Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de trabajo en Noruega (Oppland) de Directores de administración y servicios

Avdelingsleder Ved Ppt ValdresClasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes.
Managers : Administrative and commercial managers : Business services and administration managers : Business services and administration managers not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:

Nord-Aurdal kommune har 6500 innbyggere, er regionsenter i Valdres og har mange utfordringer og muligheter. Kommunesenteret Fagernes har bystatus og er et moderne handels-, reiselivs- og servicesenter med variert næringsliv. I bygdene er primærnæringene sentrale. Som inngangsport til Jotunheimen har Nord-Aurdal flotte muligheter for fjell- og friluftsliv. Et godt oppvekstmiljø, trivelige boområder og et rikt kulturtilbud gjør kommunen til et attraktivt bosted - også for barnefamilier. Valdres vidaregåande skule ligger i kommunen og har en del desentraliserte utdanningstilbud i nærheten, også på høgskolenivå. Det er et godt samarbeid mellom kommunene i regionen og kommuner og næringsliv. Kommunen har et godt utbygd kommunikasjonsnett.

2. gangs kunngjøring

 

I virksomhet Familiens hus avdeling imnterkommunal PP-tjeneste har vi ledig 100 % fast stilling som avdelingsleder.

 

Alle seks Valdres-kommuner samarbeider om en felles PP-tjeneste hvor Nord-Aurdal er vertskommune. Tjenesten er organisert i Familiens hus og er lokalisert i regionsenteret Fagernes. PP-tjenesten har tilsammen 8,6 årsverk og består av spesialpedagoger, fagpedagoger, pp-rådgiver og logopeder. Tjenesten dekker alle kommunene i Valdres med tilsammen 15 skoler og 21 barnehager. I tillegg til interkommunal PP-tjeneste består Familiens hus av psykisk helsearbeid, helsesøstertjeneste, interkommunal barneverntjeneste og kommunepsykolog.

Som avdelingsleder i PPT Valdres vil du være en av fire avdelingsledere i virksomheten. Lederteamet skal arbeide med forankring i kommunens planverk og målsettinger hvor faglighet, prosesser, ansvarliggjøring og begeistring er viktige stikkord.

 

Er du en tydelig, målrettet og utviklingsorientert leder?

PP-tjenesten søker en tydelig og engasjert avdelingsleder som liker utfordringer og brenner for faglig kvalitet. En avdelingsleder som har evne til å lede en avdeling av fagfolk og å kunne samarbeide om oppgaver både rettet mot enkeltbarn og barnehage/skole som organisasjon.

 

Ansvarsområde

Daglig ledelse og drift av avdelingen, herunder fag-, økonomi- og personalansvar.

Videreutvikle avdelingens arbeids- og fagmiljø.

Delta i kommunal og regionale prosjekter og utredninger ved behov.

Direkte klientarbeid med utrednings- og rådgivningsarbeid, konsultasjon og veiledning samt sakkyndighetsarbeid.

Klientarbeid utgjør ca. 50 % stilling.

 

Som avdelingsleder i PP-tjenesten rapporterer du til virksomhetsleder for Familiens hus.

 

Person- og kompetansekrav

Høyere utdanning innenfor psykologi/pedagogikk, minimum bachelorgrad.

Relevant lederutdanning og/eller ledererfaring.

Kjennskap til lov og avtaleverk.

Erfaring/kjennskap til PP-tjeneste er en fordel.

En tydelig og inkluderende lederstil.

Vilje og evne til å myndiggjøre, motivere, veileder og videreutvikle tjenesten.

Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig.

Strukturert, målrettet og fleksibel.

Evne til å bygge gode relasjoner.

Selvstendig, innovativ og prosessorientert samt fungere godt i team.

 

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 

Ved manglende lederutdanning/erfaring vil personlig egnethet og helhetlig erfaring bli vurdert. Videreutdanning innen ledelse vil da være et krav.

 

Vi tilbyr

En spennende og interessant stilling i en utviklingsorientert organisasjon.

Et godt arbeidsmiljø.

Kollegaskap i lederteam med fokus på m&a

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Oppland.

Ver 75 ofertas de trabajo en "Oppland" (Noruega).

Fecha de inicio: 01/12/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Nord-Aurdal kommune.

Dirección: Postboks 143 2901 FAGERNES.

Contacto: Virksomhetsleder Pål Andreassen, tlf. 468 43 520 eller e-post: pal.andreassenReemplazar por una arrobanord-aurdal.kommune.no

Ver las 198 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Avdelingsleder ved PPT Valdres. Noruega, 01 Dic. 2017.

Driftssjef på Forsvarskontrakten Bergen. Noruega, 29 Nov. 2017.

Har du erfaring med forskning på helsesystemer i lav- og middelinntektsland? - Folkehelseinstituttet. Noruega, 24 Nov. 2017.

Har du erfaring med kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger for helsetjenesten? - Folkehelseinstituttet. Noruega, 19 Nov. 2017.

Driftssjef - ISS Renhold Direct. Noruega, 18 Nov. 2017.

Fagdirektør - Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Noruega, 17 Nov. 2017.

Seksjonssjef Seksjon for Brukerstøtte - ref.nr. 17/04735. Noruega, 17 Nov. 2017.

Avdelingsdirektør. Noruega, 16 Nov. 2017.