Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > jefe de departamento/jefa de departamento > Avdelingsleiar

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de jefe de departamento/jefa de departamento en Noruega (Rogaland)

Avdelingsleiar

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes › Directores administradores y comerciales › Directores de administración y servicios › Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes › jefe de departamento/jefa de departamento.

Traducción de la profesión: Managers › Administrative and commercial managers › Business services and administration managers › Business services and administration managers not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:

Avdelingsleiar

Me søker

Avdelingsleiar på Hauatunet bufellesskap i Ølen, i 100% fast stilling.

Stillinga er ledig frå 01.02.23. Tiltreding 01.11.22.

Hovudarbeidsoppgåver

Vil du bli vår nye avdelingsleiar?

Vår avdelingsleiar gjennom fleire år, har nå valt å pensjonere seg! Dette er ein spennande stilling i eit fagmiljø som stadig er i utvikling.

Hovudarbeidsoppgåver:

 • Leiaransvar for fag, kvalitet, drift, personal, turnus og økonomi i avdelinga.
 • Delta i leiarteamet og bidra aktivt i arbeidet med kvalitet, tenesteutvikling og pasientforløp.
 • Delta i behandling, oppfølging og koordinering.
 • Samarbeid med andre avdelingar i kommunen og eksternt som t.d. sjukehus, fastleger mm.
 • Medlem av psykososial støttegruppe.
Kvalifikasjonar

 • Sjukepleiar med vidareutdanning innan psykisk helse og rus med leiarutdanning og/eller leiarerfaring er ein fordel.
 • Sjukepleiar med leiarutdanning og/ eller leiarerfaring er ein fordel.
Andre opplysningar

 • Hauatunet bufelleskap ligg i Ølen og er eit døgnbemanna bufellesskap for 8 personar med psykiske utfordringar.
 • Hauatunet har miljøterapi som arbeidsform både individuelt og gjennom felles aktivitetar.
 • Ein har ein recoveryorientert måte å jobbe på, med fokus på meistring.
 • Må ha sertifikat, bruk av eigen bil kan førekomme.

Ved arbeid i barnehage, skule, SFO og einingane helse og omsorg, barnevern- og tilrettelagte tenester skal det også leggast fram godkjent politiattest. Ved arbeid i barnehage, skule eller helse og omsorg skal det leggast fram godkjend dokumentasjon på tuberkulinkontroll før oppstart i jobb dersom du har budd eller opphalde deg i land med høg tuberkuloseførekomst i meir enn tre månadar. Ta kontakt med helsesjukepleiar om du er i tvil. I tillegg skal personell i helse og omsorg legga fram helseopplysningsskjema i høve til MRSA.

Personlege eigenskapar

 • Vi ønsker ein leiar som har evne til å spreie arbeidsglede og entusiasme, heilskapleg tenking og gode haldningar.
 • Du må ha gjennomføringsevne, vere tydelig, robust og kunne ta avgjersler.
 • Du må ha god arbeidskapasitet.
 • Du må ha gode strategiske og analytiske eigenskaper, evne til å samarbeide og vere løysningsfokusert.
 • Ta utfordringar og sjå muligheiter.
 • Ha kunnskap og erfaring med turnusarbeid.
 • Personlege eigenskaper vil verte lagt stor vekt på, i tillegg til fleksibilitet, positivitet og engasjement.
 • God i norsk munnleg og skriftleg.
 • Gode datakunnskapar.
Me kan tilby

 • Variert arbeid i eit positivt miljø
 • Faglege utfordringar og utvikling som fagperson
 • God opplæring og samarbeid med andre
 • Rabatt på treningssenter
 • Bedriftskunstlag
 • Kommunalt kor, KORe' Vindafjord (www.korevindafjord.no)
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar (frå løna vert det trekt 2 % innskot til pensjonsordning)
Lønsvilkår

Løn etter gjeldande tariff og avtaleverk.

Slik søker du

Vindafjord kommune tek berre imot elektroniske søknadar via "søk på stilling" knappen på denne siden. Du kan lasta opp vitnemål og attestar som vedlegg i pdf-format. Om du ikkje har dei elektronisk, eller i rett format, må dei takast med til intervju. Ta kontakt med servicetorget på telefon 53 65 65 65 dersom du treng hjelp til å søka.

Du kan koma med på offentleg søkarliste sjølv om du har bede om unntak. Me tek kontakt før eventuell offentleggjering.

Om arbeidsgiveren:

null

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 359 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Empleador: VINDAFJORD KOMMUNE BARNEVERN.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 14 de Junio de 2022, y con identificador de la vacante:eac69757-b419-4829-b3e0-425030397e1c.

Ver las 59 ofertas de trabajo de Directores y gerentes › Directores administradores y comerciales › Directores de administración y servicios › Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes › jefe de departamento/jefa de departamento ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: