Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Eslovenia > Asistent Z Doktoratom - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. Eslovenia

Oferta de empleo en Eslovenia

Descripción de la oferta de trabajo:

VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 3 mesece, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, OPIS DEL IN NALOG DELOVNEGA MESTA: ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO IN PRIDOBIVANJE, VODENJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV, OBJAVLJANJE ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH ČLANKOV, DELO V LABORATORIJU IN NA TERENU, STALNO IZOBRAŽEVANJE, SLEDENJE RAZVOJU PODROČJA TER RAZISKOVALNIM DOSEŽKOM V SVETU, DELA PO NAVODILIH VODJE PROJEKTA, DRUGA DELA PO NALOGU VODJE ENOTE ALI DIREKTORJA.

ZAPOSLENI BO ZLASTI OPRAVLJAL NASLEDNJA DELA IN NALOGE: RAZISKOVALNO IN STROKOVNO DELO NA PODROČJU GEOKEMIJE IN MINERALOGIJE, TERENSKO, KABINETNO IN LABORATORIJSKO DELO V SLOVENIJI IN V TUJINI, SODELOVANJE PRI DOMAČIH IN MEDNARODNIH PROJEKTIH -PISANJE POROČIL IN VSEBINSKIH IZDELKOV ZA PROJEKTE, PREDSTAVITVE, KOMUNICIRANJE, UDELEŽBA NA DELOVNIH SESTANKIH DOMA IN V TUJINI., Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami pri raziskovanju tal, vode, sedimentov, s predhodnim samostojnim izvajanjem raziskovalnih projektov in publiciranjem znanstvenih del, izkušnjami pri delu na mednarodnih projektih in delom v tujini, z izkušnjami na področju izdelovanja poročil o vplivih na okolje, s poznavanjem zakonodaje s področja varstva okolja, odpadkov, tal in vod; Prijava na prosto delovno mesto mora vsebovati: izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja/raven in smer/področje,  izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, opis dosedanjih delovnih izkušenj.

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »Prijava na DM Asistent z doktoratom« na naslov: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 19.

3.

2019.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: simona.kravcargeo-zs.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. ,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14 , 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: KRAVCAR SIMONA
Contact Phone: 01 28 09 702
Contact Email: tajnistvogeo-zs.si

Identificador de la vacante:NK22264.