Ir a la versión más ligera, para móviles
en Español in English auf Deutsch en Français ...

administrativní a spisový pracovník, Všeobecní administrativní pracovníci

Oferta de trabajo de Oficinistas generales en República Checa (Ústecký kraj)Clasificación del trabajo: Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales.
Úředníci : Všeobecní administrativní pracovníci, sekretáři a pracovníci pro zadávání dat a zpracování textů : Všeobecní administrativní pracovníci : Všeobecní administrativní pracovníci.

Descripción de la oferta de trabajo:
Charakteristika vykonávané práce: zejména výkon spisové služby, zajištění chodu podatelny MěÚ a obsluha telefonní ústředny, vedení pokladny, vidimace a legalizace, výpisy z CZP Platové zařazení: tarifní třída 7 dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, příloha č. 2 Požadavky na uchazeče: vzdělání SŠ s maturitou (nejlépe ekonomický směr), praxe ve státní správě vítána, znalost právních předpisů v základním rozsahu nutném pro výkon funkce, zejména zákona o obcích, zákona o archivnictví a spisové službě včetně prováděcí vyhlášky, orientace ve správním řádu, orientace v účetnictví, dobré vyjadřovací schopnosti v ústním i písemném projevu, kvalitní znalost pravopisu, znalost psaní na stroji (PC) nejlépe všemi deseti a znalost kancelářské korespondence, spolehlivost, pečlivost, serózní vystupování, uživatelská znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook, Windows, Internet), aktivní znalost cizího jazyka angličtina/němčina výhodou, řidičský průkaz skupiny B výhodou, výhodou absolvované vstupní vzdělávání, zvláštní odborná způsobilost, zejména při správě matrik a evidence obyvatel, zkouška vidimace a legalizace, ochota dále se vzdělávat Zákonné předpoklady pro vznik pracovního poměru: státní občan ČR, popř. cizí státní občan s TP na území ČR, starší 18 let, plná svéprávnost, bezúhonnost, ovládá jednací jazyk Přihláška uchazeče musí obsahovat tyto náležitosti: jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana, e-mailový nebo telefonní kontakt, datum a podpis uchazeče. Doklady, které zájemce připojí k přihlášce: strukturovaný profesní životopis, ve kterém uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem. Pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží bezúhonnost čestným prohlášením. Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání. Poskytnutí souhlasu se zpracováním svých osobních údajů uvedených v předložené přihlášce a jejích přílohách v souladu s ustanovením §5 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Způsob podání přihlášky: přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálc

Servicio de empleo de origen: MPSV, Servicios Públicos de Empleo, República Checa.

País del trabajo: República Checa.

Región: Ústecký kraj.

Ver 255 ofertas de trabajo en "Ústecký kraj" (República Checa).

Fecha de inicio: 28/02/2018.

Nº de vacantes: 1.

Experiencia: No se precisa.

Nivel educativo requerido: Formación técnica superior.

Carnet de conducir: No.

Alojamiento facilitado: No.

Traslado incluido: No.

Se requieren cualificaciones profesionales: No.

Comidas incluidas: No.

Horas semanales: 40.

Salario: 14740.0 CZK mínimo y 22170.0 CZK máximo (Bruto Mensualmente).

Tipo de contrato: Jornada completa.

Duración del contrato: Indefinido.

Cómo solicitar el puesto:
Alena Rendášová

Empresa: Město Terezín.

Contacto: Alena Rendášová

Email: alena.rendasovaReemplazar por una arrobaterezin.cz

Teléfono: +420 416 782 227.

Ver las 808 ofertas de trabajo de Personal de apoyo administrativo : Oficinistas : Oficinistas generales : Oficinistas generales ofertadas.

Ofertas de trabajo similares:

asistent/ka, Všeobecní administrativní pracovníci. República Checa, 24 Ene. 2018.

Administrativně obchodní pracovníci, Všeobecní administrativní pracovníci. República Checa, 24 Ene. 2018.

Junior event specialista, Všeobecní administrativní pracovníci. República Checa, 23 Ene. 2018.

Administrativní pracovník pro zpracování textů, Všeobecní administrativní pracovníci. República Checa, 23 Ene. 2018.

Plánovač údržby, Všeobecní administrativní pracovníci. República Checa, 23 Ene. 2018.

Administrativní podpora výroby, Všeobecní administrativní pracovníci. República Checa, 23 Ene. 2018.

Pracovník/ce pobočky, Všeobecní administrativní pracovníci. República Checa, 22 Ene. 2018.

KOORDINÁTOR/-KA, Všeobecní administrativní pracovníci. República Checa, 20 Ene. 2018.