Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Dinamarca > Analistas de gestión y organización > Børne- Og Undervisningsministeriet Søger To Gymnasielærere Til Europaskolen I Bruxelles I

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Børne- og Undervisningsministeriet søger to gymnasielærere til Europaskolen i Bruxelles I

Contrato en Dinamarca de Analistas de gestión y organización

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Analistas de gestión y organización.

Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for pågældende område : Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau inden for økonomi, administration og salg : Arbejde inden for virksomhedsadministration — privat og offentlig : Analytikerarbejde inden for ledelse og virksomhedsorganisation

Descripción de la oferta de trabajo:

Fra skoleåret 2021/22 søges to gymnasielærere til at undervise i overbygningen på Europaskolen i Bruxelles I. Der søges en lærer til undervisning i fagene biologi og kemi samt en lærer til faget matematik. Ansøgerne til undervisning i faget matematik bedes oplyse, hvilke fag de yderligere kan undervise i.

Ansættelsesområdet er hele Europaskolernes overbygning, dvs. 6.-12. skoleår.

Om jobbet

Europaskolen i Bruxelles I består af børnehaveklasser, en grundskole (1.-5. skoleår) og en overbygning (6.-12. skoleår) med ca. 3300 elever fordelt på otte sprogsektioner: dansk, engelsk, fransk, italiensk, polsk, spansk, tysk og ungarsk.

Der er ca. 170 danske elever på skolen fra børnehave til den europæiske studentereksamen.

Europaskolerne er en mellemstatslig organisation mellem alle lande i EU. Der findes 33 Europaskoler, som alle ligger i byer med et EU-agentur.

Om dig

Vi forventer, at du er cand.scient. med undervisningskompetence (pædagogikum) i de ønskede fag. Ministeriet forventer herudover, at du er åben og initiativrig og samtidig er indstillet på at kunne samarbejde bredt og indgå i samarbejdsprojekter med de øvrige nationale sektioner på skolen.

Gode sprogkundskaber er en forudsætning for ansættelse, eftersom det forventes, at man indgår i et samarbejde med de øvrige nationale sektioner på skolerne. Hvis du ikke har tilstrækkelige kundskaber i fransk, skal du deltage i et intensivt sprogkursus i august 2021 i København. Kursusafgiften hertil betales af ministeriet, mens eventuelle rejse- og opholdsudgifter i forbindelse med kurset afholdes af dig selv.

Løn- og ansættelsesforhold

Ansættelse finder sted for en prøveperiode på to år, hvorefter der tages stilling til fortsat ansættelse for en treårsperiode. Ansættelsen kan herefter forlænges for en fireårsperiode til i alt ni år. Ansættelsen sker pr. 1. august 2021 og med skolestart primo september 2021.

I forbindelse med ansættelsen afholder ministeriet udgifterne til en besigtigelsesrejse til skolen.

Stillingen aflønnes efter særlige EU-regler, og lønnen består dels af den danske overenskomstløn, dels af løn fra Europaskolen, bl.a. beregnet ud fra anciennitet og forsørgerbyrde. Den samlede løn kan først udregnes i forbindelse med ansættelsen.

Hvis du i dit nuværende job er ansat efter en overenskomst, som giver mulighed for tjenestefrihed i henhold til bekendtgørelse nr. 518 af 3. juli 1991 om ret for tjenestemænd til tjenestefrihed uden løn til nærmere afgrænsede formål, har du ret til tjenestefrihed uden løn under hele din ansættelsesperiode som europaskolelærer på Europaskolen.

Det bemærkes, at du selv skal søge orlov fra din danske stilling.

Vil du vide mere?

Eventuelle henvendelser om stillingen kan ske til undervisningsinspektør Lars Dam-kjær på lars.damkjaerstukuvm.dk eller på telefon 2565 9201. For yderligere oplysninger om Europaskolerne henvises til Europaskolernes hjemmeside http://www.eursc.eu.

Sådan søger du

Send din ansøgning via stillingsopslag på vores hjemmeside www.uvm.dk/job senest fredag den 26. marts 2021. Der afholdes 2 samtaler, hvor der i anden samtale indgår en case.

Vi forventer at holde første samtalerunde d. 6. april og den anden d. 9. april. Samtalerne finder sted on line. Ved samtalerne deltager undervisningsinspektør Lars Damkjær og konsulent Yvonne Gammelgaard.

Vi ønsker, at medarbejdernes sammensætning afspejler samfundets og ser frem til din ansøgning uanset personlig baggrund – vi ser kun på kvalifikationer og kompetencer.

País del trabajo: Dinamarca.

Número de puestos: 2.

Empleador: Undervisningsministeriet Fr.Holm 21.

Instrucciones para solicitar:

Send ansøgning på en af de angivne kommunikationskanaler

Forma de contacto:

  • Ciudad: København K; Código postal: 1220; Calle: Frederiksholms Kanal 21
  • Sitio web: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=5001&ProjectId=140127&DepartmentId=6372&MediaId=338&SkipAdvertisement=true

Identificador de la vacante:5294871.

Ver las 345 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Especialistas en organización de la administración pública y de empresas : Especialistas en organización de administración : Analistas de gestión y organización ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: