Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Croacia > Matemáticos, actuarios y estadísticos > 6. Analitičar/ka

en Español in English auf Deutsch en Français ...

6. ANALITIČAR/KA. Croacia

Oferta de empleo en Croacia de Matemáticos, actuarios y estadísticos

Clasificación del trabajo: Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Matemáticos, actuarios y estadísticos : Matemáticos, actuarios y estadísticos.

Professionals : Science and engineering professionals : Mathematicians, actuaries and statisticians : Mathematicians, actuaries and statisticians

Descripción de la oferta de trabajo:

Na temelju odredbi Pravilnika o radu, Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Zagreb, Ksaver 208, objavljuje

NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta u:

C) SEKTOR ZA RAZVOJ I PODRŠKU KORISNICIMA

C1) Služba za razvoj

6. ANALITIČAR/KA – 1 izvršitelj/ica – radni odnos na određeno vrijeme do završetka provedbe projekta BRESE – „Pogranična područja u Europi za socijalno poduzetništvo“, uz probni rad od 6 mjeseci

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij (VSS) prirodoslovnog, tehničkog, društvenog ili humanističkog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanje rada na računalu (MS Office), razvijene analitičke sposobnosti, proaktivnost, samostalnost i odgovornost u rješavanju individualnih radnih zadataka, razvijene komunikacijske i organizacijske vještine, poznavanje odgovarajućih nacionalnih propisa i propisa EU, prednost će imati kandidati s iskustvom u pripremi i provedbi projekata međunarodne suradnje

Uz prijavu na natječaj kandidat/kinja mora priložiti:

- životopis

- dokaz o državljanstvu RH (presliku važeće osobne iskaznice)

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome)

- elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskoga zavoda za mirovinsko osiguranje

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana prijave na natječaj)

- dokaz o znanju engleskog jezika (preslika svjedodžbe ili indeksa ili potvrde o završenom tečaju)

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici, a prije izbora kandidati će predočiti izvornik.

Kandidati su u prijavi dužni navesti redni broj radnog mjesta i radno mjesto za koje se prijavljuju te naziv Sektora/Službe/Odjela u koji se prijavljuju. U slučaju prijave na više oglašenih radnih mjesta, dovoljno je dostaviti jedan primjerak tražene dokumentacije uz naznaku radnih mjesta za koje se podnosi prijava.

Ukoliko je u tijeku više natječaja za zapošljavanje, kandidati su dužni poslati zasebne prijave za svaki od njih.

Kandidati su u prijavi dužni navesti svoju e-mail adresu.

U slučaju testiranja, za kandidata koji ne pristupi testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi te priložiti presliku dokumenata kojima se dokazuju okolnosti na temelju kojih ostvaruje pravo prednosti.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune ili nepravovremene prijave na natječaj, kao i prijave poslane elektroničkom poštom ili telefaksom, neće se razmatrati.

Natječaj za zasnivanje radnog odnosa objavit će se putem Narodnih novina, Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Zagreb te na Internet stranicama Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije.

Opis poslova radnih mjesta te sve relevantne informacije vezane uz tijek natječaja bit će objavljeni na web stranici www.hamagbicro.hr.

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije prikuplja, obrađuje i koristi Vaše osobne podatke (identifikacijski podaci, kontakt podaci i dr. podaci navedeni u prijavi) u svrhu provedbe natječaja za prijam u radni odnos za radno mjesto na koji ste se prijavili.

Podnošenjem prijave na natječaj za prijam u radni odnos suglasni ste s načinom prikupljanja i obrade Vaših osobnih podataka opisanim u ovom Natječaju.

Obavijest o zaštiti osobnih podataka i podaci za kontakt putem kojih podnositelj prijave može ostvariti svoja prava nalaze se na web stranici www.hamagbicro.hr.

Prijave kandidata s pripadajućom dokumentacijom dostavljaju se na adresu: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ksaver 208, Zagreb, s naznakom „Ponuda za radno mjesto“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 1.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Grado o nivel equivalente.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: HAMAG-BICRO.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Ksaver 208, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1769045.

Ver las 49 ofertas de trabajo de Profesionales científicos e intelectuales : Profesionales de las ciencias y de la ingeniería : Matemáticos, actuarios y estadísticos : Matemáticos, actuarios y estadísticos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: