Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Croacia > Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal > 16. Pomoćni/a Djelatnik/ca

en Español in English auf Deutsch en Français ...

16. POMOĆNI/A DJELATNIK/CA. Croacia

Vacantes en Croacia de Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal

Clasificación del trabajo: Ocupaciones elementales : Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte : Peones del transporte y almacenamiento : Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal.

Elementary occupations : Labourers in mining, construction, manufacturing and transport : Transport and storage labourers : Drivers of animal-drawn vehicles and machinery

Descripción de la oferta de trabajo:

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

ZAGREB, Kišpatićeva 12

raspisuje

N A T J E Č A J

za prijem djelatnika u radni odnos

za radno mjesto

16. POMOĆNI/A DJELATNIK/CA - 6 izvršitelja u Službi za prehranu i dijetetiku

Uvjeti:

- završena osmogodišnja škola

Radni odnos zasniva se na neodređeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od jednog mjeseca.

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

• životopis, preslike: završene osmogodišnje škole

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objave u Narodnim novinama.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prije donošenja odluke o odabiru kandidati koji ispunjavanju formalne uvjete prema Odluci ravnatelja mogu biti testirani u svrhu provjere znanja, vještina i sposobnosti, bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se primaju.

Pozivi na razgovore biti će objavljeni na internetskoj stranici Kliničkog bolničkog centra Zagreb www. kbc-zagreb.hr  (http://www.kbc-zagreb.hr/)

Obavijesti o rezultatima natječaja će biti objavljene na internet stranici i oglasnoj ploči Kliničkog bolničkog centra Zagreb www. kbc-zagreb.hr  (http://www.kbc-zagreb.hr/)

Molimo kandidate da na molbi točno navedu za koje radno mjesto se prijavljuju. Ukoliko se prijavljuju na više radnih mjesta, za svako pojedino radno mjesto potrebno je dostaviti posebnu zamolbu sa pripadajućom dokumentacijom.

Na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja navedeni su dokazi potrebni za ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji. (NN 121/17).

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Ponude s dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu:

Klinički bolnički centar Zagreb,

Zagreb, Kišpatićeva 12

„za natječaj (navesti radno mjesto)“

Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na ovaj natječaj  mogu se prijaviti osobe oba spola.

País del trabajo: Croacia.

Número de puestos: 6.

Tipo de puesto: Contrato.

Nivel educativo: Primer ciclo de enseñanza secundaria.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Otros beneficios: Gastos de viaje.

Empleador: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB.

Instrucciones para solicitar:

Zamolba: Kišpatićeva 12, 10000 Zagreb

Identificador de la vacante:1761553.

Ver las 29 ofertas de trabajo de Ocupaciones elementales : Peones de la minería, la construcción, la industria manufacturera y el transporte : Peones del transporte y almacenamiento : Conductores de vehículos y máquinas de tracción animal ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: