Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacantes en Noruega (Hordaland) de Directores de servicios de salud

Avdelingsleder - Laksevåg Botjenester For UtviklingshemmedeClasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de salud.
Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Health services managers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Bergenkommune er den største arbeidsgiveren i Hordaland med rundt 17.000 ansatte.Kommunen er en viktig samfunnsaktør og våre ansatte yter tjenester som har storbetydning for bergenserne i hverdagen. Kompetent, åpen, pålitelig ogsamfunnsengasjert er verdiene vi jobber etter.

 

Bergenkommune jobber for likestilling og inkludering og vi ønsker arbeidsplasser medlike stort mangfold som det er blant innbyggerne i kommunen. Vi ønsker ansattemed innvandrerbakgrunn på alle nivåer i organisasjonen og vi arbeider aktivtfor å rekruttere flere medarbeidere med nedsatt funksjonsevne. Kvinneroppfordres til å søke ledende stillinger og stillinger innen teknisk sektor.Menn oppfordres til å søke stillinger innen helse- og oppvekstsektoren.

Alle søkeretil ledig stilling i Bergen kommune må registrere CV og sende søknadelektronisk.

 

 

Laksevåg Botjenester fungerer som en koordinerende enhet innenfor tjenesteområdet for utviklingshemmede. Enheten har 7 bofellesskap og utfører tjenester til ca.200 personer som inkluderer tjenester til barn, unge og voksne med utviklingshemming og deres familier, uavhengig av boform. Vi arbeider for å gi tjenestemottakerne en god hverdag gjennom bl.a. brukermedvirkning, selvbestemmelse og myndiggjøring, i tråd med overordnede styrende dokumenter i Bergen kommune. Laksevåg Botjenester søker etter avdelingsleder til ett av våre bofellesskap i enheten. Grunnet omorganisering er det ennå ikke avklart ved hvilket bofellesskap det vil bli ledig stilling som avdelingsleder. Omorganiseringen kan imidlertid medføre at avdelingsleder får ansvar for to bofellesskap i stedet for ett bofellesskap. Bofellesskapene i Laksevåg Botjenester har lokasjon fra Laksevåg til Drotningsvik. Felles for bofellesskapene er en personalgruppe som er faglig dyktig, engasjert og tverrfaglig sammensatt. Bofellesskapene har faglige utfordringer relatert til helse, medikamenthåndtering, epilepsi, helse og omsorgstjenesteloven Kap. 9.Stillingen som avdelingsleder vil bli ledig fra 1.10.2017.Arbeidsoppgaver
  • Ansvar for daglige drift av bofellesskapet og hjemmetjenester innenfor gitte rammer og budsjett.
  • Sikre at overordnede mål for tjenesteområde iverksettes med resultatoppfølging.
  • Lede og kvalitetsikre driften og det faglige arbeidet i bofellesskapet.
  • Sikre effektiv drift, fagutvikling og tjenesteproduksjon av høy kvalitet i bofellesskapet.
  • Må bidra til å skape gode holdninger og god etisk refleksjon.
  • Veiledning og faglig oppfølging av personalgruppen, samt iverksetting og oppfølging av ulike faglige tiltak.
  • Legge til rette for og sikre et godt samarbeid med kolleger, personal, pårørende og andre samarbeidsparter.
  • Andre delegerte arbeidsoppgaver fra enhetsleder.
Kvalifikasjoner