Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Profesionales de enfermería > Anestesisjukepleiar Kombistilling - Aam Fss Anestesi

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Anestesisjukepleiar kombistilling - AAM FSS anestesi

Demanda en Noruega (Sogn og Fjordane) de Profesionales de enfermería

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería.

Professionals : Health professionals : Nursing and midwifery professionals : Nursing professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Helse Førde HF har ansvar for spesialisthelsetenestene i Sogn og Fjordane. Føretaket arbeider for å gje pasientar og brukarar eit godt og heilskapeleg tilbod innanfor gjeldande rammer. Helse Førde sine institusjonar og prehospitale tenester er organisert i eit heilskapleg nettverk, og samarbeidet med andre instansar som m.a. kommunane er høgt prioritert. Føretaket har om lag 3 000 tilsette og eit budsjett på 2,9 milliardar kroner og er den største verksemda i fylket. Helseføretaket er eigd av det statlege Helse Vest RHF. Helse Førde skal så langt råd spegle mangfaldet i befolkninga. Det er difor eit personalpolitisk mål å oppnå ein balansert alders- og kjønnssamansetnad, og å rekruttere kvalifiserte personar med innvandrarbakgrunn.

Anestesiavdelinga FSS søkjer anestesisjukepleiar i 100% fast stilling. Stillinga er ei kombistilling, med 75% stilling på anestesiavdelinga og 25% på intensiv. For stillinga er det ynskjeleg med oppstart 01.10.2018.Stillingsprosenten på Intensiv inneber jobbing 3. kvar helg.Stillinga på anestesiavdelinga foregår mest på dagtid, men med kveldsvakter og nattevakter innimellom.Arbeidsoppgåver

 • Anestesi: Gjennomføre anestesioppgåver i tråd med Norsk Standard for anestesi og avdelinga sine rutiner.
 • Avdelinga yter tenester både til dagkirurgi og inneliggande pasientar. Vi har også eindel Utpost-aktivitet og deltek i diverse akutteam internt på sjukehuset.
 • Intensiv: Arbeidsoppgåvene er knytta til både oppvåkning og til akutt og kritisk sjuke pasientar. Opplæring vil bli gitt, arbeidsoppgåver vil bli gitt i tråd med auka kompetanse.
Kvalifikasjonar
 • Må vere godkjend anestesisjukepleiar
 • Oppdatert yrkeserfaring fra anestesiavdeling er ein fordel
 • Det er ein fordel om søkjar kjenner seg trygg på bruk av elektroniske dataverktøy
Utdanningsretning
 • Sykepleie videreutdanning
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
 • Videreutdanning / Tilleggsutdanning etter annen oppnådd grad
Personlege Eigenskapar
 • Du er sjølvstendig og ansvarsbevisst
 • Du er konstruktiv og løysingsorientert
 • Du er tilpasninsdyktig
 • Du bidrar til eit godt arbeidsmiljø
 • Du trivst med å jobbe i team
 • Du har gode kommunikasjonseevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Språk
 • Norsk
 • Engelsk
Vi tilbyr
 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
KontaktinformasjonAnne-Ma Frimannslund, Seksjonsleiar, (+47) 578 39 071Arbeidsstad Førde Nøkkelinformasjon: Annonsør:Helse FørdeRef. nr.:3819278507Stillingsbrøk: 100%Fast heltidTal på stillingar: 1Søknadsfrist: 04.06.2018https://www.webcruiter.no/wcmain/advertviewpublic.aspx?oppdragsnr=3819278507∁any_id=5783060701&culture_id=NN-NOFor elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Servicio de empleo de origen: NAV, Servicios Públicos de Empleo, Noruega.

País del trabajo: Noruega.

Región: Sogn og Fjordane.

Ver 50 ofertas de trabajo en "Sogn og Fjordane" (Noruega).

Fecha de inicio: 20/05/2018.

Nº de vacantes: 1.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Salario: 0.0 NOK mínimo y 0.0 NOK máximo (Anualmente).

Cómo solicitar: Otros (véase la descripción).

Empresa: Helse Førde.

Dirección: 6812 FØRDE.

Ver las 830 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de la salud : Profesionales de enfermería y partería : Profesionales de enfermería ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: