Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Noruega > Urbanistas e ingenieros de tránsito > T-02 Arealplanleggar/saksbehandlar 100% Fast

en Español in English auf Deutsch en Français ...

T-02 Arealplanleggar/saksbehandlar 100% fast. Rogaland

Ofertas de empleo de Urbanistas e ingenieros de tránsito en Noruega (Rogaland)

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores : Urbanistas e ingenieros de tránsito.

Professionals : Science and engineering professionals : Architects, planners, surveyors and designers : Town and traffic planners

Descripción de la oferta de trabajo:

Tysvær kommune er sentralt plassert på Haugalandet med 11000 innbyggjarar. Kommunesenteret Aksdal ligg berre 13 km sør-aust for Haugesund med gode kommunikasjonar mot Bergen og Stavanger og kort veg til flyplass. Tysvær er ein vekstkommune med ein særs ung befolkning, og har flotte tilbud innan kultur og idrett. Barnehagar og skular er moderne og gir gode tilbud i dei ulike delane av kommunen. Vi gjer merksam på at berre tilsette i Tysvær kommune (fast eller vikar) kan søkje stillingar som merka INTERN i overskrifta

Arealplanleggar/saksbehandlar 100% fast eventuelt også 100% vikarstilling fram til 11.01.2019

Arbeidstad: Tysvær rådhus i Aksdal

Beskrivelse av avdeling

Seksjon Forvaltning har 16 tilsette og har ansvar for utarbeiding av kommunale detaljreguleringsplaner og behandling av alle reguleringsplanar etter plan- og bygningslova samt behandling av søknader om bygge- og delingsssaker samt landbruksforvaltning, akvakultur, miljø, kart og oppmåling.

Seksjonen har fått oppretta ny fast 100% stilling som arealplanleggar då kommunen har eit stort behov for nye kommunale detaljreguleringsplaner framover.

Dersom det blir intern tilsetting vil det bli ledig vikarstilling i 100% stilling fram til 11.01.2019 med same arbeidsomfang. Søkjarar til den faste stillinga vil då få tilbod om vikarstillinga.

Arbeidsoppgåver

  • Utarbeiding av nye detaljreguleringsplanar og saksbehandling av dei etter plan- og bygningslova.
  • Kontakt med publikum og offentlege instansar
  • Førebuing av saker til politisk behandling
  • Andre arbeidsoppgåver kan også påreknast
Krav til kompetanse
  • Utdanning på universitets- eller høyskolenivå eller anna relevant utdanning/praksis.
  • God skriftleg og muntleg framstilling
  • Kjennskap til plan- og bygningslova samt anna relevant lovverk
  • Fordel med erfaring frå/kjennskap til offentlig forvaltning.
  • Fordel med erfaring frå/kjennskap til bruk av Gis-verktøy og saksbehandlingssystemet Ephorte.
  • godt humør og personleg eigenskap vil bli tillagt vekt.
Vi tilbyr

*Godt arbeidsmiljø *Fleksitidordning *Løn etter avtale

Slik søkjer du

Søkjarar må bruke det elektroniske søknadskjemaet som ligg på kommunen si nettside: tysver.kommune.no.

Spørsmål kring korleis du søkjer kan rettast til Servicetorget på telefon: 52 75 70 00.

Vitnemål og attestar skal kun takast med til evt.intervju, og desse blir dessverre ikkje returnerte.

Dersom det kjem fram i stillingsutlysinga krav om politiattest, skal det ihht gjeldande lovverk leggjast fram politiattest som ikkje er eldre enn 3 månader. Det blir teke atterhald om at merknadar på politiattesten kan føre til endring i tilbodet om stilling.

Søknadsfrist: 24.04.18

Arbeidsgiver: Tysvær kommune

Sted: Seksjon Forvaltning

Hentet fra: Kommuner-Visma-Vest

Referansenummer: stilling.tysver.kommune.no/recruitment/opening?0?2836

Se annonse

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Rogaland.

Ver 344 ofertas de trabajo en "Rogaland" (Noruega).

Fecha de inicio: 12/04/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Tysvær kommune.

Dirección: 5570 AKSDAL.

Ver las 33 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Arquitectos, urbanistas, agrimensores y diseñadores : Urbanistas e ingenieros de tránsito ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: