Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

Assisterande einingsleiar - Tenester for utviklingshemma

Ofertas de empleo en Hordaland (Noruega) de Directores de servicios de saludClasificación del trabajo: Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de salud.
Managers : Production and specialised services managers : Professional services managers : Health services managers.

Descripción de la oferta de trabajo:

Os kommune ligg sør på Bergenshalvøya, der kyst- og fjordlandskapet møtest. Kommunen kan by på dei vakraste natur- og kulturopplevingar, og elles dei fleste tenester både fastbuande og tilreisande har bruk for. Os er ein inspirerande kommune med stor vekst og utvikling. Vi treng medarbeidarar som meiner entusiasme inspirerer, som lyttar med respekt, gjer det dei seier og skaper resultat.

Teneste for vaksne utviklingshemma i Os kommune består av seks bufellesskap og eit dagsenter, samt buoppfølging til ein del heimebuande tenestemottakarar. Eininga har tilsette tilsvarande om lag 117 årsverk.Dei siste åra ser vi ein stadig vekst i tenestene, både i omfang og i kompleksitet. Det faglige bredda er stor, og det er stort fokus på utvikling og systematisk kvalitetsforbetringsarbeid.

No søkjer vi etter assisterande einingsleiar for tenesta. Stillinga er fast og ledig frå snarast.Stillinga er på dagtid, 37,5 t/v.

Stillinga si nærast organisatoriske plasseringNæraste overordna er einingsleiar

Kvalifikasjonar

 • Fortrinnsvis utdanning som vernepleiar, anna relevant utdanning kan verta vurdert dersom du har relevant erfaring for stillinga.
 • Ønskeleg med relevant vidareutdanning.
 • Erfaring med målretta miljøarbeid med menneske med utviklingshemming.
 • Erfaring som leiar.
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlege eigenskapar.
 • Utanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjent

Vi gjer merksam på at du må leggja fram politiattest.

Oppgåver tillagt stillinga

 • Vere med å utvikle tenstene til utviklingshemma i Os kommune.
 • Vere med å vidareutvikle eininga som organisasjon.
 • Ha fagleg tilnærming til tenesteytinga, og fokus på drift og personale.
 • Tett samarbeid med einingsleiar og avdelingsleiarar.
 • Leiaransvar for ressursgrupper innan sentale fagområde i tenesta.
 • Koordinere praksisplassar for elevar og studentar.
 • Ansvar for delar av rekrutteringsarbeidet i eininga.
 • Stadfortreder for einingsleiar.

Vi ønskjer leiar med

 • Interesse for og erfaring frå leiing.
 • Stort engasjement for og solid erfaring frå arbeid med utviklingshemma.
 • Tydelig og god relasjonskompetanse.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner, og har evne til å tenke heilskap.
 • Er ryddig og har evne til å arbeide sjølvstendig og planmessig.
 • God organisasjons- og prosessforståing.

Vi tilbyrStore høve til å vere med å påvirke og utvikle tenestene. Samarbeid med andre deler av organisasjonen.Du får vera ein del av ei engasjert og kompetent leiargruppe.Faglege og personlege utfordringar i eit tverrfagleg og inspirerande arbeidsmiljø.Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtale.

Søknadsfrist: 04.12.2017

Arbeidsgiver: Os kommune

Sted: Os

Bransjer: Helse og omsorg,Annet

Hentet fra: FINN

Se annonse

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 314 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 01/12/2017.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Os kommune.

Dirección: 5200 OS.

Ver las 214 ofertas de trabajo de Directores y gerentes : Directores y gerentes de producción y operaciones : Directores y gerentes de servicios profesionales : Directores de servicios de salud ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

Assisterande einingsleiar - Tenester for utviklingshemma. Noruega, 01 Dic. 2017.

Avdelingssjef - Klinikk for medisinsk diagnostikk, Avdeling for patologi. Noruega, 01 Dic. 2017.

Avdelingsleiar psykiatritenesta - Haram kommune. Noruega, 26 Nov. 2017.

Solheim omsorg pluss søker Avdelingsleder i fast 100% stilling. Noruega, 26 Nov. 2017.

Fungerende fylkeslege. Noruega, 16 Nov. 2017.

Åskollen Helse og omsorgsdistrikt har ledig 100% stilling som avdelingsleder for spesialenhet. - Åskollen HSO. Noruega, 16 Nov. 2017.

Oppfølgingstjenesten psykisk helse og rus - virksomhetsleder (Ref.nr: 2454/2017-JIS). Noruega, 09 Nov. 2017.

Virksomhetsleder for pleie- og omsorgstjenesten. Noruega, 05 Nov. 2017.