Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Croacia > Oficinistas generales > Administrator/ica

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ADMINISTRATOR/ICA. Croacia

Vacante de Oficinistas generales en Croacia

Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.

Clerical support workers : General and keyboard clerks : General office clerks : General office clerks

Descripción de la oferta de trabajo:

Opis poslova:

 • Administrativni poslovi (arhiviranje dokumentacije; službena korespondencija; priprema računovodstvene dokumentacije za vanjsko računovodstvo; izrada i obračun putnih naloga; evidentiranje godišnjih odmora; izrada evidencijske liste radnih sati; praćenje gotovinskih računa; istraživanje tržišta i provedba nabave; operativna podrška tijelima LAGUR-a Tramuntana: priprema poziva, zapisnika, prijedloga općih akata, prijedloga odluka i sl.;);
 • Organizacija radionica, predavanja, edukacija, treninga – za članove Udruge i partnere na području LAGUR-a Tramuntana;
 • Sudjelovanje u pripremi materijala za web stranice i društvene mreže LAGUR-a Tramuntana;
 • Praćenje zakonske regulative vezane za rad udruga i sektor ribarstva

 • Priprema Zahtjeva za isplatu u okviru Mjere III Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo 2014. – 2020.;
 • Sudjelovanje u provedbi natječaja LRSR-a LAGUR-a Tramuntana.

Kandidati su obvezni dostaviti na e-mail: lagur.tramuntanagmail.com:

 • Životopis u Europass formatu
 • Dokaz o stručnoj spremi (kopija diplome)
 • Potvrdu o nekažnjavanju
 • Dokaz o poznavanju rada na računalu (preslika indeksa, potvrde, uvjerenje ili sl.)
 • Molbu

Proces odabira kandidata sastoji se od pismene i usmene provjere znanja. Kandidati su obvezni pristupiti provjeri znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua. Ako kandidat ne pristupi provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Područje testiranja:

 • Podaci o LAGUR-u Tramuntana;
 • Zakon o udrugama i ostala zakonska regulativa koja se veže na rad udruga;
 • Mjera III.2./III.3. Operativnog programa za pomorstvo i ribarstvo RH;
 • Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana 2014.-2020.;
 • Statut LAGUR-a Tramuntana.

Pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje:

 • Zakon o udrugama (NN 74/2014, 77/2017)
 • Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (NN 121/14);
 • Lokalna razvojna strategija u ribarstvu LAGUR-a Tramuntana 2014.-2020. (https://lagur-tramuntana.hr/lrsr-2014-2020/)
 • Statut LAGUR-a Tramuntana 2014.-2020. (https://lagur-tramuntana.hr/statut/)
 • STRUČNI UVJETI: POZNAVANJE RADA NA RAČUNALU;MS OFFICE PAKET, GOOGLE ALATI

  PREDNOST: POZNAVANJE RIBARSKOG SEKTORA I PRIPADAJUĆE ZAKONSKE REGULATIVE, POZNAVANJE OP ZA POMORSTVO I RIBARSTVO 2014. – 2020., POZNAVANJE PROCEDURA I ISKUSTVO VEZANO ZA EU FONDOVE/PROGRAME I PROJEKTE

  POSEBNI UVJETI:

 • VISOKA MOTIVACIJA ZA PROFESIONALNIM RAZVOJEM VJEŠTINA, SPOSOBNOSTI I ISKUSTVA
 • POSJEDOVANJE VOZAČKE B KATEGORIJE
 • web stranica www.lagur-tramuntana.hr

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU TRAMUNTANA.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:1824065.

Ver las 808 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: