Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Dinamarca > jefe de departamento/jefa de departamento > Afdelingsleder Til Ppr+ I Mariagerfjord Kommune

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de trabajo de jefe de departamento/jefa de departamento en Nordjylland (Dinamarca)

Afdelingsleder Til Ppr+ I Mariagerfjord Kommune

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes › Directores administradores y comerciales › Directores de administración y servicios › Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes › jefe de departamento/jefa de departamento.

Traducción de la profesión: Ledelsesarbejde › Ledelse inden for administration og erhvervsorienterede funktioner › Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner › Ledelse inden for anden forretningsservice og andre administrative funktioner.

Descripción de la oferta de trabajo:

Har du lyst til at være leder i en organisation med høje ambitioner, mulighed for indflydelse og et unikt kollegialt fællesskab? Ønsker du at blive en del af et ledelsesmæssigt makkerskab og udøve ledelse, der bidrager til at gøre en forskel for børn og unge i vanskelige situationer? Kan du håndtere driften sammen med udvikling, og kan du skabe følgeskab? Så har vi jobbet til dig! Stillingen som afdelingsleder er nyoprettet, og du har derved mulighed for at være med til at præge dele af stillingens indhold.

 

Om PPR+

PPR+ er et pædagogisk-psykologisk rådgivningscenter, der arbejder med børn- og unges udvikling. Vi leverer pædagogisk-psykologisk rådgivning til forældre og fagfolk, som arbejder med børn og unge i alderen 0-18 år i Mariagerfjord Kommune. Afdelingen består af en PPR leder, to afdelingsledere og omkring 50 medarbejdere (psykologer, logopæder, fysioterapeuter, ergoterapeuter, støttepædagoger, sprogpædagoger og specialkonsulenter). PPR er organiseret i Skole- og Dagtilbud.

Ud over de klassiske PPR opgaver, varetager vi andre spændende opgaver. Dette er eksempelvis lettere behandling som Cool kids og Chilled, autismevejledning, ”Tidlig indsats”, genoptræning og voksenundersøgelser. PPR+ er således en organisation med en bred opgaveportefølje, som derfor også har mange forskellige kompetencer og en høj faglig kapacitet.

 

Hvad er vi optaget af?

Vi er skarpt fokuserede på vores kerneopgave og den kontinuerlige udvikling af de dertilhørende mono- og tværfaglige kerneydelser. Hertil er vi optagede af, hvordan vi bruger vores ressourcer og kompetencer klogest muligt. Dette gennem løbende dialog og samarbejde med vores samarbejdspartnere. Vores mål er, at vi opleves som bidragende til at børn og unge, der er i vanskelige situationer, bringes på nogle bedre og mere positive udviklingsspor, hvor de trives og udvikles i gode, stærke og relevante fællesskaber. Hertil er det et mål i sig selv for os, at det gerne må være sjovt at gå på arbejde. Vi er hinandens arbejdsmiljø og vægter derfor at bruge tid og energi på fællesskabet og det sociale.

Aktuelt er vi, sammen med den øvrige forvaltning, gået i gang med en større udviklingsplan for hele det specialiserede område. Der vil i indeværende skoleår fokuseres på samt udvikles nye løsninger inden for fx inklusion, skolevægring, ny visitation, nye samarbejdsmodeller, et PPR tættere på praksis, fælles pædagogisk fundament og mellemformer.

 

Om stillingen

Du vil varetage personaleledelsen af ca. halvdelen af medarbejderne i PPR+, som er organiseret i tværfaglige hold. Dette foregår i et tæt samarbejde med dine lederkollegaer. Herudover bliver du ansvarlig for 2 af vores monofaglige grupper: Psykologerne og logopæderne. Du vil referere til lederen af PPR+. Du skal både selvstændigt, og i samarbejde med ledelsen, sikre den gode personaleledelse samt have overblik over opgaver, visitation og drift.

Vores måde at tænke organisation, ledelse og udvikling på er bl.a. baseret på professionel kapital og ”fair proces”.

 

Hvem er du?

Vi ønsker en afdelingsleder med relevant faglig baggrund og erfaring fra PPR, som kan sikre samarbejde på tværs såvel internt som eksternt. Derudover ønsker vi en leder, som aktivt bidrager til, at børn/unge, forældre og andre samarbejdspartnere føler sig godt hjulpet videre, når PPR+ er med i samarbejdet. Vi ser gerne, at du har en psykologfaglig eller anden relevant baggrund. 

Herudover ser vi gerne at du:

-          Har erfaring med faglig ledelse og personaleledelse eller som koordinator.

-          Er fortrolig med driften af PPR’s område og opgaver.

-          Har kendskab til lovgivningen.

-          Er vant til at begå dig i en politisk ledet organisation

-          Har organisatorisk tæft samtidig med, at du er god til at stille dig tilgængelig for medarbejderne i forbindelse med deres opgaveløsning.

-          Er vant til at agere i det tværprofessionelle samarbejde og forstår at understøtte PPR lederen på det strategiske niveau.

-          Er en dygtig personaleleder, som kan skabe fagligt og personligt følgeskab. Dette gennem en involverende og dialogbaseret tilgang til arbejdet.

-          Er en stærk kommunikator.

 

Som person er du uhøjtidelig, humoristisk og kan grine af dig selv samtidig med, at du går til opgaverne med stor seriøsitet. Du har stærke relationelle kompetencer og vil fællesskabet. Du får energi af at udvikle og styrke samarbejdsrelationer og brænder for at lykkes igennem samarbejde og gennem andre. Du er ambitiøs og befinder dig godt i den koordinerende rolle. Du kan godt lide at have travlt og kan godt prioritere i dine opgaver. Der er sammenhæng mellem det, du siger, og det du gør. Du er robust og siger tingene direkte og befinder dig godt i at udfordre dem omkring dig på en måde som bidrager til kvalitet i opgaveløsningen.

 

Praktiske oplysninger:

Stillingen er på fuld tid og ønskes besat 1. november 2022.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation. Lønrammen er fastsat til 500.000 – 560.000kr.

 

Ansøgningsprocessen:

Ansøgningsfrist er den 4. september 2022, og der indkaldes til samtaler den 6. september.

Første runde af ansættelsessamtaler forventes afholdt torsdag d. 8. september i tidsrummet 9.00-16.00.

Anden samtale forventes afholdt torsdag d. 15. september i tidsrummet 9.00.13.00.

Mellem første og anden samtale gennemføres en personprofil. Personprofilen vil danne grundlag for den anden samtale. Testtilbagemelding foregår ved fysisk fremmøde tirsdag den 13. september om formiddagen. Her vil lederen af PPR+ også deltage.

Til samtalen vil følgende være deltagende: Leder af PPR+, Afdelingsleder af PPR+, TR´ere, AMR og medarbejderrepræsentanter.

Har du spørgsmål til stillingen, kan du kontakte leder af PPR+ Rune Pedersen tlf. 2334 4557 eller din måske kommende kollega i PPR+ Liv Bo Christensen tlf. 2167 7988.

País del trabajo: Dinamarca.

Región: Nordjylland.

Ver 246 ofertas de trabajo en "Nordjylland" (Dinamarca).

Número de puestos: 1.

Empleador: Mariagerfjord Kommune.

Instrucciones para solicitar:

Send ansøgning på en af de angivne kommunikationskanaler

Forma de contacto:

  • Ciudad: Mariager; Código postal: 9550; Calle: Fjordgade 5
  • Sitio web: https://mariagerfjord.career.emply.com/ad/afdelingsleder-til-ppr-i-mariagerfjord-kommune/m3dqj5/da

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 18 de Agosto de 2022, y con identificador de la vacante:5660684.

Ver las 64 ofertas de trabajo de Directores y gerentes › Directores administradores y comerciales › Directores de administración y servicios › Directores de administración y servicios no clasificados bajo otros epígrafes › jefe de departamento/jefa de departamento ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: