Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda de Directores y gerentes de servicios profesionales en Akershus (Noruega)

Avsnittsleder For Sentralbordet Ved Felles Enhet For Operativ Tjeneste - øst PolitidistriktClasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes.
Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Professional services managers not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:

Øst politidistrikt ble etablert 1. januar 2016 og består av de tidligere politidistriktene Follo, Romerike og Østfold. Politidistriktet er landets nest største med over 1750 medarbeidere som betjener 700.000 innbyggere i 38 kommuner i Østfold og Akershus. Administrasjonsstedet i Øst politidistrikt ligger i Ski.Særtrekk ved politidistriktet er at vi har landets tre største grenseoverganger; Oslo lufthavn, Svinesund og Ørje. Det genererer kriminalitet spesielt innenfor vinning og narkotika, samt utlendingsfeltet. Flere av landets største byer er også lokalisert i politidistriktet. Sammen med store tettsteder, store landbruksområder og lang kystlinje gir dette politidistriktet en tilsvarende bredde i oppgaveløsningen med redningsoppdrag, ordenstjeneste, etterforskning, oppgaver knyttet til grensen, samt sivile gjøremål og forvaltningsoppgaver m.m. Vi kan derfor tilby en arbeidsplass med varierte og spennende utfordringer. Vi ønsker å være en organisasjon som gjenspeiler den kulturelle og kjønnsmessige sammensetningen i befolkningen.

For alle våre stillinger kreves plettfri vandel. Politiattest (uttømmende og utvidet) må innhentes ved eventuell ansettelse, jf. politiloven § 18 og politiregisterloven § 41.

Felles enhet for operativ tjeneste innehar distriktsfunksjonene stabssjef, øvings- og beredskapsplanlegger og tjenestekontor, i tillegg til operativ seksjon som er inndelt i avsnitt for fag og opplæring, sentralbord og operasjonssentral. Overordnet fagansvar for UEH, operative disipliner, hund, innsatsledelse, arrest, trafikk og sjø ligger også til enheten.Vi søker nå etter en engasjert og motivert medarbeider til stilling som avsnittsleder for sentralbordet ved Felles enhet for operativ tjeneste (FOT).Vi søker deg som motiveres av muligheten til å videreutvikle norsk politi til et kompetent og effektivt nærpoliti. Arbeidet skal utføres i tråd med samfunnsutviklingen, med bruk av moderne verktøy og arbeidsmetoder. Som leder i politiet skal du oppnå resultater på alle områder, i daglig drift og ved kriser. Vi ser etter deg som setter retning, skaper oppslutning om mål og gjennomfører nødvendige endringer. Sentralbordet er en viktig funksjon i kontakten med publikum. Sentralbordet vil bestå av 5-6 medarbeidere. Sentralbordet mottar og ekspederer alle telefonhenvendelser til 02800 og politidistriktets hovedtelefonnummer. Sentralbordet besvarer generelle spørsmål direkte og/eller videreformidler samtale til riktig mottaker. Sentralbordfunksjonen er en tjeneste som er nært knyttet til operasjonssentralen i samhandling og oppgaveutførelse. For at sentralbordet skal kunne yte effektiv og god service må funksjonen samhandle løpende med andre funksjoner i politidistriktet, særlig med tanke på å holde oversikt over politidistriktets ulike fagfelt, tilgjengelige mannskaper og de ulike funksjonenes åpningstider. Avsnittslederen leder og koordinerer dette arbeidet i samarbeid med seksjonsleder. I tillegg ser vi for oss å benytte stillingen som avsnittsleder ved sentralbordet i kombinasjon som lederstøtte. Politiet er en åpen og inkluderende etat. Vi skal speile utviklingen i samfunnet, og ønsker mangfold blant våre ledere. Vi har en målsetting om kjønnsbalanse i lederstillinger og oppfordrer kvinner til å søke.Øst politidistrikt har en medarbeiderplattform som krever at medarbeidere er helhetsorienterte, tett på, respektfulle og modige. I vår vurdering av kandidater vil vi også vektlegge disse kravene.Arbeidsoppgaver
  • Lede og koordinere politidistriktets sentralbord
  • Pers

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Akershus.

Ver 359 ofertas de trabajo en "Akershus" (Noruega).

Fecha de inicio: 03/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Politiet, Øst pd.

Dirección: 1400 SKI.

Ver las 176 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores y gerentes de servicios profesionales no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Engasjert og dyktig prosjektleder søkes. Noruega, 03 Dic. 2017.

Kommunalsjef, Velferd og sosiale tjenester - Stavanger kommune. Noruega, 01 Dic. 2017.

Kommunalsjef, Helse og omsorg - Stavanger kommune. Noruega, 01 Dic. 2017.

Manager Engineering. Noruega, 30 Nov. 2017.

Vikariat - Kulturminnerådgiver ved kulturminner i Nordland. Noruega, 30 Nov. 2017.

Er du en leder som tar ansvar og viser vei?. Noruega, 30 Nov. 2017.

Områdeleder støp- og bearbeiding Hydro Sunndal. Noruega, 30 Nov. 2017.

Senior Prosjektleder. Noruega, 26 Nov. 2017.