Ir a la versión más ligera, para móviles

Europeos.es : Inicio > Oferta de empleo en Noruega > 100 % Fast Stilling Som Sykepleier/miljøterapeut - Veksthuset Rogaland

en Español in English auf Deutsch en Français ...

Oferta de empleo en Rogaland (Noruega)

100 % Fast Stilling Som Sykepleier/miljøterapeut - Veksthuset Rogaland

Clasificación del trabajo: .

Descripción de la oferta de trabajo:

Helse Stavanger HF, Stavanger universitetssjukehus, har ansvar for spesialisthelsetjenesten i Sør-Rogaland.

Med 7500 ansatte er vi en av regionens største arbeidsgivere.

Pasientbehandling, utdanning av helsepersonell, pasientopplæring og forskning er våre hovedoppgaver.

Les mer på www.helse-stavanger.no.Veksthuset Rogaland ble etablert for syv år siden, og er et døgnbasert behandlingstilbud for personer som er avhengig av rusmidler.

I vakre omgivelser, nær Sandnes, skal unge mennesker finne evne, vilje og styrke til et liv uten avhengighet.

Er du interessert i rusbehandling? Kunne du tenke deg å jobbe med døgnbehandling hvor målsettingen er å forberede enkeltpersoner til å bli reintegrert i storsamfunnet? Pasientene inviteres til å trene på å leve uten rusmidler.

Dette gjøres via arbeidsoppgaver, gruppeterapi og individuell oppfølging.

Tempoet er ganske høyt, og pasientene bidrar sterkt i sin egen og andres bedring.

Veksthuset Rogaland (døgnbehandling) er en enhet i avdeling for rus- og avhengighetsbehandling (ARA).

ARA er spesialavdeling for behandling av dobbeltdiagnoser.Arbeidsoppgaver

 • Miljøterapeutene følges opp faglig av assisterende avdelingsleder
 • Miljøterapeutene har sammen ansvar for at hver enkelt beboer i størst mulig grad klarer å nyttegjøre seg behandlingsprogrammet som veksthuset Rogaland har å tilby.
 • Det er en forutsetning at miljøterapeutene samarbeider internt i avdelingene og med ansattte i den andre avdelingen.
 • Ansvarsoppgavene vil være noe forskjellig ut fra hvilken funksjon den ansatte innehar og kan være: lede fasegrupper, oppfølging rundt treningsreiser, etablering, nettverksarbeid, familiearbeid,daglige medisinskfaglige rutiner, lede terapigrupper og fellesskapsgrupper, journalføring, deltakelse i interne møter, individuelt pasientarbeid.
 • Det stilles også store krav til samarbeid og samhandling med interne og eksterne samarbeidspartnere.
 • Metodisk miljøterapeutisk arbeid
Kvalifikasjoner
 • Bachelorgrad fortrinnsvis som syke- eller vernepleier men andre med relevant høyskoleutdanning kan også komme i betraktning som sosionom, pedagog o.l.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling.

  Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå.

  Dokumentasjon må vedlegges søknaden.

  Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

 • Det er ønskelig med videreutdanning som f.eks. innen nettverk, rus, psykiatri, gruppeterapi, familieterapi.
 • Erfaring fra arbeid med rusavhengighet vil bli særlig vektlagt
 • Miljøterapeuter ved veksthuset Rogaland arbeider to-delt turnus og hver 4. helg.
Utdanningsretning
 • Barnevernspedagog
 • Sosionom
 • Vernepleie
 • Sykepleie
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad
Personlige Egenskaper
 • Tilpasningsdyktig, tydelighet, mot og fleksibilitet
 • Selvstendighet
 • Initiativrik
 • Liker utfordringer
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Samhandlingsevner
 • Samarbeidsvillig
Vi tilbyr