Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Polonia > Directores de empresas de abastecimiento, distribución > Commodity Buyer (leiter/in - Einkauf)

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Commodity Buyer (Leiter/in - Einkauf). Polonia

Contratación de Directores de empresas de abastecimiento, distribución en Polonia

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores de industrias manufactureras, de minería, construcción y distribución : Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines.

Kierownicy : Kierownicy do spraw produkcji i wyspecjalizowanych usług : Kierownicy w przemyśle przetwórczym, górnictwie, budownictwie i dystrybucji : Kierownicy do spraw logistyki i pokrewni

Descripción de la oferta de trabajo:

Stellenangebotsbeschreibung:

Automation, reducing CO2 emissions and self-driving cars are not just key focuses for us - they drive our growth at NIDEC. With the support of our Japanese parent company, we are further strengthening our position as one of the most innovative companies in the area of electric motors. Here you have the opportunity to push our innovation projects forward and to make your mark in doing so. Join the team in our modern plant in Niepolomice near Krakow as: Commodity Buyer In this role you will be part of our European purchasing team and work closely with the Commodity Manager to define the strategies for our global suppliers. What you can be looking for at NIDEC: You will define the target panel by commodity and develop 3-year business plans by commodity and supplier, taking into account new project requirements. You will follow-up on the yearly productivity action plan in accordance with the budget. Identifying best-in-class suppliers, selecting suppliers for each project and validating the integration of the supplier into the projects play an important role in your day-to-day work. Together with the Purchasing Quality Team you ensure the quality of purchased components. You feel comfortable taking "make or buy" decisions. How you could excite us: You graduated successfully in engineering or business administration, with a focus on purchasing. Furthermore, you could already gain 3-5 years professional experience in purchasing of brush cards and mechatronics, preferably in the automotive industry. You are assertive and feel at ease when taking decisions. A high degree of commitment, resistance to stress as well as team orientation are qualities that you live daily. You are familiar with working in a matrix structure and know how to lead tough negotiations, not only in English, also German, Polish, Spanish, or Chinese language skills would be a plus. Ponadto oferujemy Ci prac? w atrakcyjnych lokalizacjach, p?askie struktury organizacyjne, wielokulturowe zespo?y, elastyczny czas pracy, a tak?e ciekawe mo?liwo?ci podnoszenia kwalifikacji. Krótko mówi?c: Chcesz pracowa? w po??czonym globaln? sieci? przedsi?biorstwie, w którym ludzie wywodz?cy si? z ró?nych kultur wspólnie wdra?aj? innowacyjne rozwi?zania? W takim razie z?ó? formularz aplikacyjny online. Klikaj?c w przycisk ,,Aplikuj teraz" zgadzasz si? na przetwarzanie przez NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z. o.o. Twoich danych osobowych zawartych w zg?oszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w og?oszeniu. Ta zgoda obejmuje dodatkowe dane osobowe, które nie zosta?y wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa, np. Twoje zdj?cie, zainteresowania. Dane osobowe wskazane w Kodeksie Pracy lub w innych przepisach prawa (m.in. Twoje imi?, nazwisko, do?wiadczenie zawodowe, wykszta?cenie) przetwarzamy na podstawie przepisów prawa. Je?eli nie chcesz, aby?my przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Twoja zgoda jest dobrowolna i nie ma wp?ywu na mo?liwo?? udzia?u w rekrutacji. Mo?esz j? cofn?? w ka?dym momencie, wysy?aj?c e-mail na adres: nidec-ma.com" target="_blank" rel="nofollow">rekrutacjanidec-ma.com. Cofni?cie zgody nie ma wp?ywu na zgodno?? z prawem przetwarzania dokonanego przez NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z. o.o. przed cofni?ciem zgody. Je?eli chcesz wzi?? udzia? w rekrutacji na to, a tak?e na inne stanowiska oferowane przez nasz? firm? koniecznie za??cz w swoim CV klauzul?: Wyra?am zgod? na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji, w szczególno?ci w CV oraz li?cie motywacyjnym, w bie??cym naborze, jak równie? na potrzeby przysz?ych procesów rekrutacyjnych w NIDEC MOTORS & ACTUATORS (POLAND) Sp. z. o.o. zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych - RODO) nidec.com

País del trabajo: Polonia.

Número de puestos: 1.

Empleador: NIDEC MOTORS & ACTUATORS (Poland) Sp.z.o.o.

Instrucciones para solicitar:

Gewünschte Bewerbungsarten: über Internet Internetadresse: https://www.finest-jobs.com/Stellenanzeige/Commodity-Buyer-452389?cp=BA Stellenangebot-Details in der Jobbörse der BA aufrufen: 12811-468375-S

Forma de contacto:

Identificador de la vacante:12811-468375-S.

Ver las 163 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores de industrias manufactureras, de minería, construcción y distribución : Directores de empresas de abastecimiento, distribución y afines ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: