Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Cuidadores de niños > Asistent/asistentica Djeteta S Poteškoćama U Razvoju

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ASISTENT/ASISTENTICA DJETETA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Trabajo de Cuidadores de niños en Croacia

Clasificación del trabajo: Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Cuidadores de niños y auxiliares de maestros : Cuidadores de niños.

Service and sales workers : Personal care workers : Child care workers and teachers’ aides : Child care workers

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova: pomoć u odgojno-obrazovnom radu djetetu s poteškoćama

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( NN br. 10/97,107/07 i 94/13) i članka 47. Statuta Dječjeg vrtića „Maza“, Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Maza“ na sjednici održanoj 29. svibnja 2020. godine (KLASA: 601-05/20-01/01 i URBROJ: 2170/01-54-05/04-20-6) donosi Odluku o raspisivanju:

JAVNOG NATJEČAJA

za radna mjesta

  1. ASISTENT DJETETA S POTEŠKOĆAMA U RAZVOJU - 1 izvršitelj/ica - na određeno nepuno radno vrijeme

Uvjeti: za asistenta djeteta s poteškoćama u razvoju može biti primljena osoba koja ispunjava uvjete iz Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj: 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN broj: 133/97).

Uz pisanu prijavu potrebno je priložiti sljedeće dokumente u preslici:

  • životopis
  • dokaz o stručnojspremi
  • domovnicu
  • elektronički zapis radno-pravnog statusa iz baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih člankom 25. st. 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13), ne starije od 30 dana
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak za neko od djela navedenih člankom 25. st. 3. prethodno navedenog Zakona, ne starije od 30 dana.

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/12). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanja prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Prijava na natječaj mora biti potpisana, s naznakom vrste radnog odnosa za koji se kandidat prijavljuje.

Prijave za natječaj s dokazima o ispunjenju uvjeta dostavljaju se poštom ili putem e-maila u roku od 8 dana od dana objave natječaja, na adresu: Dječji vrtić "Maza", Marinići 80 b, 51216 Viškovo s naznakom: "ZA NATJEČAJ" ili na e-mail adresu: maza.tajnistvogmail.com.

(prijave za natječaj se primaju od 03. lipnja do 10. lipnja 2020. godine)

Zakašnjele prijave kao i prijave bez dokaza o traženim uvjetima neće se razmatrati.

O rezultatima izbora kandidati će biti obavješteni pisanim putem u zakonskom roku.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i web stranici Dječjeg vrtića “Maza”.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Segundo ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: DJEČJI VRTIĆ MAZA.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Marinići 80b, 51216 Viškovo Email: gmail.com" rel="nofollow">maza.tajnistvogmail.com

Identificador de la vacante:1873347.

Ver las 821 ofertas de trabajo de Trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercados : Trabajadores de los cuidados personales : Cuidadores de niños y auxiliares de maestros : Cuidadores de niños ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: