Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > Productores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias mixtas cuya producción se destina al mercado > Avdelingsingeniør Innen Plantevitenskap/matplanter

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Avdelingsingeniør innen plantevitenskap/matplanter

Ofertas de Productores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias mixtas cuya producción se destina al mercado en Viken (Noruega)

Clasificación del trabajo: Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros › Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias con destino al mercado › Productores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias mixtas cuya producción se destina al mercado › Productores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias mixtas cuya producción se destina al mercado.

Traducción de la profesión: Skilled agricultural, forestry and fishery workers › Market-oriented skilled agricultural workers › Mixed crop and animal producers › Mixed crop and animal producers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, Institutt for plantevitenskap er det ledig fast stilling (100%) som avdelingsingeniør knyttet til faggruppen plantevern og matplanter. Vi jobber med forskning, undervisning og formidling knyttet til produksjon av planter til mat. Fokuset vårt er på bærekraftige dyrkingsmetoder, plantehelse, kvalitetsegenskaper, lagring og god utnyttelse av norske planteråvarer for norsk matindustri. Vi arbeider også med plantenes tilpasninger til norsk klima og klimaendringer.

Vi søker en medarbeider som skal ha ansvar for planlegging og oppfølging av forsøk i felt og veksthus, og ulike oppgaver på laboratorier knyttet til faggruppens aktiviteter. Arbeidet vil blant annet omfatte planlegging, praktisk utførelse av forsøk og etterarbeid, som f.eks. datainnsamling ved ulike registreringer av planter, planteprodukter og planteskadegjørere, laboratorieanalyser og ansvar for laboratorieutstyr, samt framstilling av resultater. Stillingen omfatter også deltagelse og metodeutvikling i undervisning, forskning og formidling innenfor våre fagområder. Arbeidsoppgavene vil variere, og være i nært samarbeid med forskere, studenter, og andre ansatte.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i praktisk arbeid knyttet til forskning og undervisning innen planteproduksjon
 • Formidle fagstoff til studenter og andre målgrupper
 • Praktisk veiledning og oppfølging av studenter på ulike nivå i felt og på laboratoriet
 • Planlegge og gjennomføre planteforsøk i felt og veksthus i samarbeid med vitenskapelig personale
 • Utføre ulike registreringer på planter og planteskadegjørere i felt, veksthus og under lagring, og prøveopparbeiding av plantemateriale til bruk i undervisning og forskningsprosjekter
 • Delta i økologisk og integrert bekjempelse av skadegjørere
 • Prøveopparbeiding av plantemateriale for laboratorieanalyser
 • Utføre ulike laboratorieanalyser, inkludert ansvar for bruk og vedlikehold av laboratorieutstyr samt opplæring av andre brukere
 • Videreutvikle forsøksmetodikk og analysemetoder
 • Arbeide med forsøksdata, lagring av rådata og videre prosessering av data

Kompetanse

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole innen plantevitenskap, minimum bachelorgrad ved tilsetting. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Erfaring med planteproduksjon på friland og/eller veksthus
 • Autorisasjonsbevis i plantevern, eller inneha dette innen 6 md. etter tiltredelse i stillingen
 • Gode statistikk- og datahåndteringskunnskaper, med kjennskap til bruk av aktuelle dataprogrammer
 • Gode norskkunnskaper eller annet skandinavisk språk samt engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Sertifikat klasse B

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med å utvikle og forbedre arbeidsmetoder og optimalisere oppgaver ved å ta i bruk ny teknologi
 • Erfaring med å utføre forsøksoppsett og registreringer av ulike vekstparametre og kvalitetsegenskaper
 • Kunnskap om og erfaring med dyrking av grønnsaker og potet
 • Mikrobiologisk og molekylærbiologisk kompetanse og erfaring
 • Grunnleggende kunnskaper innen kjemi
 • Erfaring med laboratoriearbeid

Personlige egenskaper

 • Ha evne til å kunne arbeide systematisk, målrettet og selvstendig
 • Ha gode samarbeidsegenskaper og kunne arbeide godt i team i et internasjonalt fagmiljø
 • Ha gode kommunikasjonsegenskaper og evne til dialog
 • Effektiv og med høy arbeidskapasitet
 • Ha interesse for undervisning og formidling
 • Være i stand til å følge med i utviklingen av faget og ha evne og vilje til å sette seg inn i nye ting
 • Ha teknisk innsikt og interesse for dette

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, lønnsramme 22 (ltr. 43-57) (NOK 404 400 – 507 400) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved faggruppeleder Siv Fagertun Remberg, tlf: +47 90564261, siv.rembergnmbu.no

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 28.05.2022

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap har ansvar for flere studieprogram på bachelor-, master- og PhD-nivå, bl.a. plantevitenskap, biologi og urbant landbruk. Fakultetet har rundt 200 vitenskapelige/tekniske ansatte, og 21 administrative stillinger. Målet for fakultet for biovitenskap er å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk.

Personalet ved Institutt for plantevitenskap studerer kulturplanter og planter i naturlige økosystemer, og adresserer de store utfordringene i samfunnet knyttet til bærekraftig verdiskaping, landbruk og agroøkologi, trygg og nok mat, innovasjon i produksjon og sortsutvikling, og grunnleggende forståelse av plantenes funksjon. Instituttet er organisert i fire faggrupper: agroøkologi, genetikk og planteforedling, plantebiologi og -bioteknologi, og plantevern og matplanter.

Den som ansettes vil høre til faggruppe plantevern og matplanter, en tverrfaglig faggruppe med ekspertise på ulike områder innenfor planteproduksjon og plantevern. Et viktig tema er kvalitetsegenskaper hos kulturplanter som korn, grønnsaker, poteter, proteinvekster, frukt og bær, og hvordan disse påvirkes av genetiske egenskaper, dyrkingsmetoder og ulike klimaparametere. Hovedmålet er en bærekraftig produksjon for å oppnå best mulig produktkvalitet som ferskkonsum, lagret eller prosessert vare.

Innenfor plantevern er fokus problemstillinger i planteproduksjonen som skyldes sopp, virus, bakterier, skadedyr og ugras. Målet er å forstå samspillet mellom skadegjørere, plantene og miljøet rundt for å redusere skade og få friske planter og planteprodukter av høy kvalitet. Faggruppen består av 4 professorer, 3 førsteamanuensis, 5 avdelingsingeniører, 5 bi-stillinger (forsker, førsteamanuensis og professor) og 6 stipendiater. Gruppen har tilgang til ulike laboratorier, felt- og veksthusfasiliteter, og klimakontrollerte vekstrom.

Om arbeidsgiveren:

Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 300 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.

 

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no

País del trabajo: Noruega.

Región: Viken.

Ver 962 ofertas de trabajo en "Viken" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 13 de Mayo de 2022, y con identificador de la vacante:c9310e28-4e82-4eca-9941-f4873c2e1bed.

Ver las 25 ofertas de trabajo de Agricultores y trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros › Agricultores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias con destino al mercado › Productores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias mixtas cuya producción se destina al mercado › Productores y trabajadores calificados de explotaciones agropecuarias mixtas cuya producción se destina al mercado ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: