis van het Nederlands

Je moet houder zijn van een diploma in het Nederlands, uitgereikt door een Belgische onderwijsinstelling of van een ander land in zoverre het onderwijs in het Nederlands verliep. Zo niet, moet je het bewijs toevoegen dat je geslaagd bent voor een taalexamen Nederlands georganiseerd door Selor. Voor meer informatie, raadpleeg de website van Selor (www.selor.be).

Juridische attesten

Als je weerhouden bent voor de functie, zal een bewijs van goed gedrag en zeden (uittreksel van het strafblad) gevraagd worden. Een bewijs model 2 is nodig voor functies op de minderjarigen afdeling.

Je moet voldoen aan de wetgeving inzake de toegang tot het Belgische grondgebied en de arbeidsvergunningen. Indien je geen Belgisch staatsburger bent, moet je de gepaste documenten voorleggen wanneer je weerhouden bent voor de functie.

Diversiteit

Fedasil wil diversiteit bevorderen en wil onder andere personen met een handicap aanmoedigen om te solliciteren. Indien je een handicap hebt, kan je een redelijke aanpassing vragen van de selectieprocedure. Om hiervan gebruik te maken, moet je de selectieverantwoordelijke informeren.

Selectieprocedure

Voorselectie

De selectiecommissie bestudeert alle kandidaturen. De preselectie gebeurt op basis van je kandidatuurdossier (CV en motivatiebrief, diploma + gelijkstelling en attest indien nodig). Alleen de kandidaten waarvan het profiel het meest overeenkomt met de functievereisten zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Selectie

De selectie, bestaande uit een schriftelijke test en een selectiegesprek, zal plaatsvinden op 10/01/2020. Van de kandidaten die geschikt worden bevonden, maar niet als eerste gerangschikt staan, wordt de kandidatuur in een wervingsreserve bijgehouden voor alle types van arbeidsovereenkomsten voor de duur van 2 jaar. De kandidaten die niet geslaagd zijn, kunnen gedurende 6 maanden niet meer deelnemen aan een nieuwe procedure voor een gelijkaardige functie op hetzelfde niveau.

Interne kandidaten

Aangezien het maximum aantal opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur (met inbegrip van de vervangingsovereenkomsten) beperkt is tot 4 over een periode van 2 jaar; kunnen de medewerkers die zich in dat geval bevinden, niet meer deelnemen aan een selectie voor een contract van bepaalde duur of een vervanging. Ze kunnen immers contractueel niet meer worden aangeworven met een vijfde overeenkomst van bepaalde duur.

Alle bijkomende informatie kan verkregen worden bij Philippe Schooneyt (selectieverantwoordelijke).

Aandacht!Het is niet nodig Actiris te contacteren voor deze werkaanbieding.

Profiel

Je hebt bijzondere interesse voor Fedasil, zijn waarden en deontologische code, zijn organisatie, zijn doelgroep, zijn verschillende partners

(Voor alle info: raadpleeg www.fedasil.be).

Diploma en ervaring

Je bent in het bezit van een masterdiploma.

Technische vaardigheden

Vereisten

Ervaring met SAP SDI of andere ETL tools, SAP HANA of andere data modellering tools en SAP Analytics Cloud of andere rapportering tools is noodzakelijk.

Je bent vertrouwd met de finesses van Microsoft Excel.

Troeven

Algemene kennis over de werking van databanken en SQL is een belangrijke troef.

Je zal in een tweetalige omgeving werken, dus een passieve kennis van het Frans is nuttig. Fedasil biedt je de gelegenheid om je kennis van het Frans bij te spijkeren tijdens de werkuren.

Algemene vaardigheden

IN TEAM WERKEN: Een teamgeest creëren en bevorderen door meningen en ideeën te delen en bij te dragen tot oplossingen bij conflicten tussen collega's.

KLANTGERICHT HANDELEN : Interne en externe klanten begeleiden op een heldere, integere en objectieve manier, hen een persoonlijke service bieden en goede contacten onderhouden.

BETROUWBAARHEID TONEN: Werken op een integere manier, volgens de verwachtingen van de organisatie, met respect voor vertrouwelijkheid en afspraken en zonder elke vorm van partijdigheid.

ZICHZELF ONTWIKKELEN : Actief plannen en beheren van de eigen ontwikkeling in functie van de mogelijkheden, interesses en ambities en de eigen werking kritisch in vraag stellen aan de hand van nieuwe inzichten, ervaringen en kennis.

DOELSTELLINGEN BEREIKEN: Zich inzetten en de wil en ambitie tonen om resultaten te behalen en garant staan voor de kwaliteit ervan.

INFORMATIE ANALYSEREN: Gericht analyseren van gegevens en kritisch beoordelen van informatie.

PROBLEMEN OPLOSSEN: Omgaan met en zelfstandig oplossen van problemen, zoeken van alternatieven en uitvoeren van oplossingen.

ONDERSTEUNEN: Collega¿s begeleiden, een voorbeeldfunctie uitoefenen en hen ondersteunen in hun dagelijks functioneren.

País del trabajo: Bélgica.

Región: Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad.

Ver 2045 ofertas de trabajo en "Arr. de Bruxelles-Capitale/Arr. van Brussel-Hoofdstad" (Bélgica).

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: FEDASIL.

Instrucciones para solicitar:

een motivatiebrief en een C.V. te versturen via e-mail

Identificador de la vacante:1074539.

Ver las 222 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de tecnología de la información y las comunicaciones : Desarrolladores y analistas de software y multimedios : Programadores de aplicaciones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: