Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de trabajo en Noruega > director de centro educativo/directora de centro educativo > Id 1953 Rektor - Nordbygdo Skule

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo de director de centro educativo/directora de centro educativo en Noruega

Id 1953 Rektor - Nordbygdo Skule

Clasificación del trabajo: Directores y gerentes › Directores y gerentes de producción y operaciones › Directores y gerentes de servicios profesionales › Directores de servicios de educación › director de centro educativo/directora de centro educativo.

Traducción de la profesión: Managers › Production and specialised services managers › Professional services managers › Education managers.

Descripción de la oferta de trabajo:

**Stordskulen -- <>**Skulane i Stord har fokus på kvalitetsutvikling, inkludering og tverrfagleg samarbeid. Endrings- og utviklingsarbeid er eit felles ansvar, der me ønsker å gjera kvarandre gode og spela på lag med kvarandre.

Nordbygdo ungdomsskule -- den opne og aktive skulenNordbygdo ungdomsskule, med sine om lag 222 elevar og 32 tilsette, er ein av 10 grunnskular i kommunen. Slik Nordbygdo er organisert i dag deler me ikkje elevane i klassar. Me organiserer elevane i heile trinn, og alle lærarane som underviser på trinnet, har eit felles ansvar for opplæringa av alle elevane på trinnet. Det vil vera 5-6 kontaktlærargrupper på kvart trinn, slik at alle elevane vil ha sin kontaktlærar som har hovudansvaret m.a. for samarbeidet skule -- heim. Me ønsker at elevane skal oppleva både fagleg og sosial utvikling og meistring.

**Nordbygdo ungdomsskule har ledig 100 % fast stilling som rektor.**Stillinga er ledig f.o.m. 01.08.2023.

Me søkjer ein leiar som

 • vil utvikla og leia det pedagogiske arbeidet på skulen i samarbeid med elevar, foreldre/føresette, lærarar og andre tilsette
 • er resultat- og utviklingsorientert, legg vekt på kvalitetssikring og har evne til å nå dei måla ein set
 • har god kompetanse på gjeldande lover og forskrifter for grunnskulen og kommunen sine plikter i medhald av desse
 • har arbeidsglede, godt humør og gode samarbeidsevner
 • er truverdig, engasjert og samlande og gjer relevante val
 • er positiv, initiativrik og strukturert
 • veit korleis ein skal byggja god organisasjonskultur og praktisera relasjonsleiing
 • har evne til å skapa eit godt lærings- og arbeidsmiljø
 • involverer seg i skulekvardagen på eigen skule og i Stord kommune

Kvalifikasjonskrav:

 • Søkjarane må ha pedagogisk utdanning og praksis, samt kompetanse innan administrasjon/leiing.
 • Kommunen legg til grunn sentralt vedtekne krav om kompetanse. I tillegg til formell kompetanse og erfaring vil ein også leggja vekt på at søkjaren er personleg eigna til stillinga.
 • Den som vert tilsett må leggja fram politiattest. Jf. Opplæringslova § 10-9.

Stord er ein to-nivå--kommune, og rektor har vide fullmakter innan vedtekne rammer. I tillegg til det faglege og pedagogiske ansvaret, har rektor ansvar for personal, drift og økonomi. Rektor rapporterer til kommunalsjef, og har leiaravtale med denne der rettar, plikter og mål vert omtala.

Løns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldande kommunalt avtaleverk.

Dersom søkjar ønsker å verta unnateke frå offentleg søkjarliste, må det grunngjevast. Opplysningar om søkjaren kan bli offentleggjort, sjølv om søkjar har bedt om ikkje å verta oppført på søkjarlista. Søkjaren vert varsla dersom ønske om reservasjon ikkje vert teke til følgje.

Nærare opplysningar får ein ved å venda seg til fungerande leiar for grunnskulane Siri Marie Erland, tlf. 91 15 04 00, fungerande rådmann Mariann Jacobsen Hilt, tlf.: 41 41 65 03, eller rektor Pål Roseth, tlf.: 48 99 09 08.

Om arbeidsgiveren:

Stord kommune er kommunikasjons- og regionsenter i Sunnhordland, og ligg sentralt mellom Bergen og Stavanger. Stord er ein utviklingsorientert industrikommune med ein maritim sektor som er verdsleiande m.a. når det gjeld å utvikle grøne løysingar. Kommunen har ambisjonar som ein attraktiv vekstkommune under visjonen <>, og har mål om å bli nullutsleppskommune innan 2030. Stord har mange og varierte tilbod innanfor privat og offentleg tenesteyting, handel og undervisning, idrett, kultur og friluftsliv. Kommunen har nær 19.000 innbyggjarar.

País del trabajo: Noruega.

Número de puestos: 1.

Empleador: STORD KOMMUNE HEIMEBASERTE TENESTER OMRÅDE SENTRUM.

Instrucciones para solicitar:

Oferta de trabajo obtenida del portal Eures, con fecha 01 de Febrero de 2023, y con identificador de la vacante:9e701376-bb1f-43c1-9730-394639c2d261.

Ver las 37 ofertas de trabajo de Directores y gerentes › Directores y gerentes de producción y operaciones › Directores y gerentes de servicios profesionales › Directores de servicios de educación › director de centro educativo/directora de centro educativo ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: