Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Profesionales de enfermería > Case Manager

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Case manager. Oppland. Noruega

Búsqueda en Noruega (Oppland) de Profesionales de enfermería

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería.

Professionals : Health professionals : Nursing and midwifery professionals : Nursing professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4141277906 Presentasjon av stillingen:

FACT Valdres har ledig inntil 250 % stillingsressurs som case manager.

Vikariater kan bli aktuelt.

Det søkes etter medarbeidere med helse- eller sosialfaglig/psykologfaglig utdanning på høyskole eller universitetsnivå. Den som ansettes vil være tilsatt i kommunen. Tilknytningen til FACT-teamet reguleres gjennom egen avtale.

Du som ansettes har formell kunnskap om alvorlig psykiske lidelse og/eller rusavhengighet, og vil bruke denne kunnskapen i din kontakt med personer som mottar behandling fra teamet.

FACT Valdres er et tverrfaglig samhandlingsteam bestående av ansatte fra kommunene i Valdres, NAV og DPS Gjøvik poliklinikk Valdres. Teamet er under oppbygging og vil etter etablering bestå av til sammen 5,6 årsverk. Teamet skal være operativt fra 2020.

FACT Valdres opprettes som et prosjekt (4 år), med mål om videreføring og varig drift. Teamet er administrativt forankret og samlokalisert med DPS Gjøvik poliklinikk Valdres. Teamet skal jobbe etter FACT-modellen (fleksibelt aktivt oppsøkende lokalbasert behandling) og målgruppen vil være personer som ønsker hjelp, men som av ulike årsaker har problemer med å oppsøke eller nyttiggjøre seg av de tilbudene som allerede finnes i hjelpeapparatet. Et inntaksteam vil, med bakgrunn i gjeldende inklusjonskriterier, få ansvar for å beslutte hvem som kan og skal få oppfølging fra teamet.

FACT-teamet vil bestå av teamkoordinator, psykologspesialist, psykiater, merkantil støtte, helse- og sosialfaglig ansatte (case managere), medarbeider med brukererfaring og jobbspesialist.

FACT-teamet vil samarbeide nært med øvrige enheter i DPS, andre avdelinger i psykisk helsevern/TSB, kommunal helse- og omsorgstjeneste, NAV, fastleger, brukerstyrte tiltak, samt andre aktuelle samarbeidsinstanser.

Arbeidstiden er i utgangspunktet ordinær dagtid (8-15.30, mandag til fredag), men ansatte må tidvis kunne være fleksible i forhold til dette. En utvidelse av teamets tilgjengelighet på ukedager kan bli vurdert i løpet av prosjektperioden. Arbeid på ettermiddag/kveld vil kunne påregnes i stillingen.

Oppstart etter avtale.

Noe for deg?

Vil du være med å utvikle noe nytt, sammen med andre, på tvers av kommunegrenser, profesjoner og linjer i hjelpeapparatet? Har du et brennende engasjement for mennesker med sammensatte utfordringer? Da kan denne stillingen være noe for deg.

Arbeidsoppgaver

 • Koordinerende oppfølgings- og behandlingsansvar, individuelt og sammen med resten av teamet
 • Oppfølging basert på en behandlingsplan som utarbeides sammen med pasienten
 • Følge opp pasienter og brukere i Valdres etter vurdering fra inntaksteam
 • Oppsøkende/ambulant virksomhet på pasientens arena
 • Nært samarbeid med tjenester innenfor kommunene og spesialisthelsetjenesten
 • Delta på interne og eksterne møter
 • Nettverksarbeid
 • Samarbeid med og veiledning av pårørende
 • Tilrettelagt arbeid/sysselsetting/meningsfull aktivitet
 • Arbeid med bedringsprosesser og mestring
 • Integrert behandling av samtidig rus og psykisk lidelse
 • Koordinator for individuell plan
 • Forebygging av og intervensjon ved kriser
 • Ivareta dokumentasjon i fagsystemer i henhold til journalforskriften

Kvalifikasjoner

 • 3-årig høgskole-/universitetsutdanning, helse/sosial/psykologfaglig
 • Relevant videreutdanning
 • Erfaring fra arbeid med brukergruppen
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Grunnleggende datakunnskaper
 • Søkere må ha førerkort klasse B

Personlige egenskaper

 • Engasjert
 • Like utfordringer og utviklingsarbeid
 • En lagspiller som også kan jobbe selvstendig
 • Gode relasjonsevner
 • Trygg i egen yrkesrolle
 • Fleksibel, løsningsorientert og kreativ
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å prioritere arbeidsoppgaver i en hektisk hverdag
 • Kunne bruke norsk skriftlig og muntlig
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr

 • Mulighet til å være med å utvikle en nyetablert tjeneste
 • Varierte arbeidsoppgaver med spennende faglige utfordringer
 • Stor grad av fleksibilitet og mulighet til å forme egen arbeidshverdag
 • Et positivt flerfaglig arbeidsmiljø og engasjerte kollegaer
 • Opplæring og veiledning i FACT-modellen, inkludert deltagelse i nasjonalt opplæringsprogram
 • Tjenestebil

Andre opplysninger

Nord-Aurdal kommune er opptatt av å reflektere mangfoldet i befolkningen og oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Har du ønske om unntatt offentlighet må dette begrunnes i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Du varsles dersom ønsket ikke kan tas til følge.

Politiattest jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må framlegges ved tilsetting.

Tilsetting vil skje på de vilkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtaler.

Kontaktinformasjon

Pål Andreassen, Kommunalsjef, 468 43 520

Bente Hassel, Teamkoordinator, 948 53 542

Laila Olsen, Enhetsleder DPS Gjøvik poliklinikk Valdres, 974 75 057

Arbeidssted

Raskebakkin 34

2910 Aurdal

Søk på stillingen:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver:Nord-Aurdal kommune

Referansenr.:4141277906

Stillingsprosent: 100%

Startdato: 02.12.2019

Søknadsfrist: 30.10.2019

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Oppland.

Ver 114 ofertas de trabajo en "Oppland" (Noruega).

Número de puestos: 2.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Nord-Aurdal kommune.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:05421910000015.

Ver las 1,063 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: