Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones > Administrator/ica It Sustava

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ADMINISTRATOR/ICA IT SUSTAVA. Croacia

Contratación en Croacia de Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio › Técnicos de la tecnología de la información y las comunicaciones › Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones y asistencia al usuario › Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones.

Traducción de la profesión: Technicians and associate professionals › Information and communications technicians › Information and communications technology operations and user support technicians › Information and communications technology user support technicians.

Descripción de la oferta de trabajo:

HRVATSKA NARODNA BANKA

Hrvatska narodna banka središnja je banka Republike Hrvatske i sastavni dio Europskog sustava središnjih banaka. Svrha je HNB-a postizanje stabilnosti, pouzdanosti i sigurnosti cjelokupnoga hrvatskog financijskog sustava.

Važnost informacijskih tehnologija u postizanju zadanih ciljeva HNB-a kontinuirano raste. Osiguravanje kvalitetnog rješenja za sve poslovne zahtjeve podrazumijeva jedinstvenu enterprise IT okolinu u koju je povezano više podatkovnih centara s pomoću najsuvremenijih software-defined data center tehnologija.

Stvaranjem visoko raspoloživih informacijskih sustava u čijem razvoju sudjeluju i eksperti iz brojnih drugih središnjih banaka Europske unije te osiguravanjem povjerljivosti, integriteta i dostupnosti podataka pridonosi se kontinuitetu poslovnih procesa i osigurava rad kritičnih IT servisa od nacionalnog interesa.

Tražimo osobu na poslovima:

Administrator/ica IT sustava

Tko smo?

Sektor za informatičke tehnologije sastoji se od dvije direkcije koje pokrivaju razvoj aplikacijskih sustava te upravljanje informatičkom infrastrukturom.

Direkcija za operativne poslove implementira i administrira virtualizacijske okoline, operativne sustave i baze podataka, izrađuje, nadzire i održava komunikacijsku infrastrukturu za prijenos podataka, prati, vrednuje i unaprjeđuje sigurnost informacijskog sustava te održava instaliranu opremu.

Direkcija za razvoj aplikacijskih sustava razvija, projektira, implementira i održava aplikacijsku programsku podršku, prati i primjenjuje metode sistemske analize i programiranja, prati razvoj te bira, uvodi i održava programske proizvode te definira metodologiju i razmjenu podataka između Banke i ostalih sudionika u bankovnom i financijskom sustavu.

Kako bismo i dalje držali korak sa sve širim i izazovnijim područjima informacijskih tehnologija te njihovim sve većim značenjem u poslovanju, tražimo motiviranu osobu za budućeg administratora IT sustava.

Koje bi bile vaše odgovornosti?

 • ADMINISTRATOR IT SUSTAVA
 • područje računalnih mreža: održavanje, nadzor i unapređivanje komunikacijske infrastrukture, njezine sigurnosti te kolaboracijskih rješenja ili
 • područje baza podataka: održavanje, nadzor i unapređivanje baza podataka, skladišta podataka, aplikacijskih poslužitelja, izvještajnih i data mining alata te analitičkih platformi

Poslodavac nudi:

 • dinamično, poticajno i visokomotivirano okružje
 • suradnju s domaćim i međunarodnim institucijama
 • kontinuiranu edukaciju u svim područjima informatičkih tehnologija na domaćim i međunarodnim seminarima, konferencijama, tečajevima i radionicama
 • mogućnost daljnjeg školovanja i certificiranja
 • rad u radnim skupinama središnjih banaka EU-a
 • rad na izazovnim projektima sa suvremenim tehnologijama
 • pohađanje seminara i konferencija u drugim središnjim bankama EU-a
 • ravnotežu poslovnog i privatnog života

Uvjeti:

 • VSS / magistar / magistar inženjer / stručni specijalist informatičke ili druge odgovarajuće struke ili
 • VŠS / stručni ili sveučilišni prvostupnik / stručni ili sveučilišni prvostupnik inženjer informatičke ili druge odgovarajuće struke
 • jednu godinu radnog iskustva s traženom kvalifikacijom i strukom na poslovima administracije baze podataka ili računalnih mreža
 • vrlo dobro poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
 • vješto služenje paketom MS Office
 • poznavanje informatičkih tehnologija i njihove primjene u poslovanju
 • analitičnost i sklonost konceptualnom razmišljanju
 • razvijene vještine pismenog i usmenog izražavanja
 • razvijene prezentacijske vještine
 • sistematičnost i metodičnost
 • proaktivnost
 • otvorenost prema promjenama i sposobnost prihvaćanja novih ideja
 • sklonost stjecanju znanja
 • sposobnost timskog rada
 • usmjerenost prema klijentu
 • kreativnost

Oglas je otvoren dok ne odaberemo odgovarajućega kandidata. Prijave će se kontinuirano pratiti, a kandidate koji će odgovarati oglašenim potrebama u najkraćem roku ćemo pozvati na stručni razgovor. Ovim pristupom želimo omogućiti brži i učinkovitiji postupak odabira za određena područja zapošljavanja.

Stručno zanimanje odabranoga kandidata utvrdit će se u skladu s uvjetima iz Pravilnika o stručnim i ostalim zanimanjima u Hrvatskoj narodnoj banci.

Prijave se zaprimaju elektronički preko internetske stranice Hrvatske narodne banke (http://www.hnb.hr/). Kandidati interes za posao iskazuju popunjavanjem obrasca prijave kojemu se prilaže životopis, za koji se poveznica nalazi na stranici opisa poslova. Uvjet za sklapanje ugovora o radu za kandidate koji su visokoškolsku kvalifikaciju stekli izvan Republike Hrvatske jest dostava rješenja o priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije izdanog od Agencije za znanost i visoko obrazovanje.

Kandidati koji ostvaruju pravo na prednost pri zapošljavanju po posebnom zakonu dužni su obvezno to navesti u obrascu prijave i priložiti dokaze o priznatom statusu u skladu s propisom na temelju kojega to pravo ostvaruju.

Na oglas se mogu javiti osobe obaju spolova.

S odabranim kandidatom sklapa se ugovor o radu na neodređeno vrijeme s probnim radom u trajanju od šest mjeseci.

Za sve dodatne informacije u vezi s oglasom za posao kandidati se mogu obratiti na e-adresu: ljudski.resursihnb.hr.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Nivel educativo: Educación terciaria de ciclo corto.

Experiencia: 1 años.

Empleador: HRVATSKA NARODNA BANKA.

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 16 de Agosto de 2022, y con identificador de la vacante:2190107.

Ver las 43 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio › Técnicos de la tecnología de la información y las comunicaciones › Técnicos en operaciones de tecnología de la información y las comunicaciones y asistencia al usuario › Técnicos en asistencia al usuario de tecnología de la información y las comunicaciones ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: