Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Empleo en Noruega > Técnicos de laboratorios médicos > 2 Vikariat Som Bioingeniør

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de trabajo en Noruega (Møre og Romsdal) de Técnicos de laboratorios médicos

2 Vikariat Som Bioingeniør

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de la salud : Técnicos médicos y farmacéuticos : Técnicos de laboratorios médicos.

Technicians and associate professionals : Health associate professionals : Medical and pharmaceutical technicians : Medical and pathology laboratory technicians

Descripción de la oferta de trabajo:

Org. nr: - Stillingsident: 4257771364 Presentasjon av stillingen:

Avdeling for medisinsk biokjemi Kristiansund har 2 ledige 100% vikariat.

- Vikariat i 100% stilling i perioden 01.09.2020 - 01.03.2021, med stor muligheit for forlenging til 31.08.2021.

- Vikariat i 100% stilling i perioden 01.09.2020 - 31.08.2021.

Avdeling for medisinsk biokjemi er ei av fem avdelinger i Klinikk for diagnostikk. Klinikk for diagnostikk

omfatter alle laboratoriefaga og radiologi. Avdeling for medisinsk biokjemi er

den største avdelinga i klinikken, med seksjonar i alle dei fire sjukehusa i

foretaket

Medisinsk biokjemi Kristiansund har 20,5 stillingar og ca 24 tilsette.

Seksjonen består av fagområda hematologi/blodgass/koagulasjon, maskinell kjemi,

preanalyse/urin og blodbank. Blodbanken i Kristiansund har ansvar for

oppfølging og tapping av blodgivarar, samt produksjon av blodkomponentar.

Arbeidsoppgåver

  • Stillingane inngår i laboratoriet sin vaktturnus
  • Delta i laboratoriet sine daglige arbeidsoppgåver ved alle fem fagområda
  • Bidra til å oppfylle foretaket sine overordna målsetninger med fokus på kvalitetssikring, kvalitetsforbedring og kvalitetsutvikling

Kvalifikasjonar

  • Bioingeniør med norsk autorisasjon
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
  • Relevant erfaring

Personlege eigenskapar

  • Ansvarsbevisst, nøyaktig og strukturert.
  • Kunne arbeide sjølvstendig og i team

Vi tilbyr

  • Interessante og varierte oppgåver
  • Lønn i samsvar med gjeldende overeinskomst

Vi ber om at attestar og vitnemål blir scanna og lasta opp som vedlegg til søknaden.

Kontaktinformasjon

Marit Sivertsen, Seksjonsleiar, 71122099 , Marit.Sivertsenhelse-mr.no

Arbeidsstad

Herman Døhlensvei 1

6508 Kristiansund

Søk på stillinga:Klikk her

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar:Helse Møre og Romsdal HF

Referansenr.:4257771364

Stillingsprosent: 100%

Vikariat

Startdato: 01.09.2020

Søknadsfrist: 09.07.2020

Om arbeidsgiveren:

Helse Møre og Romsdal HF gir

spesialisthelsetenester til innbyggjarane i fylket, og skal gjennom

pasientverdiprosessen skape «pasientens helseteneste». Vår visjon er å vere

‘’På lag med deg for helsa di‘’. Føretaket er ein kunnskapsorganisasjon med om

lag 6500 tilsette, fordelt på sjukehusa i Volda, Ålesund, Molde og

Kristiansund, samt behandlingsinstitusjonar innan rehabilitering, psykisk

helsevern og rusbehandling. «Kontinuerleg forbetring» er valt til hovudstrategi

for helseføretaket. Vi arbeider for å utvikle leiarskap og ein samlande kultur

til beste for fagleg tilbod, kvalitet og ressursutnytting.

Føretaksadministrasjon ligg i Ålesund.

Vi

ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder.

For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i

søknaden. Innhaldet i stillinga kan bli endra. Ved tilsetting i stillingar der

det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest.

Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste.

Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom

oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven § 25). Vi ønskjer

ikkje kontakt med annonseseljarar.

For

meir informasjon om helseforetaket, sjå Helse Møre og Romsdal

País del trabajo: Noruega.

Región: Møre og Romsdal.

Ver 315 ofertas de trabajo en "Møre og Romsdal" (Noruega).

Número de puestos: 2.

Tipo de puesto: Contratación directa.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF KLINIKK FOR DIAGNOSTIKK LAB/RADIOLOGI - KRISTIANSUND.

Instrucciones para solicitar:

Identificador de la vacante:01d7efc9-651d-4659-acfb-23b2e94b7d52.

Ver las 102 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de la salud : Técnicos médicos y farmacéuticos : Técnicos de laboratorios médicos ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: