Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > Trabajadores y asistentes sociales > 100% X 2 Stilling Miljøterapeut - Tenester For Utviklingshemma, Bjørnefjorden Bufellesskap

en Español in English auf Deutsch en Français ...

100% x 2 stilling miljøterapeut - Tenester for utviklingshemma, Bjørnefjorden bufellesskap

Ofertas de empleo en Noruega (Hordaland) de Trabajadores y asistentes sociales

Clasificación del trabajo: Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio.

Technicians and associate professionals : Legal, social, cultural and related associate professionals : Legal, social and religious associate professionals : Social work associate professionals

Descripción de la oferta de trabajo:

Ved Tenester for utviklingshemma, arbeidsstad for tida Bjørnefjorden Bufellesskap, er det frå snarast ledig 2 x100 % stilling for miljøterapeut.

Arbeidsstad

Teneste for vaksne utviklingshemma i Os kommune består av 6 bufellesskap og eit dagsenter. Bjørnefjorden Bufellesskap er eit nyare bufellesskap for 12 unge personar med ulike bistandsbehov.

Arbeidsoppgåver

Du skal yte eit heilskapleg og fagleg omsorgstilbod til tenestemottakarane. I funksjonen inngår førebygging, habilitering og rehabilitering. Arbeidet består i å yte brukarane den bistanden dei treng for å gjennomføre daglege gjeremål, ta del i sosiale aktivitetar og gjere brukarane meir sjølvhjelpne. Målretta miljøarbeid og oppfølging av ulike tiltak er sentrale arbeidsoppgåver.

Du må vere villig til å ta på seg hovudkontaktarbeid. Dette arbeidet inneber å følgje særskilt med ein tenestemottakar sine behov i høve økonomi, helse, dagtilbod, fritidstilbod og hjelp til daglege føremål. Vidare må du rekne med å arbeide aktivt saman med, og vere initiativtakar i høve tenestemottakaren sine pårørande,familie, vener og hjelpeapparatet elles.

Stillingane er turnus med ein kombinasjon av ordinære vakter og lange vakter. Arbeid lange vakter 4. kvar helg.

Kvalifikasjonar

Du har relevant helse, sosialfagleg eller pedagogisk utdannning på bachelornivå. Det er ønskeleg med autorisasjon som vernepleiar eller sjukepleiar i ein av dei to utlyste stillingane. Det vert vidare lagt vekt på erfaring frå målretta miljøarbeid med personar med utviklingshemming. Du er bevisst dine haldningar og prioriterer høgt verdiar som respekt, lojalitet og etikk. Vi legg vekt på å sette saman personalgruppa med størst mulig kompetansebreidde og personlege kvalifikasjonar. Det vert lagt stor vekt på din kjennskap til brukargruppa og på dine personlege eigenskapar.

Utanlandsk utdanning må vere NOKUT godkjent

Vi gjer merksam på at du må leggja fram politiattest.

Vi tilbyr

Faglege og personlege utfordringar i eit godt og inspirerande arbeidsmiljø. Gode pensjons- og forsikringsordningar og løn etter avtale.

Vi arbeidar for å få etablert heiltidskultur i kommunen.

Se annonse

PAM

País del trabajo: Noruega.

Región: Hordaland.

Ver 479 ofertas de trabajo en "Hordaland" (Noruega).

Número de puestos: 2.

Tipo de contrato: Jornada completa.

Empleador: OS KOMMUNE FELLESTENESTER.

Instrucciones para solicitar:

See jobdescription

Identificador de la vacante:12431909000014.

Ver las 528 ofertas de trabajo de Técnicos y profesionales de nivel medio : Profesionales de nivel medio de servicios jurídicos, sociales, culturales y afines : Profesionales de nivel medio, de servicios jurídicos, sociales y religiosos : Trabajadores y asistentes sociales de nivel medio ofertadas.

Ofertas de trabajo similares: