Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Reino Unido > Asistentes de venta de tiendas y almacenes > Assistant Media Scheduler / Cynorthwyydd Amserlennu Cyfryngau

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Assistant Media Scheduler / Cynorthwyydd Amserlennu Cyfryngau

Vacantes de Asistentes de venta de tiendas y almacenes en WALES (Reino Unido)

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Vendedores : Comerciantes y vendedores de tiendas y almacenes : Asistentes de venta de tiendas y almacenes.

Service and sales workers : Sales workers : Shop salespersons : Shop sales assistants

Descripción de la oferta de trabajo:

We’re looking for someone to guide audiences in Wales to the very best content, so that they get the most out of the BBC.

You’ll be promoting, engaging and navigating across a range of channels, including television, radio, digital and social media.

Home to some of Wales’ brightest and boldest talent across a range of disciplines, BBC Wales’ Digital and Marketing department is playing a leading role in reinventing BBC Wales for a new generation.  Working with some of the biggest brands in Wales and beyond, the department champions the needs of the audience, looks for opportunities to innovate, delivers outstanding creative content and makes sure people know how and where to find it.

Rydym yn chwilio am unigolyn i arwain cynulleidfaoedd yng Nghymru at y cynnwys gorau er mwyn iddynt gael y gorau o'r BBC.

Byddwch yn hyrwyddo, yn ymgysylltu ac yn llywio ar draws nifer o sianeli, gan gynnwys teledu, radio, digidol a’r cyfryngau cymdeithasol.

Mae adran Ddigidol a Marchnata BBC Cymru Wales yn gartref i rai o’r doniau gorau a mwyaf disglair yng Nghymru, a hynny ar draws nifer o ddisgyblaethau.

Mae'r adran yn chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o roi gwedd newydd i BBC Cymru Wales ar gyfer cenhedlaeth newydd.  Mae’r adran hefyd yn gweithio gyda rhai o’r brandiau mwyaf yng Nghymru a thu hwnt, ac yn hyrwyddo anghenion y gynulleidfa, yn chwilio am gyfleoedd i arloesi, yn darparu cynnwys creadigol eithriadol ac yn gwneud yn siŵr bod pobl yn gwybod sut ac yn lle mae cael gafael arno.

You’ll be scheduling, curating and mainting our promotional space across BBC Wales’ social media accounts TV, Radio Wales and Radio Cymru,  Homepage, BBC iPlayer.

You’ll ensure that our activity is editorially sound and fit for publication, using audience data to shape what we do.

You’ll be writing copy and headlines for a number of platforms, as well as producing some basic visual assets.

Byddwch yn amserlennu, yn curadu ac yn cynnal ein gofod hyrwyddo ar draws cyfrifon cyfryngau cymdeithasol BBC Cymru Wales, teledu, Radio Cymru a Radio Wales, Homepage, BBC iPlayer.

Byddwch yn gwneud yn siŵr bod ein gweithgarwch yn gadarn yn olygyddol ac yn addas i'w gyhoeddi, gan ddefnyddio data cynulleidfaoedd i siapio'r hyn rydym yn ei wneud.

Byddwch yn ysgrifennu testun a phenawdau ar gyfer nifer o lwyfannau, yn ogystal â chynhyrchu rhai asedau gweledol sylfaenol.

You’ll have good knowledge about the breadth of the BBC’s output, and you’ll be great at identifying tactical cross promotion opportunities to navigate audiences to relevant BBC content.

You’ll have an understanding of scheduling and content management systems, be confident posting social media messages.

You will possess an understanding of media research and marketing within a broadcast environment, have excellent time management and the ability to work to deadlines.

Bydd gennych wybodaeth dda am ehangder cynnyrch y BBC.

Byddwch hefyd yn dda am ganfod cyfleoedd trawshyrwyddo tactegol i gyfeirio cynulleidfaoedd at gynnwys perthnasol y BBC.

Bydd gennych ddealltwriaeth o systemau rheoli cynnwys ac amserlennu, ac yn hyderus yn postio negeseuon ar y cyfryngau cymdeithasol.

Bydd gennych ddealltwriaeth o ymchwil ym maes y cyfryngau a marchnata ym myd darlledu, sgiliau rheoli amser ardderchog ac yn gallu gweithio i derfynau amser.

Servicio de empleo de origen: Department for Work and Pensions, Public Employment Services, United Kingdom.

País del trabajo: Reino Unido.

Región: WALES.

Ver 175 ofertas de trabajo en "WALES" (Reino Unido).

Fecha de inicio: 16/05/2018.

Nº de vacantes: 1.

Salario: 22489.0 GBP mínimo y 26000.0 GBP máximo (Anualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Cómo solicitar el puesto: Apply direct to employer at http://careerssearch.bbc.co.uk/jobs/job/Assistant-Media-Scheduler-Cynorthwyydd-Amserlennu-Cyfryngau/27040

Empresa: BBC.

Ver las 3,809 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Vendedores : Comerciantes y vendedores de tiendas y almacenes : Asistentes de venta de tiendas y almacenes ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: