Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Trabajo en Croacia > Economistas > Administrativno Računovodstveni/a Djelatnik/ca

en Español in English auf Deutsch en Français ...

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSTVENI/A DJELATNIK/CA. Croacia

Ofertas de Economistas en Croacia

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas.

Professionals : Legal, social and cultural professionals : Social and religious professionals : Economists

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju članka 31. Statuta Dječjeg vrtića Jaglac te članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07, 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Jaglac raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

ADMINISTRATIVNO RAČUNOVODSTVENI DJELATNIK

1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme; 20 sati tjedno

UVJETI: prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec

- VSS, VŠS, SSS, ekonomskog smjera

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti sljedeće dokumente:

- životopis,

- presliku diplome,

- presliku osobne iskaznice,

- dokaz o hrvatskom državljanstvu

- Uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela navedenih u članku 25. Stavku 1, Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/97 i 94/13) koje ne smije biti starije od 6 mjeseci

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17). Osobe imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrati će se samo osobe koje podnesu pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i ispunjava formalne uvijete natječaja. Kandidati koji podnesu pravovremenu i urednu prijavu sa svim prilozima i ispunjavaju formalne uvijete natječaja mogu biti pozvani na razgovor. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Do donošenja odluke o izboru, natječaj može biti poništen.

Prijave na natječaj kandidati moraju poslati u zatvorenoj omotnici na adresu: Dječji vrtić „Jaglac“Kumrovec, ul. Antuna Mihanovića 8, 49295 Kumrovec u roku od 15 dana od dana objave natječaja na oglasnoj ploči Dječjeg vrtića„Jaglac“ Kumrovec te internetskim stranicama Općine Kumrovec i Dječjeg vrtića „Jaglac“ Kumrovec, s naznakom: ”Natječaj za Administrativno računovodstvenog djelatnika”.

Uredna prijava je ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osoba koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, ne smatra se prijavljenim kandidatom. Osobi se dostavlja pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj. Osoba nema pravo podnošenja pravnog lijeka protiv te obavijesti.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Upravnog vijeća Vrtića putem mrežne stranice vrtića.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Educación postsecundaria no terciaria.

Con permiso de conducir: b.

Tipo de contrato: Tiempo parcial.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: Dječji vrtić Jaglac.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: na adresu navedenu u tekstu natječaja

Identificador de la vacante:1810153.

Ver las 189 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales en derecho, en ciencias sociales y culturales : Especialistas en ciencias sociales y teología : Economistas ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: