Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Eslovenia > Asistent Z Doktoratom - M/ž

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ASISTENT Z DOKTORATOM - M/Ž. Eslovenia

Oferta de trabajo en Eslovenia

Descripción de la oferta de trabajo:

VISOKOŠOLSKI ASISTENT, poskusno delo 2 meseca, Določen čas, 12 mesecev, polni delovni čas, 40, ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO DELO IN PRIDOBIVANJE, VODENJE IN IZVAJANJE PROJEKTOV, OBJAVLJANJE ZNANSTVENIH IN STROKOVNIH ČLANKOV, MENTORSTVO MLAJŠIM KADROM, DELO V LABORATORIJU IN NA TERENU, STALNO IZOBRAŽEVANJE, SLEDENJE RAZVOJU PODROČJA TER RAZISKOVALNIM DOSEŽKOM V SVETU, DELA PO NAVODILIH VODJE PROJEKTA, DRUGA DELA PO NALOGU VODJE ENOTE ALI DIREKTORJA., Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati: izobrazba naravoslovne smeri ali študij znanosti o okolju, delovne izkušnje pri raziskovanju ali izkoriščanju mineralnih surovin, predhodno samostojno izvajanje del in nalog, predhodno publiciranje del (strokovnih, znanstvenih), predhodne izkušnje pri delu na mednarodnih projektih (regionalni programi, Horizont 2020) ali delo v tujini, poznavanje programskih orodij, ki se uporabljajo v geologiji in rudarstvu (GIS orodja, orodja za obdelavo in prikazovanje 3D geoloških podatkov), predhodne izkušnje pri obdelavi geoloških podatkov.

Zaposleni bo zlasti opravljal naslednja dela in naloge: delo na EU projektih, sodelovanje pri terenskemu, kabinetnemu in laboratorijskemu delu, komunikacije s partnerji na EU projektih, vodenje projektnih financ in časovnic, pisanje poročil in vsebinskih izdelkov projekta (»deliverables«).

Kandidati naj pošljejo pisne prijave s prilogami v zaprti ovojnici z označbo: »za javno objavo Asistent z doktoratom« na naslov: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, in sicer do vključno 20.

1.

2019.

Če je prijava poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno in sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvogeo-zs.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. ,

País del trabajo: Eslovenia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Determinado.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14 , 1000 LJUBLJANA.

Instrucciones para solicitar:

Letter + CV to EMPLOYER
Contact Person: KRAVCAR SIMONA
Contact Phone: 01 28 09 702
Contact Email: tajnistvogeo-zs.si

Identificador de la vacante:NH53452.