Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Asystent rodziny. Lubelskie. Polonia

Oferta de trabajo en Lubelskie (Polonia) de Trabajadores y asistentes socialesClasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio.
Technicy i inny średni personel : Średni personel w dziedzinie prawa, spraw społecznych, kultury i w dziedzinach pokrewnych : Średni personel w dziedzinie prawa, spraw społecznych i religii : Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej.

Descripción de la oferta de trabajo:
Zakres obowiązków: -opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, -udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, -udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, -udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi, -wspieranie aktywności społecznej rodzin, -motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, -udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej, -motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych, -podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin, -prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dla dzieci, -prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną, -dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku, -monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną, -sporządzanie na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach, -współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny, -współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie lub grupą roboczą oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną. CV ze zdjęciem; list motywacyjny; List motywacyjny i CV należy opatrzyć klauzulą; Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2012 r., poz. 922 ze zm.)"; Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie; Kopie dokum

Servicio de empleo de origen: PSZ, Servicios Públicos de Empleo, Polonia.

País del trabajo: Polonia.

Región: Lubelskie.

Ver 211 ofertas de trabajo en "Lubelskie" (Polonia).

Fecha de inicio: 01/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: Hasta 2 años.

Nivel educativo requerido: Educación superior (incluida formación académica).

Carnet de conducir: Turismo de 8 plazas; camión de hasta 3,5 toneladas.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: Si.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.00.

Salario: mínimo 2000.0 PLN (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Determinado.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
Ewa Kostrubiec, tel.: 846385201

Empresa: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Zamość.

Dirección: Partyzantów 94, 22-400 Zamość, Polska.

Contacto: Ewa Kostrubiec, tel.: 846385201

Email: gopszamoscReemplazar por una arrobawp.pl

Teléfono: 846385201, 638-20-17.

Ver las 558 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Asystent rodziny. Polonia, 16 Oct. 2017.

Pracownik socjalny. Polonia, 01 Oct. 2017.

Pracownik socjalny 281. Polonia, 30 Sep. 2017.

Pracownik socjalny. Polonia, 30 Sep. 2017.

Pracownik socjalny. Polonia, 17 Sep. 2017.

Pracownik socjalny. Polonia, 06 Sep. 2017.

Pracownik socjalny. Polonia, 03 Sep. 2017.