Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

arendusnõunik. Kesk-Eesti. Estonia

Oferta en Kesk-Eesti (Estonia) de Profesionales científicos e intelectualesClasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales.
Tippspetsialistid.

Descripción de la oferta de trabajo:
•kõrgharidus; •hea arvuti kasutamise oskus (Word, Excel, PowerPoint); •eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus kesktasemel ametialase sõnavara valdamisega (soovitavalt inglise keel); •üldised teadmised riigi- ja omavalitsussüsteemist. Töö eeldab: •head suhtlemisoskust; •koostöövalmidust; •algatusvõimet; •pingetaluvust. Kasuks tuleb: •eelnev töökogemus •kahe võõrkeele (soovitavalt inglise ja vene keel) oskus.•valla arengustrateegia, arengukava ja teiste arengudokumentide koostamine, nendesse täienduste ja parandusettepanekute tegemine ning nende sisse viimine; •külade arengukavade koostamise nõustamine; •arenguprotsesside ja tulemuste (arengut käsitlevad andmed) andmehõive korraldamine, analüüs, üldistamine ning kommunikeerimine erinevatele sihtgruppidele; •valla arengut käsitlevate küsimuste ja ettepanekute esitamine planeerimisprotsessides; •erinevate projektitaotluste koostamine ning projektide juhtimine; •projektide rahastamisvõimaluste otsimine, sellekohase info koondamine ning edastamine erinevatele sihtrühmadele. MTÜ-de, allasutuste ja vallaelanike sellealane nõustamine; •ettevõtluse edendamine ja ettevõtjatega koostöö korraldamine; •rahvusvaheliste suhete edendamisele kaasaaitamine; •projektipartnerite otsing, partnerotsingute info vahendamine Kohila piirkonda ja Kohila piirkonna kohta väljapoole; •Kohila valda tutvustavas ja teistes mainekujunduse protsessides osalemine ja vajadusel vastutava ametniku abistamine selles valdkonnas; •komisjonides, nõukodades, töörühmades jm organites osalemine ja Kohila valla esindamine ning huvide kaitsmine; •elanike ühistranspordiküsimuste lahendamise koordineerimine; •vallavalitsuse ja vallavolikogu eelnõude koostamine oma pädevuse piires ja nende eelnõude tutvustamine vallavalitsusele, vallavolikogu komisjonidele ja vallavolikogule.•võimalust eneseteostuseks ja põnevat tööd; •head töökeskkonda; •sõbralikku, asjatundlikku ja toetavat meeskonda. CV ja motivatsioonikiri palume saata 17. novembriks 2017 e-postiga aadressil vallavalitsusReemplazar por una arrobakohila.ee. Kirjas palun näidata võimalik tööle asumise aeg ja palgasoov.

Servicio de empleo de origen: Estonian Unemployment Insurance Fund, Servicios Públicos de Empleo, Estonia.

País del trabajo: Estonia.

Región: Kesk-Eesti.

Ver 412 ofertas de trabajo en "Kesk-Eesti" (Estonia).

Fecha de inicio: 03/11/2017.

Nº de vacantes: 1.

Nivel educativo requerido: Sin especificar.

Lenguas exigidas: inglés: (bueno) ,estonio: (notable) .

Carnet de conducir: Turismo de 8 plazas; camión de hasta 3,5 toneladas.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar: Carta y currículo al empresario.

Cómo solicitar el puesto:
Heiki Hepner, heiki.hepnerReemplazar por una arrobakohila.ee, 55560088

Empresa: Kohila Vallavalitsus.

Dirección: Vabaduse tn 1, Kohila alev, Kohila vald, Rapla maakond.

Contacto: Heiki Hepner

Email: heiki.hepnerReemplazar por una arrobakohila.ee

Teléfono: 55560088.

Ver las 126 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

regionaalhalduse osakonna nõunik. Estonia, 15 Dic. 2017.

pereõde perearst Lilit Alakülale. Estonia, 15 Dic. 2017.

pereõde. Estonia, 15 Dic. 2017.

õde. Estonia, 15 Dic. 2017.

sotsiaalosakonna juhataja. Estonia, 10 Dic. 2017.

müügi- ja turundusspetsialist. Estonia, 09 Dic. 2017.

kultuurispetsialist. Estonia, 09 Dic. 2017.

riigieelarve osakonna nõunik. Estonia, 09 Dic. 2017.