Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Bomberos > Brannkonstablar - Deltid - Husnes

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Brannkonstablar - deltid - Husnes. Noruega

Demanda de Bomberos en Noruega

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Bomberos.

Service and sales workers : Protective services workers : Protective services workers : Fire-fighters

Descripción de la oferta de trabajo:

Vi søkjer

Inntil 4 brannkonstablar ved hovudbrannstasjonen på Husnes.

Dette er deltidsstillingar (1,03 %) som inngår i 4-delt vaktordning.

Arbeidsoppgåver

Hovudvekt av arbeidsoppgåvene er som innsatsstyrke ved brann og ulykker.

Kvalifikasjonar

Ønska kvalifikasjonar er ;

  • Førarkort klasse C (må ha klasse B)
  • kompetansebevis for utrykkingskøyring kode 160
  • utdanning som deltidskonstabel eller relevant kurs og erfaring

Søkjar må bestå fysisk test for røykdykkarar, og bli gjodkjent som røykdykkar av bedriftshelsetensta.

I tillegg må søkjar bu i nærleiken av brannstasjonen, slik at dei oppfyller krava til oppmøtetid etter dimensjoneringsforskrifta.

Ved manglande kvalifikasjonar må søkjar vera villig til å gjennomføra lovpålagd utdanning / kurs.

Personlege eigenskapar vert vektlagt.

Kvinner vert oppfordra til å søkja.

Vi tilbyr

Tilsetjing skjer etter gjeldande vilkår for kommunale arbeidstakarar i samsvar med HTA og AML.

Pensjonsordning, ulykkes- og gruppelivsforsikring gjennom KLP.

Kvinnherad kommune er ei IA-verksemd.

Gode arbeidstilhøve i eit godt arbeidsmiljø.

Dekning av flytteutgifter etter nærare reglar.

Søknad vert å senda

Kvinnherad kommune oppfordrar til å søkja elektronisk (godkjende vitnemål og attester tar ein med på evt. intervju).

Normalt vil søkjar sitt namn bli offentlegjort i postjournal og offentleg søkjarliste. Dersom du ønskjer at søknaden ikkje skal verte offentleggjort må du grunngje dette. Vi gjer merksam på at opplysningar om søkjarane likevel kan verta offentleggjorde, jf. Offentleglova § 25. Du vil då verte varsla om dette på førehand slik at du har høve til å trekkje søknaden din.

Innsendte vitnemål og attestar blir ikkje returnert.

Om arbeidsgiveren:

Kvinnherad kommune har 13.200 innbyggjarar og eit flatemål på 1.137 km2.Kvinnherad ligg ved Hardangerfjorden, der innbyggjarane har kort veg til fjord og fjell.Eining for Brann og redning har bl.a. ansvar for å verna liv, helse, miljø og materielle verdiar mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farleg stoff og farleg gods og andre ulykker, samt uønska tilsikta hendingar.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: KVINNHERAD KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:09d36e98-594f-4e28-b03c-51da55467cc3.

Ver las 39 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Personal de los servicios de protección : Personal de los servicios de protección : Bomberos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: