Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Ofertas de Directores de administración y servicios en Troms (Noruega)

Avdelingsleder - Fast 100 %Clasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes.
Managers : Administrative and commercial managers : Business services and administration managers : Business services and administration managers not elsewhere classified.

Descripción de la oferta de trabajo:

Barne-, ungdoms- og familieetatens fem regioner har som hovedoppgave å drive etatens institusjoner og familievernkontor. I tillegg har regionene ansvar for fosterhjemsrekruttering og oppgaver knyttet til adopsjon. Barn, unge og deres familie skal få riktig hjelp til rett tid uansett hvor de bor i Norge. Bufetat sine fem regioner og Bufetat Senter for administrasjon og utvikling rapporterer til Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som er underlagt Barne- og likestillingsdepartementet.

Bufetat, region nord, med administrasjon i Alta, omfatter de tre nordligste fylkene med totalt ca. 700 ansatte.

Lamo ungdomssenter ligger i Salangen kommune i Troms fylke. Lamo Ungdomssenter er en omsorgsstitusjon med 7 plasser for ungdom i alderen 13 - 18 år.som trenger å bo utenfor hjemmet for kortere eller lengre tid. 

For mer informasjon om institusjonen gå til vår hjemmeside:  www.bufdir.no/Barnevernsinstitusjoner/Lamoungdomssenter/

Jobbnorge ID: 142033

Ved Lamo ungdomssenter er det ledig en fast 100 % stilling som avdelingsleder.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder for avdelingsleder

 • Faglig og administrativt ansvarlig for driften ved avdelingen, og bidra til helhetlig fokus ved institusjonen.
 • Sammen med leder ansvarlig for at institusjonen drives i henhold til kvalitetsforskriften.
 • Ansvarlig for at institusjonen har gode rutiner for planarbeid, rapporteringer og faglige vurderinger i arbeidet med de som er plassert ved institusjonen.
 • Herunder veiledning og oppfølging av personalgruppen og den enkelte ansatte.
 • Være oppdatert og følge saker vi jobber med, og lede møter knyttet til sakene.
 • Bistå i faglig utviklingsarbeid.
 • Ansvar for saksgang og samarbeid med ekserne instanser knyttet til målgruppen ved institusjonen.
 • Delta i institusjonens ledergruppe.
 • Administrative oppgaver knyttet til drift av avdeling, som turnus, lønnsgrunnlag og personal, både direkte personalarbeid, gjennom elektroniske saksbehandlersystem for enheten, og opp mot Bufetat Senter for administrasjon og utvikling (BSA).

Kvalifikasjoner

 • Minimum 3-årig høyskoleutdanning; barnevernfaglig, pedagogisk eller helsefaglig.
 • I tillegg er det ønskelig med videreutdaninng innen ledelse og administrasjon.
 • Relevant erfaring fra arbeid med ungdom.
 • Erfaring fra kognitiv atferdsterapi er ønskelig.
 • Kjennskap til Omsorgs- og endringsmodellen er ønskelig.
 • Kunnskap om Lov om barnevern.
 • Kunnskap og forståelse av miljøterapi.
 • Relevant videreutdanning vektlegges.
 • Relevant ledererfaring vektlegges.
 • Gode IKT ferdigheter.
 • Det kreves god helse da arbeid med ungdom i institusjon er fysisk og psykisk krevende.
 • Førerkort klasse B.

Personlige egenskaper

 • Fremstå som en tydelig, klar og omsorgsfull leder.
 • Være i stand til å arbeide strukturert og systematisk.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Må være smidig, fleksibel og ha en positiv holdning.
 • Håndtere tilbakemeldinger på en konstruktiv måte.
 • Gode motivasjonsferdigheter.
 • Være en trygg, forutsigbar og tydelig voksen som fremstår som en god modell med klare grenser.
 • Engasjement, initiativ og interesse for ungdommene og deres familie.
 • Godt humør og evne til &ar

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Troms.

Ver 49 ofertas de trabajo en "Troms" (Noruega).

Fecha de inicio: 02/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Barne-, ungdoms- og familieetaten.

Dirección: Laberg 9350 SJØVEGAN.

Ver las 200 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores administradores y comerciales : Directores de administración y servicios : Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Avdelingsleder ved PPT Valdres. Noruega, 01 Dic. 2017.

Driftssjef på Forsvarskontrakten Bergen. Noruega, 29 Nov. 2017.

Har du erfaring med forskning på helsesystemer i lav- og middelinntektsland? - Folkehelseinstituttet. Noruega, 24 Nov. 2017.

Har du erfaring med kunnskapsoppsummeringer og metodevurderinger for helsetjenesten? - Folkehelseinstituttet. Noruega, 19 Nov. 2017.

Driftssjef - ISS Renhold Direct. Noruega, 18 Nov. 2017.

Fagdirektør - Sykehusapotekene i Midt-Norge HF. Noruega, 17 Nov. 2017.

Seksjonssjef Seksjon for Brukerstøtte - ref.nr. 17/04735. Noruega, 17 Nov. 2017.

Avdelingsdirektør. Noruega, 16 Nov. 2017.