Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > asesor de orientación profesional/asesora de orientación profesional > Arbeidskonsulent

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Vacante en Noruega (Vestfold og Telemark) de asesor de orientación profesional/asesora de orientación profesional

Arbeidskonsulent

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales › Especialistas en organización de la administración pública y de empresas › Especialistas en organización de administración › Especialistas en políticas y servicios de personal y afines › asesor de orientación profesional/asesora de orientación profesional.

Traducción de la profesión: Professionals › Business and administration professionals › Administration professionals › Personnel and careers professionals.

Descripción de la oferta de trabajo:

Arbeidskonsulent - arbeidsretta rehabilitering

100% fast stilling

AiR-klinikk skal med tverrfagleg kompetanse medverke til at deltakarar med samansette plager og nedsett arbeidsevne får oppretthalde og styrka arbeidsdeltaking og auka livskvalitet gjennom individuell rettleiing og gruppeundervisning.

 • AiR-klinikk har fire team som består av psykolog/samtaleterapeut, lege, fysioterapeut, arbeidskonsulent og idrettspedagog. Kvart team har ansvar for opptil 17 deltakarar.
 • Klinikken har og eit kartlegging- og vurderingsteam beståande av lege, arbeidskonsulentog fysioterapeut.

Me ser etter desse kvalifikasjonane:

 • Kompetanse innan pedagogikk/sosialfagleg/helsefagleg retning på bachelor nivå
 • Ynskeleg med erfaring frå arbeidsretta rehabilitering, arbeid i Nav - spesielt frå oppfylging og med kjennskap til tiltak og virkemiddel, arbeids- og inkluderingsbedrift, karriereveiledning eller liknande
 • God kommunikasjons- og samarbeidsevne som kan bidra til eit utviklande fagmiljø
 • Kunnskap om faktorar for betydning av funksjon i arbeidslivet
 • Evne og lyst til undervising og interesse for prosessarbeid
 • God skriftleg framstillingsevne og digitale ferdigheiter
 • Personlege eigenskapar blir vektlagt

Arbeidsoppgåver:

 • Dialog med NAV, arbeidsgjevarar og/eller andre involverte
 • Gjennomføring av kartleggings- og vurderingssamtaler
 • Primærkontakt med ansvar for individuell oppfylging
 • Individuell arbeidsretta rettleiing
 • Undervising av deltakarar i grupper
 • Arbeid med planar og epikrise for deltakarar
 • Tverrfagleg arbeid i team

Me tilbyr:

 • Høve til fagleg utvikling internt i organisasjonen og gjennom kurs og liknande
 • Jobb i eit solid kompetansemiljø med ulike faggrupper
 • Høve til å bidra til eit utviklande fagmiljø innan fagfeltet arbeidsretta rehabilitering
 • Arbeidstid: Kvardagar kl. 08.00-15.30
 • Konkurransedyktige løns- og pensjonsvilkår
 • Hjelp til å skaffe møblert bustad

Søknadsfrist 15. august 2022

For meir informasjon, kontakt leiar klinikk Anita Vatnebryn, tlf 957 30 942 eller nestleiar klinikk Siri Mørch, tlf 474 63 408.

Søk på nettsida vår: https://rehabilitering.no/ledigestillingar/

Om arbeidsgiveren:

Rehabiliteringssenteret AiR er ein landsdekkande ideell institusjon i spesialisthelsetenesta. Hovudfokuset er døgnbasert arbeidsretta rehabilitering. Senteret ligg 800 m.o.h. i Rauland i Telemark, omgjeven av fantastisk natur som nyttast både i rehabiliteringsprosessen og av våre tilsette i fritida. Me har ca. 65 årsverk og 80 tilsette. AiR-klinikk er CARF-akkreditert, noko som bidreg til at rehabiliteringstenestene er målbare, forsvarlege og av god fagleg kvalitet. Me delar lokale og organisasjon med Nasjonalt Kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering med ansvar for å forske på beste praksis innanfor fagfeltet.

País del trabajo: Noruega.

Región: Vestfold og Telemark.

Ver 482 ofertas de trabajo en "Vestfold og Telemark" (Noruega).

Número de puestos: 1.

Empleador: REHABILITERINGSSENTERET AIR AS.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 15 de Agosto de 2022, y con identificador de la vacante:bfd56039-8ad3-4d7c-87ed-6b53bcf520e1.

Ver las 13 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales › Especialistas en organización de la administración pública y de empresas › Especialistas en organización de administración › Especialistas en políticas y servicios de personal y afines › asesor de orientación profesional/asesora de orientación profesional ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: