Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Estonia > Trabajadores especializados en electricidad y la electrotecnología > Arvuti Vanemspetsialist

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Búsqueda en Estonia de Trabajadores especializados en electricidad y la electrotecnología

Arvuti Vanemspetsialist

Clasificación del trabajo: Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios : Trabajadores especializados en electricidad y la electrotecnología.

Oskus- ja käsitöölised : Elektri- ja elektroonikatööstuse töölised

Descripción de la oferta de trabajo:

Tööülesanded:

Linnakantselei arvuti vanemspetsialisti teenistusülesanded on:

• linnavalitsuse teenistujate it- alaste probleemide lahendamine ja ennetamine Järve, Sompa, Ahtme, Kukruse, Oru linnaosades, riist- ja tarkvara paigaldamine ning hooldamine

• võrguseadmete paigaldamine ja võrgu haldamine

• linnavalitsuse teenistujatele IT-alase toe osutamine

• linnavalitsuse IT vajaduste süsteemne kaardistamine

• linnavalitsuse ja vajadusel linnavalitsuse hallatavatele asutustele riistvara ja tarkvara hooldamine ja remont

• IT-alaste koolituste korraldamine, teenistujate teavitamine muudatustest, mis põhjustavad muutusi või seisakuid arvutisüsteemi töös

• ISKE rakendamise korraldamine linnavalitsuses

• tarkvara legaalsuse ja infoturbe nõuete jälgimine

• andmete varundamise korraldamine

• kasutajakontode haldamine

• oma valdkonda kuuluvate hankedokumentide kontrollimine, väiksemamahuliste infotehnoloogiaalaste hangete ettevalmistamine ja pakkumuste hindamine

• IT andmestikke haldamine ning aruannete täitmine

• andmeturbesüsteemi tehnilise korrasoleku tagamine

• osalemine IT strateegiliste plaanide ja IT eelarve koostamise protsessis

• linnavalitsuse teenistujatele ametliku elektroonilise aadressi loomine

• dokumentide loetelus ettenähtud dokumentide toimikute pidamine ja dokumendiringlusest välja jäetud dokumentide korrastatult arhiveerimiseks esitamine

• muude vahetu juhi või linnapea poolt antud ühekordsete teenistusalaste ülesannete täitmine

Omalt poolt pakume: • sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.

Muud nõuded:

• Infotehnoloogia alane kutse- või kõrgharidus või viimase omandamine;

• Varasem töökogemus kohalikus omavalitsus või riigiasutuses. Kasuks tuleb varasem töökogemus infoturbe või infotehnoloogia valdkonnas;

• Eesti keele suuline ja kirjalik valdamine suhtlustasemel ja vene keele mõistmise ja rääkimise oskus teenistusalase suhtlemise tasandil, kasuks tuleb ka inglise keele tundmine;

• infotehnoloogia alased tehnilised teadmised, arvutivõrgu ja andmebaaside administreerimisoskus ning WD-dokumendihaldussüsteemi ja kasutuks tuleb raamatupidamise tarkvara PMEN kasutamise oskus

Kodus töötamise võimalus: Ei

País del trabajo: Estonia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Experiencia: 1 años.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: Kohtla-Järve Linnavalitsus (http://www.kohtla-jarve.ee/).

Instrucciones para solicitar:

• Tööle on võimalik asuda märts 2020. a.


Linnakantselei arvuti vanemspetsialistina näeme töötamas inimest, kes on tööülesannete täitmisel iseseisev, kohusetundlik, korrektne, algatusvõimeline, kollektiiviga arvestav, tugeva pingetaluvusega ja kiire õppimisvõimega.
Pakume sõbraliku kollektiivi, arengu- ja eneseteostusvõimalusi, mitmekesist ja vastutusrikast tööd ning puhkust 35 kalendripäeva.
Kandideerimiseks palume saata, kasutades märksõna „arvuti vanemspetsialist CV, motivatsioonikiri, haridust tõendavate dokumentide koopiad aadressil: personalijuht Maie Kiik, Kohtla-Järve Linnavalitsus, Keskallee 19, 30395 Kohtla-Järve linn või e-posti aadressil: cvkjlv.ee Dokumentide esitamise viimane päev on 8. märts 2020. a (s.o. kandideerimisdokumentide laekumise kuupäev Kohtla-Järve Linnavalitsusse).
Sobiva kandidaadi väljaselgitamiseks viiakse läbi vestlus kandideerijatele sobival ajal.


• Töökohale kandideerimisel töödeldakse kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid, et hinnata kandideerija sobivust vastavale töökohale.
• Sobivuse hindamiseks kogutakse kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.
• Eeldatakse, et kandideerimisdokumentides esitatud soovitajatele on kandideerija andnud nõusoleku enda kohta käivatele küsimustele vastamiseks, samuti on kandideerijad nõustunud sellega, et me nende poole teabe saamiseks pöördume.
• Säilitatakse värbamisprotsessi raames saadud dokumente järgmistel eesmärkidel:
o värbamisprotsessis tekkivate võimalike õigusvaidluste lahendamiseks - kuni nõude aegumiseni (1 aasta);
o paremusjärjestuses järgmisele kandidaadile töökohale asumise ettepaneku tegemiseks (150 päeva arvates konkursi võitnud isikule töökohale asumise ettepaneku tegemisest);
o kandideerija nõusolekul tulevikus korraldataval konkursil osalemise ettepaneku tegemiseks.
• Kandideerija andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.Kandideerimiseks vajalikud dokumendid:

Forma de contacto:

  • Teléfono: 3378598
  • Correo electrónico: maie.kiikkjlv.ee

Identificador de la vacante:1409528.

Ver las 33 ofertas de trabajo de Oficiales, operarios y artesanos de artes mecánicas y de otros oficios : Trabajadores especializados en electricidad y la electrotecnología ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: